Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Teknik Årskurs 8 Projekt ”Brobygge” Vecka

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Teknik Årskurs 8 Projekt ”Brobygge” Vecka"— Presentationens avskrift:

1 Teknik Årskurs 8 Projekt ”Brobygge” Vecka 40 - 51
Olika konstruktioner, broar Material

2 Genom Wordle, de ord eleverna skrev på tavlan
Teknik Hur något fungerar Fotboll – Skillz Konstruktion Vet ej Uppfinning

3 Vad är teknik? National Encyklopedins definition av teknik är.. Teknik (tyska Technik, över franska av grekiska techniko´s ‘konstfärdig’, ‘hantverksmässig’; ‘konstgjord’, av te´chnē ‘konst’, ‘hantverk’), sammanfattande benämning på alla människans metoder att tillfredsställa sina önskningar genom att använda fysiska föremål. Föreställningen att all teknik är tillämpad naturvetenskap är missvisande. Naturvetenskaplig kunskap har ofta uppstått ur tillämpad teknik.

4 Planering ”Brobygge” Introduktion Brokunskap, Material, Användning.
Vecka: Vad: 40 Introduktion 41 Brokunskap, Material, Användning. 42 Planering, budget, skiss, Gruppindelning. 43 Byggstart 44 HÖSTLOV 45 Bygge 46 Förberedelser inför Scania samt genomgång av rapportmall. 47 Besök Scania 48 49 Redovisning: Klarar bron kraven? 50 Sammanställa Rapport 51 Inlämning av Rapport JULLOV

5 Vad ska ni kunna efter Avsnitt 1 - Brokunskap
Känna till olika brokonstruktioner Veta hur man byggde broar förr och hur man gör idag

6 Agenda Brokunskap Konstruktion Förr och nu Material Kostnader

7 Frågor: Konstruktioner åk8
Förklara vad som menas med Tryckhållfasthet Draghållfasthet Hårdhet Elasticitet På vilket sätt kan vi bygga för att det skall vara starkt och billigt? Vad uppnår man genom att armera betongen? Vilka blir fördelarna? Vad betyder korrugering? Beskriv varför vi använder korrugering? Ge tre exempel på var det används? Vad händer i en balk när den böjs? Hur skall man forma och placera balken för att den skall böjas så lite som möjligt? Varför är fackverk så bra? Ger tre exempel på användning?

8 öresundsbron

9 Södertälje

10 Bro i oslo – Vaterlands bro

11 Brokunskap Varför behöver vi broar? komma över vattnet Transport
Ta sig över ett farligt område, ex väg

12 Konstruktion Vi har utvecklat olika byggnadstekniker och material för att kunna bygga starka hus. Orsaken till utvecklingen har ibland handlat om att stå mot väder, krig, bekvämare, nya uppfinningar, visa upp sig. Varje tid har satt sin prägel på utvecklingen.

13 När vi bygger.. .. behöver man tänka på vad det skall användas till så att det håller för användningen. Vilka krafter kommer att kunna påverka byggnaden?   Exempeltvis: En mur behöver byggas så att stenarna ligger omlott, tänk på legobitar. Krafter på tegelsten – eftersom murbruket annars hamnar på samma ställe, tegelstenar behöver byggas omlott.

14 Broar En balkbro är fribärande och består av en balk som läggs över till exempel en å. En balkbo är en mycket enkel typ av bro. Hängbron utnytjar två olika krafter som utjämnar varandra, dragkraft och tryckkraft.  Hängkabeln utsätts för dragkraft och pylonerna för tryckkraft. Fackverksbror är ihoppsatta av flera trianglar vilket gör den mycket hållbar. Det finns flera olika typer av rörliga broar, tex: svängbroar, lyftbroar och klaffbroar. Det finns olika nackdelar med rörliga broar, den störta är att de är dyra att bygga och behöver mycket tillsyn. De orsakar även mycket "trafikstopp" så att trafiken får vänta och blir försenade.

15 Förr och nu Materialet och användningen har ändrats

16 London + London + längst ner till höger - årsta

17 Äldre och Ny över Årstaviken
Design material, användning etc.

18 Material Elasticitet Hårdhet Tryckhållfasthet Draghållfasthet
Ett föremål eller byggnad som utsätts för krafter (vind, värme, tryck, etc.) och sedan återgår till sin vanliga form har hög elasticitet. (exempeltvis tätningslist) Hårdhet Hårdhet, en hammare måste ha hög hårdhet så att det inte blir gropar i den när den används. Tryckhållfasthet Om det inte finns så kommer husgrunden som huset vilar på spricka. Behöver kunna ta emot ett tryck utan att gå sönder. Draghållfasthet Hissen i huset dras kanske upp av linor, vajer, som måste kunna ha hög draghållfasthet.

19

20

21 Kostnader Vi kan spara in på materialanvändning och kostnad. Balkar
Olika material Fungerar bäst på högkant har namn som formen, I-balk L-balk Betong armering hjälper till att hålla Draghållsfastigheten Korrugerad plåt Fackverk

22

23

24

25

26

27 Balkbroar Enkla balkar Underspända balkar Hängverk Fackverk Sprängverk
hängsprängverk

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 Frågor: Konstruktioner åk8
Förklara vad som menas med Tryckhållfasthet Draghållfasthet Hårdhet Elasticitet På vilket sätt kan vi bygga för att det skall vara starkt och billigt? Vad uppnår man genom att armera betongen? Vilka blir fördelarna? Vad betyder korrugering? Beskriv varför vi använder korrugering? Ge tre exempel på var det används? Vad händer i en balk när den böjs? Hur skall man forma och placera balken för att den skall böjas så lite som möjligt? Varför är fackverk så bra? Ger tre exempel på användning?


Ladda ner ppt "Teknik Årskurs 8 Projekt ”Brobygge” Vecka"

Liknande presentationer


Google-annonser