Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

William Sandqvist william@kth.se Typtenta Ellära IF1330 vt2009 8 uppgifter om totalt 30p. Godkändgräns 15p. Bonus från web-uppgifterna 6p. Giltighetstid.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "William Sandqvist william@kth.se Typtenta Ellära IF1330 vt2009 8 uppgifter om totalt 30p. Godkändgräns 15p. Bonus från web-uppgifterna 6p. Giltighetstid."— Presentationens avskrift:

1 William Sandqvist william@kth.se
Typtenta Ellära IF1330 vt2009 8 uppgifter om totalt 30p. Godkändgräns 15p. Bonus från web-uppgifterna 6p. Giltighetstid 1 år. Betygsgränser: ( 13 < Fx < 15 ) F < < E < < D < < C < < B < < A < 30 (36) Grafräknare tillåten. Inga övriga hjälpmedel. Formelblad medföljer tentamen. William Sandqvist

2 William Sandqvist william@kth.se
1. (Ö-häfte 1.5) 2p William Sandqvist

3 William Sandqvist william@kth.se
1. (Ö-häfte 1.5) 2p Svar: R4 är paralellkopplad med en ”kortslutningstråd” och medtages därför inte. William Sandqvist

4

5 William Sandqvist william@kth.se
2. (Ö-häfte 7.1) 2p E1 = 5V R1 = 1  E2 = 21V R2 = 2  E3 = 4V R3 = 2  R4 = 15  William Sandqvist

6 William Sandqvist william@kth.se
Web-uppgiften Alla har fått var sin egen unik web-uppgift att lösa! Mycket nöje! Lycka till! William Sandqvist

7 William Sandqvist william@kth.se
2. (Ö-häfte 7.1) 2p Svar: Kirchoffs strömlag ger: E1 = 5V R1 = 1  E2 = 21V R2 = 2  E3 = 4V R3 = 2  R4 = 15  Kirchoffs spänningslag runt två maskor ger: På matrisform: Uppställning 3p. Rätt svar 1p. William Sandqvist

8

9 William Sandqvist william@kth.se
3. (Ö-häfte 9.3) 6p Elektronikprefix [V] [k] [mA] 105=50 William Sandqvist

10 William Sandqvist william@kth.se
Till sist … Spänningsdelningslagen: William Sandqvist

11

12 William Sandqvist william@kth.se
4. (Ö-häfte 10.11) 2p Det magnetiska flödet i kretsen har med en fluxmeter uppmätts till 50 Wb. Järnkärnan har kvadratiskt tvärsnitt med arean 1 cm2. Det magnetiska flödets medelväg är i järnet 1 dm och i luften 2 mm (streckad linje). Vid den aktuella flödestätheten har järnet permabilitetstalet km = 1500. Hur stor kraft [Newton] verkar på ledaren när strömmen I är 10 A? b) Hur stor magnetomotorisk kraft Fm [Ampervarv] behövs det för att erhålla den aktuella flödestätheten? William Sandqvist

13 William Sandqvist william@kth.se
4. (Ö-häfte 10.11) 2p Svar: Hur stor kraft [Newton] verkar på ledaren när strömmen I är 10 A? l = 1 cm = 0,01 m William Sandqvist

14 William Sandqvist william@kth.se
4. (Ö-häfte 10.11) 2p Svar: b) Hur stor magnetomotorisk kraft Fm [Ampervarv] behövs det för att erhålla den aktuella flödestätheten? William Sandqvist

15

16 William Sandqvist william@kth.se
5. (Ö-häfte 11.3) 4p a) Vilken tidkonstant  har uppladdningsförloppet? William Sandqvist

17 exponentialfunktionen
Stigande kurva Fallande kurva William Sandqvist

18 exponentialfunktionen
Stigande kurva Fallande kurva Bra att veta: Efter tiden t = , en tidkonstant, får vi e-1 = 0,37 då återstår 37% av förloppet, dvs 63% har klarats av. Efter tiden t = 5·, fem tidkonstanter, återstår mindre än 1% av förloppet. För tekniska ändamål brukar det kunna anses att förloppet då är avslutat. Snabbformel (ger direkt funktionen för en stigande/fallande kurva): x0 = storhetens begynnelsevärde x = storhetens värde efter lång tid  = förloppets tidkonstant William Sandqvist

19 ”Hela swinget genom resten”
En vanlig frågeställning vid exponentiella förlopp är: Hur lång tid t tar det att nå till x ? William Sandqvist

20

21 William Sandqvist william@kth.se
5. (Ö-häfte 11.3) 4p b) Hur lång tid tar det tills spänningen över en av kondensatorerna nått 3 V? Vi omformulerar frågan till ”hur lång tid tar det innan spänningen över ersättningskondensatorn nått 6 V ?” William Sandqvist

22

23 Aktiv, reaktiv och skenbar effekt
P är den aktiva, verkliga effekten. Om P är positiv tillförs kretsen effekt. Enheten är W, watt. S är skenbar effekt, spänning och ström utan hänsyn tagen till fasvridning. Enheten är (oegentligt) VA, volt-ampere. Q är reaktiv effekt. Detta är en ren ”räknestorhet”, som ger ett mått på effektpendlingen under en period. En induktiv krets har positivt Q och sägs förbruka reaktiv effekt, medan en kapacitiv krets har negativt Q och sägs avge reaktiv effekt. Enheten är (oegentligt) VAr, volt-ampere-reaktivt. William Sandqvist

24 William Sandqvist william@kth.se
6. (Ö-häfte 14.1) 4p Z 40W Lysrör 220 V, 50 Hz, 0,41 A och 48 W. Urladdningsröret R, reaktor L . Beräkna Z William Sandqvist

25 William Sandqvist william@kth.se
Lysrörsarmaturen (14.1) R 40W Lysrör 220 V, 50 Hz, 0,41 A och 48 W. Beräkna R All effekt utvecklas i resistorerna. William Sandqvist

26 William Sandqvist william@kth.se
Lysrörsarmaturen (14.1) L 40W Lysrör 220 V, 50 Hz, 0,41 A och 48 W. Beräkna L William Sandqvist

27 Lysrörsarmaturen (14.1) cos
40W Lysrör 220 V, 50 Hz, 0,41 A och 48 W. Beräkna cos William Sandqvist

28 William Sandqvist william@kth.se
Lysrörsarmaturen (14.1) Effekt kan beräknas då spänning och ström är i fas. William Sandqvist

29 William Sandqvist william@kth.se
Lysrörsarmaturen (14.1) Fasvridningen mellan spänning och ström innebär att en del av den ström I som elverket levererar inte används till den aktiva effekten. Den onödiga strömdelen orsakar också den över-föringsförluster. Elbolagens tariffer innehåller därför straff-avgifter för dåligt cosfi. William Sandqvist

30 William Sandqvist william@kth.se
Faskompensering (14.1) Genom att bygga in en kondensator C, så kommer pendlingen av reaktiv effekt att ske lokalt utan överföringsförluster. Endast den nödvändiga strömmen I’ levereras. Strömmen IL är densamma som den tidigare strömmen I. William Sandqvist

31 William Sandqvist william@kth.se
Faskompensering (14.1) William Sandqvist

32 William Sandqvist william@kth.se
Faskompensering (14.1) Pris c:a 50:- William Sandqvist

33 William Sandqvist william@kth.se
Effekt-triangel (14.1) Effekt-triangel. Utan och med faskompensering. William Sandqvist

34 William Sandqvist william@kth.se
Effekt-triangeln P och Q är ”vinkelräta” (sin+cos) så S är därför hypotenusa i en rätvinklig triangel – effekt-triangeln. Har man flera effektförbrukare kan man addera P och Q enligt: Obs! Q från kondensatorer ska adderas med minustecken. William Sandqvist

35

36 William Sandqvist william@kth.se
7. (Ö-häfte 15.5) 4p En parallellresonanskrets matas från en strömgenerator som levererar 80 mA vid resonans-frekvensen f0 =20 kHz. a) Kontrollera att spolens Q >10. Räkna om serieresistansen r till parallellresistans R. b) Hur stor blir den resulterande impedansen (källa+resonans-krets) vid resonans­frekvensen? c) Beräkna strömmarna ILr och IC. d) Vilka värden har L och C ? e) Beräkna resulterande Q-värde och bandbredd. William Sandqvist

37 William Sandqvist william@kth.se
Bekvämare formler Om Q är högt gör man inget större fel om man fördelar bandbredden lika på båda sidor om f0. William Sandqvist

38 Serie- eller Parallellresistor
Vid handräkning brukar man för enkelhets skull använda formlerna för den ideala resonanskretsen. ( Vid högt Q och nära resonansfrekvensen blir avvikelserna obetydliga ). Överslagsmässigt ( vid Q >10 ) är de två kretsarna ”utbytbara”. Alternativ definition av Q med RP. ( Gäller approximativt för Q >10 ) William Sandqvist

39

40 William Sandqvist william@kth.se
7. (Ö-häfte 15.5) 4p Svar: a) Q-värde och parallellresistans: b) ZERS = ? ZERS = 450||450 = 225 . William Sandqvist

41 William Sandqvist william@kth.se
7. (Ö-häfte 15.5) 4p Svar: c) IC och ILR = ? Beräkna U. William Sandqvist

42 William Sandqvist william@kth.se
7. (Ö-häfte 15.5) 4p Svar: d) Beräkna L och C. William Sandqvist

43 William Sandqvist william@kth.se
7. (Ö-häfte 15.5) 4p Svar: e) Beräkna QTOT och resulterande BW. William Sandqvist

44

45 William Sandqvist william@kth.se
8. (Ö-häfte 16.3) 6p Ställ upp ett uttryck för IC(U, , R, C). Ställ upp överföringsfunktionen IC/U beloppsfunktion och fasfunktion. Vilken filterkaraktär har överförings-funktionen, LP HP BP BS ? Vilken gränsfrekvens har överförings-funktionen? William Sandqvist

46 William Sandqvist william@kth.se
8. (Ö-häfte 16.3) 6p William Sandqvist

47 William Sandqvist william@kth.se
8. (Ö-häfte 16.3) 6p Svar a) William Sandqvist

48 William Sandqvist william@kth.se
8. (Ö-häfte 16.3) 6p Svar b) IC/U William Sandqvist

49 William Sandqvist william@kth.se
8. (Ö-häfte 16.3) 6p Svar c) LP HP BP BS? William Sandqvist

50 William Sandqvist william@kth.se
8. (Ö-häfte 16.3) 4p Svar d) Gränsfrekvens? Vid gränsfrekvensen ”väger nämnarens realdel och imaginärdel lika”. William Sandqvist

51


Ladda ner ppt "William Sandqvist william@kth.se Typtenta Ellära IF1330 vt2009 8 uppgifter om totalt 30p. Godkändgräns 15p. Bonus från web-uppgifterna 6p. Giltighetstid."

Liknande presentationer


Google-annonser