Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kretselement på grafisk form

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kretselement på grafisk form"— Presentationens avskrift:

1 Kretselement på grafisk form
Med här använda riktnings- och polaritetsdefinitioner tar elementen emot effekt när U och I är positiva. (Emk och Strömgenerator ”under laddning”) William Sandqvist

2 Tvåpol med emk och resistans
U = E + RI eller I = ( U - E )/R När U > E blir I positiv. Kretsen tar emot effekt utifrån. När U < E blir I negativ. Kretsen avger effekt. William Sandqvist

3 Tvåpol med emk och resistans
William Sandqvist

4 Tvåpol med emk och resistans
William Sandqvist

5 Tvåpol med emk och resistans
Kretsen avger effekt. Då är det praktiskt att definiera strömmen i motsatt riktning. William Sandqvist

6 Strömgenerator och resistans
I = U/R + I0 Om U > 0 tar kretsen emot effekt utifrån. När U < 0 avger kretsen effekt. William Sandqvist

7 Strömgenerator med resistans
Kretsen avger effekt. Då är det praktiskt att definiera strömmen i motsatt riktning. William Sandqvist

8 William Sandqvist william@kth.se

9 William Sandqvist william@kth.se
Mätningar vid AD-Lab Mätutrustning Vid labben belastar vi olika ”tvåpoler” med ett varierbart motstånd, 100  … 1k . Vi mäter sammanhörande värden på spänning U, och ström I (indirekt som spänningsfallet över en fast 100  resistor) med två av AD-omvandlarens kanaler. Mätvärdena sparas i en fil och presenteras med excel. William Sandqvist

10 William Sandqvist william@kth.se
Stämmer 2-polsatsen? Tvåpolsatsen påstår att: v ? Stämmer det? William Sandqvist

11 William Sandqvist william@kth.se
Mätning på tvåpoler Blir det verkligen samma? AD AD Varierande belastning Spännings-halverar-krets Varierande belastning TLE2426 William Sandqvist

12 Spänningshalverarkrets?
TLE2426 Kretsen innehåller ett reglersystem som ”försöker” hålla utgångspänningen VOUT på hälften av ingångspänningen VIN. Vad har man en spänningshalverarkrets till? William Sandqvist

13 ( Mätning av bipolär spänning )
Advalue 1024 + + AD 512 - Om en växelspänning ansluts med referens till E/2, kan spänningen mätas med  tecken. signed long Advalue; Advalue = ADRESH*256; Advalue += ADRESL; Advalue -= 512; // William Sandqvist

14 William Sandqvist william@kth.se
AD med yttre referens? U< 2,5 V då är REF=2,5V bättre än REF=5V. AD  Om AD-omvandlaren använder 2,5V referens (från spänningshalveraren) får vi bättre mätnoggranhet! William Sandqvist

15 William Sandqvist william@kth.se
AD med yttre referens? U< 2,5 V då är REF=2,5V bättre än REF=5V. AD  Om AD-omvandlaren använder 2,5V referens (från spänningshalveraren) får vi bättre mätnoggranhet! William Sandqvist

16 Logga mätvärden till textfil
Använd PICKit2 UART-tool till att logga mätvärden i fil. Starta/Stoppa loggning till fil data.txt William Sandqvist

17 William Sandqvist william@kth.se
Mätvärden till Excel data.txt Öppna filen data.txt i Excel. Filens tab-separerade format passar importguiden direkt. William Sandqvist

18 William Sandqvist william@kth.se
Kurva i Excel Markera data-kolumnerna och klicka därefter på Scatter under Insert-menyn. William Sandqvist

19 Trendlinje och Ekvation
Layout – Trendline – Moore Trendline Options Display Equation on Chart William Sandqvist

20 William Sandqvist william@kth.se
Tvåpolsatsen bevisad? Om det blir identiska ekvationer för de två belastade tvåpolerna – nog är väl tvåpolsatsen trolig, om än inte bevisad? William Sandqvist

21 William Sandqvist william@kth.se

22 William Sandqvist william@kth.se
Simulera Vi vill automatiskt simulera med olika värden på RL, tex . RL:s värde ändras till en parameter {R_v}. ”Måsvingarna” runt variabelnamnet R_v betyder just parameter. William Sandqvist

23 William Sandqvist william@kth.se
Simulera Simulera. Problem med plot: X-axeln blir parametern R_v, vi vill ha V(Out). Edit Text, för att införa SPICE direktiv i schemat. William Sandqvist

24 Rätt storheter i diagrammet
V(Out) För musen förbi axeln så visas linjalsymbolen – vänsterklicka för att ändra x-axelns storhet från r_v till V(Out). Högerklicka och välj Add Trace. Lägg till I(R3). William Sandqvist

25 Simulerad belastning av tvåpolen
I(R3) V(Out) Inga mA eller Volt visas – eftersom Du själv ska räkna på kretsen senare … William Sandqvist

26 William Sandqvist william@kth.se


Ladda ner ppt "Kretselement på grafisk form"

Liknande presentationer


Google-annonser