Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SBAR för strukturerad kommunikation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SBAR för strukturerad kommunikation"— Presentationens avskrift:

1 SBAR för strukturerad kommunikation
Patientsäkerhetsenheten

2 SBAR S Situation B Bakgrund A Aktuellt tillstånd R Rekommendation

3 SBAR utvecklades för Ubåtspersonal i USA
att förmedla information specifikt och på ett organiserat sätt i en stressad och tidspressad miljö

4 Varför SBAR i sjukvården?
En av de vanligaste bakomliggande orsakerna till tillbud och händelser är att det brustit i kommunikationen mellan personer eller olika verksamheter God och säker vård förutsätter en effektiv kommunikation och att informationen överförs korrekt i alla led och vid alla tillfällen

5 Om kommunikation För att både avsändare och mottagare ska kunna skapa en gemensam förståelse av situationen ska kommunikationen: vara fullständig vara korrekt vara avgränsad komma i rätt tid

6 SBAR Vem? All personal När? All överrapportering Arbetslag Vårdenheter
Vårdgivare

7 TÄNK PÅ INNAN RAPPORT Bedöm patienten Läs igenom journalen
Ha aktuella journaluppgifter tillgängliga Tänk efter före!

8 Situation Vad är problemet, varför tar du kontakt?
Ange eget Namn och Enhet Jag ringer/kontaktar angående ange Patientens namn Beskriv aktuellt Problem

9 Bakgrund Lämna en relevant sjukdomshistoria
Ange inläggningsorsak och datum för inläggning Kort rapport angående aktuellt problem och behandling intill aktuell tidpunkt

10 Aktuellt tillstånd Rapportera fakta om nuläget Vitalparametrar
eventuella förändringar i patientens tillstånd som tillkommit efter tidigare undersökningar eller kontakter säg vad du tror problemet är

11 Aktuellt tillstånd forts.
Jag tror problemet är: Hjärta Infektion Neurologi Andning Jag vet inte vad problemet är men patienten är försämrad Patienten verkar instabil och kommer kanske att bli sämre, något måste göras

12 Rekommendation Försök ge förslag på rekommendation på vad som bör göras baserad på situation och bakgrund • Förflytta patient till IVA /HIA • Kom och titta på patient inom minuter • Be om omedelbar bedömning Behövs några kontroller? • Röntgen – Ekg – Blodgas - Blodtryck Puls – Andning Saturation - Annan provtagning Förändring i behandling? • Hur ofta ska jag rapportera vitala parametrar? • Hur länge kan jag förvänta att problemet pågår? • Om patient inte förbättras, inom vilken tid ska jag kontakta igen?

13 Innan kommunikationen avslutas – ställ frågorna:
Finns fler frågor? Är vi överens?

14

15


Ladda ner ppt "SBAR för strukturerad kommunikation"

Liknande presentationer


Google-annonser