Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

5. Mål och syfte.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "5. Mål och syfte."— Presentationens avskrift:

1 5. Mål och syfte

2 Olika typer av målsättningar
Övergripande målsättningar Specifika målsättningar Operativa målsättningar = syfte

3 Olika typer av målsättningar?
Övergripande målsättningar – syfte Beskriver projektets förväntade effekt (impact) Specifika målsättningar beskriver projektets förväntade resultat Verksamhetens målsättningar beskriver projektets aktiviteter

4 Varför målsättningar? Om du inte vet vart du vill komma kan det vara svårt att hitta dit Kommissionen kräver målsättningar

5 Varför målsättningar? Målsättningar är ofta underförstådda eller outvecklade Det är en bra disciplin att formulera uttalade målsättningar Det brukar strama till projektet och göra det mera begripligt Det är svårt att utvärdera ett projekt om man inte vet vad projektet borde åstadkomma

6 Types of Objectives Global Objectives (Aims) Specific Objectives
- Relating to impact measurement Specific Objectives - Relating to the results being achieved Operational Objectives - Relating to the outputs being achieved ©Kalliopi Associates Ltd 2008

7 Målsättningar måste vara
Specific - Specifika Measurable - Mätbara Achievable – Möjliga att uppnå Relevant (Realistic) - Relevanta (Realistiska) Timetabled - Tidsplanerade = SMART(A)

8 Specificera målsättningar
Globala Att uppmuntra och stöda utvecklingen av nya produkter and ny service inom traditionella industriföretag i XXXX ©Kalliopi Associates Ltd 2008

9 Specificera målsättningar
Specifika Att öka medvetandet om möjligeterna på nya marknader Att öka möjligheterna för små företag att komma in på nya marknader ©Kalliopi Associates Ltd 2008

10 Specificera målsättningar
Operativa Att organisera seminarier Att hjälpa företag att se över sina produkter Att hjälpa företag att planera produktutveckling Att planera och leda projektet så att utlovade resultat kan uppnås – både verksamhet och ekonomi ©Kalliopi Associates Ltd 2008

11 Problemlösning i grupp
Vad är projektets syfte – och dess avsedda effekt? Vilka resultat förväntas projektet ? Formulera de specifika målsättningar som kan ge detta resultat? Vad ska projektet åstadkomma / göra ? Formulera de operativa målsättníngar som leder till det resultatet


Ladda ner ppt "5. Mål och syfte."

Liknande presentationer


Google-annonser