Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ämnen inom Institutionen för samhällsvetenskaper Freds- och utvecklingsstudier1-150 hp Medie- och kommunikationsvetenskap1-150 hp Medieproduktion1-60.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ämnen inom Institutionen för samhällsvetenskaper Freds- och utvecklingsstudier1-150 hp Medie- och kommunikationsvetenskap1-150 hp Medieproduktion1-60."— Presentationens avskrift:

1

2 Ämnen inom Institutionen för samhällsvetenskaper Freds- och utvecklingsstudier1-150 hp Medie- och kommunikationsvetenskap1-150 hp Medieproduktion1-60 hp Journalistik1-150 hp Kriminologi1-60 hp Ledarskap och organisation1-180 hp Sociologi1-150/210 hp Statsvetenskap1-150/210 hp

3 Utbildningsprogram på grundnivå Internationella samhällsvetarprogrammet, inriktning globala studier180 hp Internationella samhällsstudier, inriktning politik och samhällsanalys180 hp Europastudier180 hp Politices kandidatprogrammet180 hp Freds- och utvecklingsprogrammet 180 hp Informatörsprogrammet 180 hp Informatörsprogrammet, inriktning freds- och utvecklingsarbete 180 hp Internationell kommunikation180 hp Journalistik och medieproduktion 180 hp Media Management 180 hp Reklam, grafisk design och visuell kommunikation 180 hp Personal och arbetsliv180 hp Sociologiprogrammet 180 hp Ledarskap och organisation distans 120/180 hp

4 Utbildningsprogram på avancerad nivå Magisterprogram i freds- och utvecklingsstudier 60 hp Magisterprogram i medie- och kommunikationsvetenskap 60 hp Magisterprogram i journalistik 60 hp Magisterprogram i sociologi 60 hp Magisterprogram i statsvetenskap 60 hp Masterprogram sociologi120 hp Masterprogram i statsvetenskap120 hp

5 Internationella samhällsstudier, inriktning politik och samhällsanalys (Campus Kalmar) År 1 Idéhistoria, filosofi och samhällsteori 1-30 hp Internationella samhällsstudier 1-30 hp År 2 Engelska 1-30 hp Statsvetenskap 1-30 hp År 3 Statsvetenskap/utlandsstudier31-60 hp Statsvetenskap 61-90 hp (varav 15 hp examensarbete)

6 Internationella samhällsvetarprogrammet, inriktning globala studier (Campus Växjö) År 1 Global Issues I 30 hp Globala Issues II 30 hp År 2 Ämnesstudier 1-30 hp Du väljer något av följande ämnen som ditt huvudämne: Freds- och utvecklingsstudier, nationalekonomi, sociologi, statsvetenskap, tyska alt. franska eller annan ämnesfördjupning av relevans för programmet. Ämnesstudier 31-60 hp År 3 Ämnesstudier 61-90 hp I ämnesstudierna ingår ett självständigt arbete omfattande 15 hp. Under den sista terminen i utbildningen kan du välja mellan praktik, projekttermin, valfri kurs eller utlandsstudier.

7 Europastudier (Campus Växjö) År 1 Statsvetenskap 1-30 hp Statsvetenskap31-60 hp År 2 Europastudier 1-30 hp Europastudier 31-60 hp År 3 Statsvetenskap 61-90 hp samt valfri kurs (30 hp, praktik/utredningsarbete (30 hp) eller utlandsstudier (30 hp). I statsvetenskap 61-90 hp ingår ett självständigt arbete omfattande 15 hp

8 Politices kandidatprogrammet (Campus Växjö) År 1 Statsvetenskap 1-30 hp Nationalekonomi1-30 hp År 2 Juridik 15 hp Statistik 7,5 hp Utredningsmetodik 7,5 hp Andra terminen år två väljer du inriktning mot Statsvetenskap eller Nationalekonomi Inriktning Statsvetenskap År 2 (andra terminen) Statsvetenskap31-60 hp År 3 Statsvetenskap61-90 hp Praktik, valfria kurser eller utlandsstudier 30 hp Inriktning Nationalekonomi År 2 (andra terminen) Praktik, valfria kurser eller utlandsstudier 30 hp År 3 Nationalekonomi31-60 hp Nationalekonomi61-90 hp

9 Freds- och utvecklingsprogrammet (Campus Växjö) År 1 Freds- och utvecklingsstudier 1-30 hp Freds- och utvecklingsstudier 31-60 hp År 2 Ämnesstudier 1-30 hp Du väljer något av följande ämnen som ditt huvudämne: Statsvetenskap, Nationalekonomi, Sociologi, Medie- och kommunikationsvetenskap eller annat relevant ämne Ämnesstudier 31-60 hp År 3 Ämnesstudier 61-90 hp, alternativt utlandsstudier eller praktik Freds- och utvecklingsstudier61-90hp

10 Informatörsprogrammet (Campus Växjö) År 1 Den mänskliga kommunikationens grunder 30 hp Organisationer och kommunikation 30 hp År 2 Public Relations och opinionsbildning 30 hp Planerad kommunikation i praktiken (projekttermin)30 hp År 3 Utlandsstudier/praktik/valfria ämnesstudier 30 hp Medie- och kommunikationsvetenskap61-90 hp

11 Informatörsprogrammet inriktning freds- och utvecklingsstudier (Campus Växjö) År 1 Den mänskliga kommunikationens grunder 30 hp Organisationer och kommunikation 30 hp År 2 Freds- och utvecklingsstudier 1-30 hp Freds- och utvecklingsstudier 31-60 hp År 3 Kommunikation för utveckling och social förändring 30 hp (projekt- och fältstudier) Kommunikation och Freds- & utvecklingsarbete61-90 hp Sista terminen ges på distans, vilket ger möjlighet att tillbringa hela terminen i fält. Ett självständigt arbete omfattande 15 hp ska ingå.

12 Internationell kommunikation (Campus Kalmar) År 1 Medie- och kommunikationsvetenskap 1-30 hp Medie- och kommunikationsvetenskap 31-60 hp År 2 Statsvetenskap 1-30 hp Engelska för internationell kommunikation 1-30 hp Alternativt utlandsstudier (valfria kurser) motsvarande 30 hp eller Engelska eller annat språk 30 hp År 3 Internationell samhällskommunikation 7,5 hp Projektproduktion 7,5 hp Bild, form och webb 15 hp Interkulturell kommunikation II 7,5 hp Praktik 7,5 hp Examensarbete inom Medie- och kommunikationsvetenskap 15 hp

13 Journalistik och medieproduktion (Campus Kalmar) År 1 Journalistikens grunder 7,5 hp Bild och form 7,5 hp Att intervjua och skriva 7,5 hp Berättarteknik 7,5 hp Radioproduktion 7,5 hp Rätts- och förvaltningsjournalistik 15 hp TV/Video I – gestaltande produktion 7,5 hp År 2 Nyhetsradio 7,5 hp Tidningsredigering 7,5 hp TV/Video II – nyhets-TV 7,5 hp Medieanalys7,5 hp Digital publicering 7,5 hp Praktik 7,5 hp Ekonomijournalistik 7,5 hp Journalistik och samhälle 7,5 hp År 3 Teori och metod 15 hp Examensarbete 15 hp Projektproduktion och mediekonceptutveckling 7,5 hp TV/Video III – fördjupning 7,5 hp samt något av följande kurser; TV-projekt 15 hp, Pressprojekt 15 hp, Radioprojekt 15 hp eller Praktik 15 hp

14 Media Management (Campus Kalmar) År 1 Nyckelbegrepp – en introduktion till MKV 7,5 hp Det vetenskapliga rummet 7,5 hp Bild form och webb I 7,5 hp Strategisk kommunikation I 7,5 hp Narration i praktik och tanke7,5 hp Radioproduktion 7,5 hp Videoproduktion 7,5 hp Bild, form och webb II 7,5 hp År 2 Organisation, ledarskap och marknadsföring 15 hp Affärsredovisning och budgetering 7,5 hp Kalkylering och intern redovisning 7,5 hp Samt en av följande alternativa inriktningar: Företagsekonomi med inriktning redovisning/ekonomistyrning 30 hp, Företagsekonomi med inriktning marknadsföring 30 hp eller Utbytestermin med inriktning företagsekonomi. År 3 Organisationers kommunikation 7,5 hp Medier och samhälle 7,5 hp Det digitala samhället 7,5 hp Strategisk kommunikation II 7,5 hp Media Management 7,5 hp Mediemätning och metod 7,5 hp Examensarbete - Uppsats 15 hp

15 Reklam, grafisk design och visuell kommunikation (Campus Kalmar) År 1 Nyckelbegrepp - Introduktion till MKV 7,5 hp Visuell kommunikation I 7,5 hp Grafiska verktyg 5 hp Designmetoder och designprocesser 5 hp Kognition med inriktning mot visuell kommunikation 5 hp Designhistoria 6 hp Färg och form 4 hp Projekt I 5 hp Teori och metod I 10 hp Projekt II 5 hp År 2 Narration – teori och praktik7,5 hp Visuell kommunikation II7,5 hp Marknadskommunikation och kundrelationer 3 hp Design- och estetikhistoria 5 hp Projekt III 5 hp Interaktiv design 7 hp Organisationskommunikation med projektkunskap9,5 hp Det digitala samhället 7,5 hp Projekt IV 8 hp

16 Reklam, grafisk design och visuell kommunikation (Campus Kalmar) År 3 (ht) Inriktning grafisk design Grafisk design och visuell kommunikation15 hp Grafisk design, projekt15 hp alternativt Praktik15 hp eller Inriktning projektledning Organisation och ledarskap7,5 hp Juridik för reklamutgivare7,5 hp Projektledning 15 hp År 3 (vt) Teori och metod II7,5 hp Visuell kommunikation III7,5 hp Examensarbete – uppsats 15 hp

17 Personal och arbetsliv (Campus Växjö) År 1 Introduktionskurs 1,5 hp Organisation, ledarskap och utveckling 7,5 hp Vetenskaplig grundkurs med metod 7,5 hp Sociologi 7,5 hp Socialpsykologi 7,5 hp Psykologi 12 hp Pedagogik 10,5 hp Samhällets ekonomi, organisation och styrmedel 6 hp År 2 Arbetsrätt 15 hp Företagsekonomi med personalredovisning 15 hp Ett av följande inriktningar (30 hp) kan väljas: Pedagogik, psykologi, sociologi, arbetsrätt, fristående kurs, profilkurs 30 hp (socialpsykologi) eller studier inom annat huvudområde. År 3 Ett av följande fördjupning (30 hp) kan väljas under termin 5: Pedagogik, psykologi, sociologi, socialpsykologi, arbetsrätt eller studier inom annat huvudområde. Ett av följande fördjupning (30 hp) kan väljas under termin 6: Socialpsykologi, arbetsrätt och fristående kurs, fristående kurs, profilkurs, studier inom annat huvudområde eller utlandsstudier

18 Sociologiprogrammet (Campus Växjö) År 1 Programspecifik introduktion 7,5 hp Sociologi 22,5 hp Sociologi 30 hp År 2 Ett eller flera valfria ämnen, t ex statsvetenskap, historia, pedagogik eller engelska, utlandstermin Utvärdering och metodik 7,5 hp Projektledning 7,5 hp Samhällets organisering 7,5 hp Kommunikation (retorik, presskontakter m m) 7,5 hp År 3 Sociologi 61-90 hp läses parallellt med individuell praktik/projektarbete i Sverige eller annat land

19 Ledarskap och organisation (Campus Växjö) År 1 Ledarskap och organisation 1-30 hp År 2 Ledarskap och organisation 31-60 hp År 3 Ledarskap och organisation 61-90 hp År 4 Strategisk ledning 30 hp År 5 Sociologi31-60 hp År 6 Sociologi 61-90 hp

20 Kontaktuppgifter Studievägledare Pär-Arne Rosén Tfn: 0470-70 85 91 E-post: par-arne.rosen@lnu.separ-arne.rosen@lnu.se Telefontid: måndag, onsdag och torsdag kl. 10.00-12.00 Besökstid: Enligt överenskommelse (Campus Växjö) Läs mer om utbildningar inom samhällsvetenskaper på lnu.selnu.se


Ladda ner ppt "Ämnen inom Institutionen för samhällsvetenskaper Freds- och utvecklingsstudier1-150 hp Medie- och kommunikationsvetenskap1-150 hp Medieproduktion1-60."

Liknande presentationer


Google-annonser