Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Källkritik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Källkritik."— Presentationens avskrift:

1 Källkritik

2 Vad är källkritik? Källkritik som vetenskaplig metod går ut på att värdera en källas användbarhet och trovärdighet. Vär­deringen bygger på källkritiska frågor: Är källan vad den utger sig för att vara? Kan jag lita på den? Är källan partisk (dvs. inte neutral)? Är informationen en förstahandskälla, eller är uppgifterna i den beroende av någon annan källa? Hur lång tid har det gått mellan att händelserna som källan berättar om inträf­fade och att de skrevs ner?

3 Kriterier Dessa frågor täcker in de fyra kriterier som vi i historieämnet kallar för Äkthetskriteriet (är den äkta?) Tendenskriteriet (är den objektiv?) Beroendekriteriet (förstahands- eller andrahandskälla) Samtidighetskriteriet (dagbok bättre än memoar)

4 Källkritiska frågor Hur ser webbsidan (källan) ut?
Från Kolla källan Hur ser webbsidan (källan) ut? Finns det någon kontaktinformation? Verkar texten seriös? Fungerar länkarna? Hänvisas det till källor? Finns det något datum på sidan? Kan du få samma information från andra ställen? Har du letat på andra ställen? Har du letat i skolbiblioteket? Har du jämfört med andra webbsidor? Vilken var den bästa källan? Vem har gjort webbsidan (eller källan)? Är det en myndighet? Är det en organisation? Är det ett företag? Är det en privatperson? Är det någon som kan ämnet? Är det någon du litar på? Varför är webbsidan (källan) gjord? För att informera om något? För att presentera fakta? För att propagera för en åsikt? För att sälja något? För att underhålla?

5 Källors användbarhet -Att tänka på när jag ska välja källor
Är alla källor användbara till allt? Vad kan en källa besvara? En till synes oanvändbar källa vid ett tillfälle vara en bra källa vid ett annat. En källas värde avgörs av vad du vill veta, den fråga du vill ha svar på

6 Begrepp Förstahandskälla = Direkt vittne till historien
Beroende = Källan bygger på någon annan källa. Tendens = Källan är partisk, vinklad. Objektiv = Källan är neutral och saklig! Vinklad = Berättar källan enbart positiva saker? Tar den ställning? Perspektiv = Vems historieskrivning berättas? Skulle alla hålla med? Syfte = Varför har källan skapats? Tendenskriteriet= Är källan objektiv eller vinklad? Tidskriteriet = När är källan skriven? Är källan aktuell vid faktainsamling? Eller samtida vid historieforskning, analys av historiska källor? Samtida=Från tiden den berättar/nedskriven nära händelsen. Tolkning = Alla källor bygger på tolkningar. Inte sanningar. Äkta = bedömning om källan är trovärdig utifrån utförd källanalys.


Ladda ner ppt "Källkritik."

Liknande presentationer


Google-annonser