Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Källkritik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Källkritik."— Presentationens avskrift:

1 Källkritik

2 Går det att lita på allt i tidningarna?
HD prövar manlig omskärelse Uppsala Nya Tidning Rekordbrännare dömd till två år i Eslöv SDS 21-åringen anhölls misstänkt för grov stöld av åklagare. Sydöstran Känner sig överkörd av okänd cykelväg DalaDemokraten Annika Nordgren kritisk till hur sökande sköts Falköpings Tidning Klas Börjesson, länsmuseets chef, har gjort en minnesutställning över Herman Norrman, som är utsökt vackert hängd i enkel kronologisk ordning. Jönköpings-Posten

3 Varför källkritik? All information är inte sann!
Att ta reda på om en källa är trovärdig. Att tolka en källa. Att ta reda på om en källa är äkta. Att kritiskt granska en text, en bild eller ett uttalande

4 Närhetskriteriet Om en källa har kommit till strax efter en händelse, så är det sannolikt att den är mer pålitlig än om källan har kommit till långt efter det att händelsen ägde rum. Isländska kungasagor skrevs ner i slutet av 1100-talet. Där finns bl.a. beskrivningar av Sverige före år Enligt närhetskriteriet har det förflutit så lång tid, att kungasagan är av mycket litet värde för vår kunskap om Sverige 200 år före källans tillkomst.

5 Beroendekriteriet Om en källa är beroende av en annan källa, så ger den oss inte någon ny och mer säker kunskap. Exempel: Andersson berättar hur det gått till på ett styrelsemöte. Pettersson ger samma version av vad som hänt på mötet, men Pettersson har sin kunskap om mötet genom att han lyssnat på vad Andersson haft att berätta; därmed får vi ingen ny kunskap genom Petterssons redogörelse.

6 Tendenskriteriet Vi har att vara skeptiska, så fort det finns anledning att tro att en källa är präglad av en viss tendens. De som efter andra världskriget var anklagade vid domstolen i Nürnberg för att ha varit krigsförbrytare kan förväntas ha gett en friserad bild av sin medverkan i nazisternas förbrytelser. De ville gärna framstå i en sådan dager att de skulle slippa dödsstraff. Man vill inte berätta det man gjort som är dåligt.

7 Tendenskriteriet forts.
Om man vill skildra socialdemokratisk politik i Sverige under och 1990-talen och enbart använder sig av ledande artiklar i moderata tidningar, så blir inte resultatet så bra, det blir tendentiöst. Om uppgiften däremot är att skildra den moderata synen på den socialdemokratiska politiken, då är det relevant att använda sig av de moderata ledande artiklarna.

8 Vem säger vad och varför?
Ställ frågan till alla källor Varje källa har en avsändare. Varje avsändare har ett budskap (dolt eller synligt).

9 Gällande tryckt material syns det oftast tydligt…
vem som skrivit boken eller artikeln vilket förlag som gett ut boken vem som är ansvarig utgivare när den kom ut vad den innehåller (innehållsförteckning, register, baksidetext)

10 Med webbsidor är det svårare att se…
vem som är upphovsman eller utgivare hur gammalt materialet är vad webbplatsen innehåller

11 Säger webbadressen något?
Här syns det direkt vem som står bakom webbplatsen: Här är det lite svårare att se:

12 Olika sätt att luras Härma webbadress, titel eller layout
Förfalska avsändare eller vara anonym Felinformera, förfalska eller hacka Ta över nedlagd webbadress eller utnyttja felstavningar (volvo/vovlo)

13 Manipulera med bilder Foto från Lund (Norra Fäladen) som blivit manipulerat. Foto från Beirut som blivit manipulerat. Vad kan fotografen haft för syfte med bilden?

14 Lite mer bildmanipulation

15 Sovjetisk soldat i Berlin 1945, riksdagshuset

16 Mer bluff med bilder Bild 1 (äkta) Bild 2 (retuscherad
Trotsky och Kamenev tillhörde Lenins viktigaste medhjälpare. De står på trappan, då Lenin talar på Sverdlovtorget, vilket framgår av bilden nedan (1) men en sådan närhet mellan Lenin och Trotsky och Kamenev passade inte den stalinistiska historieskrivningen. De hade då blivit utrensade, och på bilden blev de bortretuscherade (bild 2).

17 Trotsky bortplockad

18 Fortsättning

19 Hur är webbsidans text? Verkar texten vara trovärdig och logisk?
Är texten faktagranskad? Finns många slarvfel?

20 Finns ingen upphovsman?
Överväg om du verkligen vill använda källan Det ska alltid gå att hänvisa till en källa!

21 Hur gammal är webbsidan?
När är webbsidan gjord? Står det när den senast uppdaterades?

22 Jämför! Jämför med vad du visste innan du besökte webbsidan.
Jämför med andra webbsidor och med tryckt information. Jämför med vad din lärare har att säga om ämnet

23 Såhär kan du ange en webbsida i en källförteckning
Författare/utgivare Titel/sidrubrik Webbadress Datum då sidan skapades Datum då du hämtade sidan Exempel: Linux online! (senast uppdaterad 2004). What is Linux. (Elektronisk) Tillgänglig:< Info. ( ).


Ladda ner ppt "Källkritik."

Liknande presentationer


Google-annonser