Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den retoriska arbetsprocessen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den retoriska arbetsprocessen"— Presentationens avskrift:

1 Den retoriska arbetsprocessen

2 Partesmodellen 1. Intellectio – att förstå uppgiften 2. Inventio – att få uppslag och hitta material 3. Dispositio – att ordna innehållet 4. Elocutio – att välja sina ord (stilfigurer, hjälpmedel etc.) 5. Memoria – att lära in talet 6. Actio – att framföra talet 7. Emendatio – att korrigera talet

3 Intellectio – att förstå uppgiften
1. Syfte och ämne – vad vill du uppnå med ditt tal? Vad ska ditt tal handla om? Hur vill du att de som lyssnar ska reagera? 2. Mottagarna – Vilka kommer att lyssna? Vilka tidigare kunskaper och erfarenheter har de av ditt ämne? 3. Sammanhanget – Var ska talet hållas? Hur ser lokalen ut? Hur lång tid har du på dig?

4 Inventio – att få uppslag och hitta material
Spåna utifrån något av följande teman: ”Språket som maktmedel” eller ”Språk och identitet”. Termer, ord, begrepp… Vilka erfarenheter har du av ditt ämne? Bakgrund? Historia? Strukturera – sök efter gemensamma nämnare och gör rubriker. Gör en tankekarta för att få bättre överblick över hur idéerna hänger ihop. I den här fasen bör det bli tydligt vilken tes du har i ditt argumenterande tal. Du kan behöva söka på internet. Gallra! Behåll de uppslag och infallsvinklar du tycker är bäst och där du verkligen kan finna tydliga argument.

5 Dispositio – ordna innehållet i talet
Dispositionen är helt avgörande för hur du når fram med ditt budskap! Dispositionen består av: Inledning Bakgrund/Berättelse Tes/Budskap Argumentation Avslutning OBS! Viktigt att tänka igenom övergångarna mellan de olika delarna.

6 Del 1: Inledning (exordium)
Syftet med inledningen är att: Väcka publikens intresse och uppmärksamhet. Skapa trovärdighet för talaren. Förbereda publiken på talets innehåll. Tips för möjliga inledningar! En retorisk fråga (Ex: Har ni någonsin funderat över hur bra ni är?) En bild Ett citat Ett påstående En verklig berättelse (som hänger ihop med ämnet)

7 Del 2: Bakgrund/berättelse (narratio)
Syftet med bakgrunden är att ge bakgrunden/orsakerna till varför talet hålls. Ex. ”Sverige förbjöd proffsboxning 1969…” Ex. ”(…) beror naturligtvis på den fantastiska kollektivtrafiken vi har i Stockholm…” Mängden bakgrundsinformation beror på hur insatta publiken förväntas vara i ämnet. Sms-språk ... Kollektivtrafik … GTA-språk … Könskvotering Hur skulle behovet av information se ut om publiken var pensionärer i stället för gymnasieelever?

8 Del 3: Tes/budskap (propositio)
Tesen är talets budskap, dvs vad talaren vill förmedla och övertyga publiken om. Tesen ska formuleras klart och tydligt. Tesen ska efter inledning och bakgrund inte vara överraskande. Tesen kan vara för eller emot något. Ex. kollektivtrafiken: ”Det är ett privilegium som vi måste värna om och som alla städer i världen borde ha tillgång till.” Ex. ”Näthat mot kvinnor är ett hot mot demokratin.”

9 Del 4: Argumentation (argumentatio)
Argumenten är bevisen för att tesen är den rätta. Tre argument och ett motargument (som bemöts) Försök övertyga med tre olika typer av argument: etos-, logos- och patosargument. Exempel kollektivtrafik: Bidrar till bättre miljö (logos) ALLA kan förflytta sig (etos) Problem i kollektivtrafiken + bemötande med logosargument Minskar dödsfall – personlig berättelse (patos)

10 Del 5: Avslutning (peroratio)
Håll gärna avslutningen kort. Återknyt till inledningen, sammanfatta och upprepa din tes. Kan innehålla en uppmaning till publiken.

11 Glöm inte! Övergångarna mellan talets olika delar är VIKTIGA!
Nästa lektion arbetar vi med ”Elocutio” – dvs. börjar skriva talmanus ”ord för ord”, väljer ord, stilfigurer, hjälpmedel m.m.


Ladda ner ppt "Den retoriska arbetsprocessen"

Liknande presentationer


Google-annonser