Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Argumenterande text.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Argumenterande text."— Presentationens avskrift:

1 Argumenterande text

2 Argumentation Åsikt(tes): Vad jag tycker i en fråga.
Min inställning till frågan, för eller emot. Argument Argument förstärker min åsikt. Varför har jag den här åsikten? Motivera. Argumenten ska styrkas av fakta och resonemang

3 Ställningstagande I en argumentation tar man ställning för eller emot någonting. I en argumentation är man ute efter att övertyga. För eller emot… Varför? betyg från åk 4 skoluniformer piercing under 18 år mobilförbud på lektioner (då den inte behövs i undervisning)

4 Bra argument Stöds av fakta från flera oberoende källor
källorna ska vara kritiskt granskade Klart och tydligt formulerade inga otydligheter eller möjlighet att tolka argumentet på olika sätt ska finnas. Klarar av att möta motargument utan att försvagas. visar på medvetenhet om motargumentet, men visar samtidigt på dess svagheter. är det vinnande argumentet över dess motargument.

5 Bra argument Du kan argumentera genom att hänvisa till :
Auktoriteter: forskning har visat att …, vetenskapliga undersökningar har funnit att... Samhällsekonomiska skäl: det lönar sig att..., det är en klar vinst att... Utvecklingsargument: Sverige blir ledande… det skapar jobb i… tekniken kan även användas när… Trygghetsskäl: detta kommer att skapa ett bättre samhälle..., är ett säkrare sätt...

6 Bra argument Du kan argumentera genom att hänvisa till :
Miljöskäl: miljön påverkas positivt/negativ genom att… Hälsoskäl: ni kommer att må bättre..., hälsan påverkas… Känslor: ni kommer att känna…, det ger oss möjlighet att…, känslan att… Gruppkänslan: alla människor tycker…, tillsammans kan vi… Etiska skäl: detta är moraliskt/etiskt fel för att…

7 Dåliga argument Auktoritetsargument Cirkelargument
En forskare säger så här… En undersökning visar… Varför dåligt? EN forskare, eller EN undersökning kan säga nästan vad som helst! Cirkelargument Gud skapade jorden, och eftersom jorden finns, så finns Gud. Varför dåligt? Det är bara sant om det första påståendet är sant. Om jag inte tror att Gud skapade jorden, behöver jag alltså inte tro att Gud finns.

8 Fler dåliga argument Majoritetsargument Personangrepp
Jag anser, och många med mig, att… Jag vet att jag talar för de flesta av er när jag säger att… Varför dåligt? Bara för att ett flertal TROR att något är rätt eller sant behöver det inte vara det. Ibland är det minoriteten som har rätt! Personangrepp Hör ni hur oerhört korkad han är? Det där tänker jag inte ens besvara, för det är det dummaste jag hört! Hur dum kan man vara? Varför dåligt? Vem personen är, och hur personen är har inget med ämnet att göra. Det viktiga är ÄMNET.

9 Flera dåliga argument Generalisera (”dra alla över en kam”)
Alla lärare är orättvisa Alla ungdomar sover bort hela helgerna Påståenden bygger på fördomar (så ju gör alla ...., eller hur?)

10 Argumenterande text: Debattartikel
Vill påverka läsaren i en bestämd riktning Inleds med kort bakgrundsfakta/information Visar en åsikt (eller flera åsikter) Tar upp argument för och emot som förstärker åsikten Styrker argumenten med fakta och resonemang Visa förståelse för delar av ”motståndarens” åsikter Bör innehålla ett förslag Har ett strikt språk utan talspråk

11 Argumenterande text: Debattartikel Textens delar: Inledning
Argumentation/Avhandling Avslutning

12 Argumenterande text: Debattartikel Inledning
(ska göra läsaren lite insatt och intresserad) Presentera ditt ämne/fråga/problem Presentera din tes(åsikt)

13 Argumenterande text: Debattartikel Argumentation/Avhandling
(Ska tydligt visa argument för din åsikt (vad du tycker) och förklara varför det är viktigt) Argumentera för din åsikt med underbyggda och sakliga argument Vilka fakta finns? Varifrån har du fått din fakta? Källförteckning? Vilka erfarenheter kan du hänvisa till? Hur har du resonerat dig fram till dessa argument? Hur har ”problemet” uppstått? Vilka orsaker ligger bakom ditt ämne/fråga/problem? Vad kommer att hända om ingen förändring sker/om problemet står kvar? Hur är du själv berörd av ”problemet”? Beskriv motargument som finns men i ett syfte att motbevisa dem.

14 Argumenterande text: Debattartikel Avslutning
(sammanfattar och ger förslag till lösning) Förslag på hur frågan/problem/ämnet kan lösas Sammanfattning av din tes(åsikt) och dina viktigaste argument

15 Argumenterande text Debattartikel För eller emot
GMO: Är det rätt eller fel att ändra på grödors och djurs DNA (genförändring för att få bättre avkastning eller göra dem resistenta mot besprutningsmedel osv. Designa drömbabyn: Är det rätt eller fel att ändra på DNA så barnet får de egenskaperna som föräldrarna vill, t ex hög intelligens, anpassat utseende men även att undvika vissa sjukdomar? Fosterdiagnostik Är det rätt eller fel att kunna göra abort efter att ha sett vad barnet har för gener eller för att undvika sjukdomar, så som Downs syndrom. Var går gränsen för att göra abort vad gäller intelligens, utseende eller defekter/sjukdomar.


Ladda ner ppt "Argumenterande text."

Liknande presentationer


Google-annonser