Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IF1330 Ellära F/Ö1 F/Ö2 F/Ö3 Strömkretslära Mätinstrument Batterier

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IF1330 Ellära F/Ö1 F/Ö2 F/Ö3 Strömkretslära Mätinstrument Batterier"— Presentationens avskrift:

1 William Sandqvist william@kth.se
IF1330 Ellära F/Ö1 F/Ö2 F/Ö3 Strömkretslära Mätinstrument Batterier F/Ö4 F/Ö5 Likströmsnät Tvåpolsatsen KK1 LAB1 Mätning av U och I F/Ö6 F/Ö7 Magnetkrets Kondensator Transienter Tvåpol mät och sim KK2 LAB2 F/Ö8 F/Ö9 Växelström Effekt KK3 LAB3 Oscilloskopet Växelströmskretsar j-räkning F/Ö10 F/Ö11 F/Ö12 Enkla filter F/Ö13 F/Ö14 KK4 LAB4 Filter resonans F/Ö15 tentamen Trafo Ömsinduktans Föreläsningar och övningar bygger på varandra! Ta alltid igen det Du missat! Läs på i förväg – delta i undervisningen – arbeta igenom materialet efteråt! William Sandqvist

2 Visardiagrammets byggstenar
William Sandqvist

3 William Sandqvist william@kth.se
Visardiagram (12,5) Pröva själv … ( låt I:s riktning vara riktfas, horisontell ) William Sandqvist

4 William Sandqvist william@kth.se
Visardiagram (12,5) Nu är alla värden kända! William Sandqvist

5 William Sandqvist william@kth.se
Visardiagram (12,5) Lösning. = 3V U = 5V William Sandqvist

6 William Sandqvist william@kth.se

7 Vad innehåller kretsen ?
William Sandqvist

8 Vad innehåller kretsen ?
William Sandqvist

9 William Sandqvist william@kth.se

10 William Sandqvist william@kth.se
Visardiagram (12.4) U = 200 V, f = 50 Hz, L = 0,318 H, R1 = 100 , R2 = 50 . William Sandqvist

11 William Sandqvist william@kth.se
Visardiagram (12.4) U = 200 V, f = 50 Hz, L = 0,318 H, R1 = 100 , R2 = 50 . XL = L = 2500,318 = 100  William Sandqvist

12 William Sandqvist william@kth.se
Visardiagram (12.4) William Sandqvist

13 William Sandqvist william@kth.se
Visardiagram (12.4) Välj ULR som riktfas ( = horisontell ). William Sandqvist

14 William Sandqvist william@kth.se
Visardiagram (12.4) Strömmen IR har samma riktning som ULR. Välj ULR som riktfas ( = horisontell ). William Sandqvist

15 William Sandqvist william@kth.se
Visardiagram (12.4) Strömmen IL ligger 90 efter ULR och har lika lång visare som IR eftersom R1 och L har samma växelströmsmotstånd. (XL = 100 , R1 = 100 ) Strömmen IR har samma riktning som ULR. Välj ULR som riktfas ( = horisontell ). William Sandqvist

16 William Sandqvist william@kth.se
Visardiagram (12.4) De två strömmarna IR och IL kan adderas vektoriellt till strömmen I. I blir 2 ggr. längre än IR eller IL (enligt pythagoras sats). Strömmen IL ligger 90 efter ULR och har lika lång visare som IR eftersom R1 och L har samma växelströmsmotstånd. (XL = 100 , R1 = 100 ) Strömmen IR har samma riktning som ULR. Välj ULR som riktfas ( = horisontell ). William Sandqvist

17 William Sandqvist william@kth.se
Visardiagram (12.4) Strömmen I passerar genom den nedre resistorn R2. Spänningsfallet UR2 får samma riktning som I. ULR har längden IR100, UR2 har längden I50. Eftersom I = IR2 blir UR2 = ULR / 2. De två strömmarna IR och IL kan adderas vektoriellt till strömmen I. I blir 2 ggr. längre än IR eller IL (enligt pythagoras sats). Strömmen IL ligger 90 efter ULR och har lika lång visare som IR eftersom R1 och L har samma växelströmsmotstånd. (XL = 100 , R1 = 100 ) Strömmen IR har samma riktning som ULR. Välj ULR som riktfas ( = horisontell ). William Sandqvist

18 William Sandqvist william@kth.se
Visardiagram (12.4) Spänningen U kan slutligen fastställas som vektorsumman av ULR och UR2.  Fasvinkeln  är vinkeln mellan U och I.  Z är kvoten mellan längderna på U och I. Strömmen I passerar genom den nedre resistorn R2. Spänningsfallet UR2 får samma riktning som I. ULR har längden IR100, UR2 har längden I50. Eftersom I = IR2 blir UR2 = ULR / 2. De två strömmarna IR och IL kan adderas vektoriellt till strömmen I. I blir 2 ggr. längre än IR eller IL (enligt pythagoras sats). Strömmen IL ligger 90 efter ULR och har lika lång visare som IR eftersom R1 och L har samma växelströmsmotstånd. (XL = 100 , R1 = 100 ) Strömmen IR har samma riktning som ULR. Välj ULR som riktfas ( = horisontell ). Strömmen efter spänningen – induktiv karaktär William Sandqvist

19 William Sandqvist william@kth.se

20 William Sandqvist william@kth.se
Visardiagram (12.6) Rita visardiagram för kretsen i figuren. Vid frekvensen f gäller att XC = R och XL = R/2. U2 är lämplig riktfas. William Sandqvist

21 William Sandqvist william@kth.se
Visardiagram (12.6) Börja med U2 som riktfas ( = horisontel ). William Sandqvist

22 William Sandqvist william@kth.se
Visardiagram (12.6) Strömmen IR har samma riktning som U2. Börja med U2 som riktfas ( = horisontel ). William Sandqvist

23 William Sandqvist william@kth.se
Visardiagram (12.6) Strömmen IC ligger 90 före U2 och är lika stor som IR eftersom XC = R. Strömmen IR har samma riktning som U2. Börja med U2 som riktfas ( = horisontel ). William Sandqvist

24 William Sandqvist william@kth.se
Visardiagram (12.6) Strömmarna IC och IR summeras ihop till I. I är 2 ggr. längre än IC eller IR (enligt pythagoras sats). Strömmen IC ligger 90 före U2 och är lika stor som IR eftersom XC = R. Strömmen IR har samma riktning som U2. Börja med U2 som riktfas ( = horisontel ). William Sandqvist

25 William Sandqvist william@kth.se
Visardiagram (12.6) U1 ligger 90 före I. Längden är U1 = IXL = 2IRR/2 = IRR/ 2 Strömmarna IC och IR summeras ihop till I. I är 2 ggr. längre än IC eller IR (enligt pythagoras sats). Strömmen IC ligger 90 före U2 och är lika stor som IR eftersom XC = R. Strömmen IR har samma riktning som U2. Börja med U2 som riktfas ( = horisontel ). William Sandqvist

26 William Sandqvist william@kth.se
Visardiagram (12.6) Spänningarna U1 och U2 summeras ihop till spänningen U. U1 ligger 90 före I. Längden är U1 = IXL = 2IRR/2 = IRR/ 2 Strömmarna IC och IR summeras ihop till I. I är 2 ggr. längre än IC eller IR (enligt pythagoras sats). Strömmen IC ligger 90 före U2 och är lika stor som IR eftersom XC = R. Strömmen IR har samma riktning som U2. Börja med U2 som riktfas ( = horisontel ). William Sandqvist

27 William Sandqvist william@kth.se
Visardiagram (12.6) Spänningarna U1 och U2 summeras ihop till spänningen U. Man kan se i diagrammet att U blir lika stor som U1. Vinkeln  = 0 eftersom U och I blir i fas. U1 ligger 90 före I. Längden är U1 = IXL = 2IRR/2 = IRR/ 2 Strömmarna IC och IR summeras ihop till I. I är 2 ggr. längre än IC eller IR (enligt pythagoras sats). Strömmen IC ligger 90 före U2 och är lika stor som IR eftersom XC = R. Strömmen IR har samma riktning som U2. Börja med U2 som riktfas ( = horisontel ). Induktiv eller kapacitiv karaktär? William Sandqvist

28 William Sandqvist william@kth.se

29 William Sandqvist william@kth.se
j Impedans (13.2) William Sandqvist

30 William Sandqvist william@kth.se
j Impedans (13.2) Man kan tänka sig visardiagrammet i komplexa talplanet, man delar upp I i realdel och imaginärdel: William Sandqvist

31 William Sandqvist william@kth.se
j Impedans (13.2) Man kan tänka sig visardiagrammet i komplexa talplanet, man delar upp I i realdel och imaginärdel: William Sandqvist

32 William Sandqvist william@kth.se
j Impedans (13.2)  En tänkbar lösning är då en seriekrets med R och C 19,1-11,1j William Sandqvist

33 William Sandqvist william@kth.se
j Impedans (13.2)  En tänkbar lösning är då en seriekrets med R och C 19,1-11,1j William Sandqvist

34 William Sandqvist william@kth.se
j Impedans (13.2)  En annan tänkbar lösning är en parallellkrets med R’ och C’ man tänker då I uppdelad i två strömkomposanter IR och IC som är vinkelräta mot varandra. William Sandqvist

35 William Sandqvist william@kth.se
j Impedans (13.2)  En annan tänkbar lösning är en parallellkrets med R’ och C’ man tänker då I uppdelad i två strömkomposanter IR och IC som är vinkelräta mot varandra. William Sandqvist

36 William Sandqvist william@kth.se
j Impedans (13.2) Finns det något sätt att ta reda på vilken av de två föreslagna kretsarna som Z egentligen innehåller? ? En likspänningsmätning skulle visa ”avbrott” för seriekretsen men 25 för parallellkretsen. En sådan mätning skulle avgöra frågan. William Sandqvist

37 William Sandqvist william@kth.se

38 Spole med tvåpolsatsen (13.4)
Bestäm effektivvärdet på strömmen I. Använd tvåpolsatsen. William Sandqvist

39 Spole med tvåpolsatsen (13.4)
Bestäm effektivvärdet på strömmen I. Använd tvåpolsatsen. William Sandqvist

40 Spole med tvåpolsatsen (13.4)
Beräkna kretsens tvåpolsekvivalent, E0 och RI. William Sandqvist

41 Spole med tvåpolsatsen (13.4)
Beräkna kretsens tvåpolsekvivalent, E0 och RI. William Sandqvist

42 Spole med tvåpolsatsen (13.4)
Beräkna kretsens tvåpolsekvivalent, E0 och RI. William Sandqvist

43 William Sandqvist william@kth.se

44 Jämför serie eller parallell (13.5)
När en resistor R och en kondensator C ansluts i parallell till en spänningskälla U får var och en av dem strömmen 2A. Hur stor skulle strömmen i resistorn bli om de båda seriekopplades till spänningskällan? William Sandqvist

45 Jämför serie eller parallell (13.5)
Parallellkoppling: William Sandqvist

46 Jämför serie eller parallell (13.5)
Seriekoppling: William Sandqvist

47 Jämför serie eller parallell (13.5)
Seriekoppling: Enligt tidigare … William Sandqvist

48 Jämför serie eller parallell (13.5)
Seriekoppling: Enligt tidigare … Parallell 2A Serie 1,4A William Sandqvist

49 William Sandqvist william@kth.se


Ladda ner ppt "IF1330 Ellära F/Ö1 F/Ö2 F/Ö3 Strömkretslära Mätinstrument Batterier"

Liknande presentationer


Google-annonser