Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IE1206 Inbyggd Elektronik F1 F2

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IE1206 Inbyggd Elektronik F1 F2"— Presentationens avskrift:

1 William Sandqvist william@kth.se
IE1206 Inbyggd Elektronik F1 F2 PIC-block Dokumentation, Seriecom Pulsgivare I, U, R, P, serie och parallell F3 Ö1 KK1 LAB1 Pulsgivare, Menyprogram  Start för programmeringsgruppuppgift F4 Ö2 Kirchoffs lagar Nodanalys Tvåpolsatsen R2R AD F5 Ö3 KK2 LAB2 Tvåpol, AD, Komparator/Schmitt Transienter PWM F6 Ö4 F7 KK3 LAB3 Step-up, RC-oscillator F8 Ö5 F9 Visare j PWM CCP KAP/IND-sensor LC-osc, DC-motor, CCP PWM Ö6 F10 F11 KK4 LAB4 LP-filter Trafo + Gästföreläsning F12 Ö7 redovisning  Redovisning av programmeringsgruppuppgift F13 tentamen Trafo, Ethernetkontakten William Sandqvist

2 William Sandqvist william@kth.se
Sluten strömkrets? Vilkoret för att det ska flyta en ström genom en krets är att man har en sluten strömkrets. Beskriv med ord verkan av kresarna a) … d) när man manövrerar de två strömställarna. (Alla kretsarna är kanske inte lika användbara … ) William Sandqvist

3 William Sandqvist william@kth.se

4 William Sandqvist william@kth.se
Serieresistorer William Sandqvist

5 William Sandqvist william@kth.se
Serieresistorer Strömlösa! = ingår ej William Sandqvist

6 William Sandqvist william@kth.se
Serieresistorer Strömlösa! = ingår ej William Sandqvist

7 William Sandqvist william@kth.se

8 Två Parallellkopplade resistorer
William Sandqvist

9 Ersättningsresistans (1.2)
R1 = 1  R2 = 21  R3 = 42  R4 = 30  RERS = 30//(1+21//42) William Sandqvist

10 William Sandqvist william@kth.se

11 N st samma värde parallellkopplade
William Sandqvist

12 William Sandqvist william@kth.se
OK att flytta … Omritat: William Sandqvist

13 William Sandqvist william@kth.se

14 Ersättningsresistans (1.6)
RTOT = 2+(12//12)//(24//24) // betyder parallellkoppling William Sandqvist

15 Ersättningsresistans (1.1)
RTOT = 1//(0,5+0,5) +1//(0,5+0,5) =1//1+1//1=0,5+0,5=1 William Sandqvist

16 William Sandqvist william@kth.se

17 Ersättningsresistans (1.8)
RTOT = (2+20//5)//(20//5+2) William Sandqvist

18 William Sandqvist william@kth.se

19 William Sandqvist william@kth.se
Potentiometer Utförande vid våra laborationer. William Sandqvist

20 Ersättningsresistans (1.10)
William Sandqvist

21 Ersättningsresistans (1.10)
a) RERS = 10/2 = 5 k William Sandqvist

22 Ersättningsresistans (1.10)
a) RERS = 10/2 = 5 k b) RERS = 5/2 + 5/2 = 5 k William Sandqvist

23 Ersättningsresistans (1.10)
a) RERS = 10/2 = 5 k b) RERS = 5/2 + 5/2 = 5 k c) RERS = 0  ! William Sandqvist

24 William Sandqvist william@kth.se

25 Resistiva givare Vrid/Skjut-motstånd
x RTOT RTOT R = RTOTx R R x relativ förflyttning/vridning 0 < x <1 William Sandqvist

26 Belastad potentiometer (1.11)
Utan RB William Sandqvist

27 Belastad potentiometer (1.11)
Vid x=0 och x=1 blir U=0 respektive U=5V. Vid x=0,5 belastar RB och ”sänker” U. William Sandqvist

28 Belastad potentiometer ?
Skulle man råka önska något av de olinjära samband som finns i figuren, så kostar det tydligen bara en extra resistor R2! William Sandqvist

29 William Sandqvist william@kth.se

30 William Sandqvist william@kth.se
Seriekrets (3.1) Bestäm strömmen I till storlek och riktning. William Sandqvist

31 William Sandqvist william@kth.se

32 Serie – parallell kretsar (3.4)
Beräkna en ersättningsresistans: RERS = 2//(4//4) = 2//2 = 1 Beräkna strömmen I = ? och spän-ningen U = ? för figurens serie-parallellkrets. Beräkna spänningen över ersättningsresistansen URERS Strömmen I = URERS/4 = 2/4 = 0,5 A Spänningen William Sandqvist

33 William Sandqvist william@kth.se

34 Serie – parallell kretsar (3.3)
Vi startar med att beräkna två ersättningsresistanser: Beräkna strömmen I och spänningen U för figurens serie-parallellkrets. Spänningsdelning: William Sandqvist

35 William Sandqvist william@kth.se

36 Serie – parallell kretsar (3.5)
Vi beräknar en ersättningsresistans: Beräkna strömmen I och spänningen U för figurens serie-parallellkrets UR1 = 36 V. UR3 = UR3//4,5 kan beräknas med spänningsdelningsformeln: U kan nu beräknas med spänningsdelningformeln: William Sandqvist

37 William Sandqvist william@kth.se


Ladda ner ppt "IE1206 Inbyggd Elektronik F1 F2"

Liknande presentationer


Google-annonser