Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktion till växelström

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktion till växelström"— Presentationens avskrift:

1 Introduktion till växelström
Grupp 4 Kalle Hagström, Mattias Johansson, Tobias Hellman, Robert Helgesson, Johannes Jansson och Jonas Johansson

2 Växelström Oftast sinusvåg Lättare att transportera, låga förluster
Enklare generatorer Lättare att transformera

3 Period och frekvens T = 1 / f
Tidsintervallet det tar för en alternerande våg att genomföra en cykel f = antal cykler/sekund Enheten för f är hertz

4 Sinusfunktionen u = û sin(t) u är spänningen vid tiden t
û representerar amplituden  betecknar vinkelhastigheten (rad/s)

5 Resistor i växelströmskrets
I princip oberoende av frekvensen Ström-spänning i fas î = û/R

6 Kondensator Två metallplattor isolerade ifrån varandra Kapacitans (F)
Kapacitansen beroende av arean, avstånd och isolering För DC, laddas upp sen ingen ström

7 Kondensator i växelströmskrets
Kontinuerlig upp- och urladdning Kontinuerlig ström Strömmen beroende av C och f

8 Reaktans för kondensatorn
Växelströmsmotstånd, kapacitiv reaktans Beroende av frekvensen Xc · f = 1 / (2 ·  · C) Ohms lag, û = Xc · î

9 Kondensatorns fasförskjutning
u = û · sin ( · t) i = î · sin ( · t +  / 2) Strömmen före spänningen

10 Spolar i växelströmskrets
Kallas även induktor Induktans (H) Spänningen över spolen beror av induktansen och frekvensen u = L · (di/dt)

11 Reaktans för spole Växelströmsmotstånd, induktiv reaktans
Beroende av frekvensen XL =  · L  = 2 ·  · f XL = û / î

12 Spolens fasförskjutning
u = û · sin( · t) i = î · sin ( · t -  / 2) Strömmen efter spänningen

13 Energisamband för spole
Kontinuerligt utbyte Ingen värme Gäller för ren induktor

14 Hej då!


Ladda ner ppt "Introduktion till växelström"

Liknande presentationer


Google-annonser