Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att välja till gymnasieskolan Är en process som håller på……

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att välja till gymnasieskolan Är en process som håller på……"— Presentationens avskrift:

1 Att välja till gymnasieskolan Är en process som håller på……

2 18 nationella program  Alla program är 3:åriga  Två typer av program :yrkesprogram och högskoleförberedande program  Yrkesprogrammen ska ge grund för yrkesverksamhet  Högskoleförberedande program ska vara grund för fortsatt utbildning på högskolan 

3 12 yrkesprogram  Barn och fritidsprogrammet  Bygg och anläggningsprogrammet  El- och energiprogrammet  Fordons- och transportprogrammet  Handels- och administrationsprogrammet  Hantverksprogrammet  Hotell- och turismprogrammet  Industritekniska programmet  Naturbruksprogrammet  Restaurang- och livsmedelsprogrammet  VVS- och fastighetsprogrammet  Vård- och omsorgsprogrammet

4 Fordons och transportprogrammet så är kan det se ut:  Årskurs 1 – gemensam utbildning, man får pröva på alla inriktningar  Till åk 2 bestämmer man vilken inriktning man vill ha:  - Godshantering  - Karosseri-lack  - Lastbil  - Personbil  - Transport

5 6 högskoleförberedande program  Ekonomiprogrammet  Estetiska programmet  Humanistiska programmet  Samhällsvetenskapsprogrammet  Naturvetenskapsprogrammet  Teknikprogrammet

6 Ekonomiprogrammet- så här kan det se ut:  Gemensam utbildning i årskurs 1  Till årskurs 2 bestämmer man inriktning;  - Ekonomi –hur ett företag är organiserat,försäljning-inköp,budget-starta företag  - Juridik –vilka lagar gäller och varför?

7 Gymnasiepoäng  Varje ämne är indelat i kurser  50 – 100 – 150 - 200 poängskurser  1 poäng = 1 lektionstimme  Efter 3 år har man haft undervisning i kurser som motsvarar 2500 poäng

8 Alla program ser ut så här:  Programmen består av olika ämnen – dessa är indelade i kurser och många kurser bygger på varandra  Efter varje avslutad kurs får man ett betyg  Ny betygsskala införs ht-2011  A MVG  B VG+  C VG  D G +  E Godkändnivå  F Uppfyller inte kriterierna för E

9 Yrkesprogram  Gymnasiegemensamma ämnen 600 p  Sv,en,ma,id,hi,sk,re och nk  Karaktärsämnen 1600 p  T.ex.fordonsteknik,  lackeringsteknik,rep.av personbilar  Individuellt val 200 p  Gymnasiearbete 100 p  = 2500 p  APL = 15 veckor  Ev.lärlingsutbildning

10 Högskoleförberedande program  Gymnasiegemensamma 1100-1250 p  Sv,en,ma,id,hi,re,sk,nk  Karaktärsämnen 950-1100 p  T.ex fy,ke,bi  Individuellt val 200 p  Gymnasiearbete 100 p  = 2500 p

11 Efter gymnasieskolan  Om man har gått ett yrkesprogram:  - Ut och jobba i det man utbildat sig till  - Yrkeshögskola – vidareutbildningar  - Folkhögskola  - Högskola Obs! behörighet  - grundläggande behörighet  - särskild behörighet

12 EFTER GYMNASIESKOLAN  Om man har gått ett högskoleförberedande program:  Yrkeshögskola  Folkhögskola  Universitet/högskola

13 Behörig = för att få söka till gymnasieskolan måste man ha:  Till yrkesprogrammen: G i ma,sv,en+ 5 ämnen  SA,EK och HU :G i ma,sv,en + 9 ämnen  (sk,hi,re och ge ingå i de 9)  NA och TE :G i ma,sv,en + 9 ämnen  (bi,fy,ke ingå de 9 ämnena)

14 När man söker till gymnasieskolan:  Hos oss har man 16-17 eller 18 betyg  De 16 bästa betygen räknas när man söker.  G = 10 p  Vg = 15 p  Mvg = 20 p  Färdighetsprov ibland –

15 Om man inte blir behörig? Introduktionsprogram. Där får man hämta in det som man inte fått med sig från grundskolan Det ser väldigt olika ut beroende på vad man har med sig.

16 Vad händer nu?  Ni kommer att få en tid hos mig – första gången 30 minuter  Behöver man komma tillbaka får man fler tider  PRAO v.39-40  Runt 1 december får ni lösenord från intagningsnämnden  Betyget skickas in vid terminens slut  10 januari kan man börja lägga in sin ansökan själv eller med mig  Onsdagen den 25 januari är sista dag att lämna in kvitto

17 - I april kommer förhandsbesked från gymnasieantagningen – alla kommer till mig igen - I mitten av maj är sista dag att göra omval - Precis efter midsommar får man definitivt besked från gymnasieantagningen


Ladda ner ppt "Att välja till gymnasieskolan Är en process som håller på……"

Liknande presentationer


Google-annonser