Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ledarskap.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ledarskap."— Presentationens avskrift:

1 Ledarskap

2 Ledarskap och kompetens
Så länge som företagets framgång bestämdes av regler ”den effektivaste produktionsapparaten vinner” var ledarskapet tydligt. När den yttre effektiviteten och lärandet alltmer kommer i centrum, blir uppgiften knepigare. Affärskompetens: förmågan att utveckla nya affärer. Social kompetens: förmågan att skapa och underhålla viktiga relationer.

3 Vad gör en ledare Enligt Mintzberg har en ledare tre viktiga roller:
1. Relationsrollen, företagets ansikte utåt. Anställa och motivera de anställda. Nätverksbyggare. 2. Informationsrollen, tar emot viktig information från omvärlden och silar och förmedlar den till organisationen. Talesman för organisationen. 3. Beslutsroll, sätta mål, starta förändringar, korrigerar kursen, sköter resursfördelningen och förhandlar med olika intressenter.

4 Ledarens uppgifter Ledarens uppgifter enkelt förklarat: Sätta mål
Samspela med omgivningen Motivera Leda förändringar

5 Ledarskap och framgång
Man prata om att man måste ha ledare med olika egenskaper när ett företag växer. Entreprenör, företagets tidigare stadie. Hon/han är en energirik idéspruta med förmågan att skapa nytt och driva på. Produceraren, förr eller senare kommer det upp konkurrenter på marknaden. Nu måste produktionen förfinas. Skapa ett smidigt flöde i fabriken. Byråkraten/administratören, när företaget har vuxit mycket. Då måste företaget stramas upp. Budgetar, personalavdelningar, styrsystem och regler.

6 Ledarstil och människosyn
Hur ledaren (föräldrar, lärare, lagkapten) är mot de underställda, beror i hög grad på hur han/hon tror att människor tänker och fungerar. Ledarbeteendet bottnar alltså i en medveten eller omedveten människosyn.

7 Douglas McGregor McGregor menade att människan kan betraktas på två olika sätt – antingen som X eller Y. Det handlar om en negativ och en positiv människosyn.

8 X- människan Lat Initiativlös Okreativ Söker trygghet Flyr ansvar
Styrs av yttre belöningar som tex. pengar. En chef som tar till X-teorin styr med ordet, kontrollen och regler som ”håller personalen i schack. Lönen används som enda morot.

9 Y-människan Arbetar gärna om uppgiften, stimulerar Söker ansvar
Tar initiativ Styrs av inre belöningar tex. av att uppleva meningsfullhet och tillfredställelse. Chef som tar till Y-teorin styr genom att beskriva målet och låter sedan i hög grad de anställda avgöra hur de ska komma dit.

10 Maslows behovtrappa

11 Inriktning mot resultat eller personal
Man kan säga att en ledare styrs av två drifter. Antingen är han/hon resultatorienterad. Vilket leder till att det mesta görs till tävlingar och utmaningar. Den andra driften är personorienterad där mycket av tiden går åt att undvika konflikter och till att göra det trevligt för personalen.

12 Vara demokratisk eller auktoritär
Människans inställning till auktoritet påverkas i hög grad hennes beteende. Detta gäller för såväl ledaren som den ledde. Tre ledarstilar: Demokratiska ledaren, gruppen styrs genom att alla deltar i beslut och planering av arbetet. Ledaren uppfattar sig som en i gruppen. Auktoritäre ledaren, gruppen styrs genom order och direktiv. Personlig kritik är ett av medlen. Ledaren betraktar sig inte som en del i gruppen utan håller en viss distans. Låt gå-ledaren, passiv ledarskap, ledaren varken ger beröm eller kritiserar. Ledaren försöker varken organisera eller stimulera.

13 Det nya ledarskapet Många talar om det nya ledarskapet som ska passa moderna företag och organisationer, men få har sett det. Det beskrivs som en stark men inte auktoritärt ledarskap. Man talar om ett konsultativt (rådgivande) ledarskap, där ledaren är ”den duktige trädgårdsmästaren som får plantorna att växa”. Morötter och piskor funkar inte längre.

14 De tre M-en Mycket tyder på att människan främsta drivkraft kommer att vara den traditionella strävan efter pengar, men också en tydligare jakt efter mening i livet (självförverkligande) och sökande efter ”andlig” tillhörighet. Det moderna ledarskapets drivkrafter skulle kunna sammanfattas med de tre M-en: Money Meaning Magic Den duktige ledaren nöjer sig alltså inte med att ge de anställda bra betalt, han strävar även efter att göra deras tillvaro meningsfull och upphöjd från det vardagliga.

15 När Ikea talar om att ”möblera välfärden” och att ”ge de små människorna tillgång till skönhet” är det ett försök att ge en ”högre mening”, dvs. magic, åt det vardagliga köpandet/säljandet. När dataföretaget Apple talar om att ”förändra världen”, är det också ett uttryck för samma sak, liksom Nokia som gett sig uppdraget ”Connecting people”


Ladda ner ppt "Ledarskap."

Liknande presentationer


Google-annonser