Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DATABASHANTERING för programmerare Lektion 4 Mahmud Al Hakim

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DATABASHANTERING för programmerare Lektion 4 Mahmud Al Hakim"— Presentationens avskrift:

1 DATABASHANTERING för programmerare Lektion 4 Mahmud Al Hakim mahmud@hakimdata.se www.hakimdata.se

2 Repetition 1. Med vilket kommando skapar man en databas, ge exempel? 2. Med vilket kommando skapar man en tabell, ge exempel? 3. Hur infogar man data i en tabell, ge exempel? 4. Vad gör följande sats: delete from avdelning; 5. Hur kan man ändra befintliga tabellstruktur? 6. Hur fungerar REPLACE-satsen, ge exempel? 7. Skapa en enkel adressregister i MySQL? 8. Infoga några rader i databasen ”adressregister”? 9. Skapa en enkel telefonlista i MySQL? 10. Infoga några rader i databasen ”telefonlista”? 2

3 Idag Frågor i MySQL  SELECT – satsen  Enkla frågor  Hämta specifika kolumner  Ange tabeller absolut  Alias  Hämta specifika kolumner med WHERE – instruktionen  Ta bort dubbletter med DISTINCT  GROUP BY och HAVING  Sortera sökresultat med ORDER BY  Begränsa sökresultat med LIMIT  Övningar 3

4 SELECT – satsen  Viktigaste sats i SQL.  Används för att hämta rader från en eller flera tabeller. SELECT columns FROM tables; 4

5 Enkla frågor  SELECT * FROM avdelning; 5

6 Hämta specifika kolumner  SELECT namn FROM avdelning; 6

7 Ange tabeller absolut  SELECT personal.namn FROM personal; 7

8 Alias 1) Kolumnalias SELECT namn as PersonalNamn FROM personal; SELECT namn as ’Personal Namn’ FROM personal; 8

9 Alias 2) Tabellalias SELECT p.namn FROM personal AS p; 9

10 Hämta specifika kolumner WHERE – instruktionen  Ta fram namnen alla programmerare? SELECT namn FROM personal WHERE befattning = ’programmerare’; 10

11 Hämta specifika kolumner WHERE – instruktionen  Vilket resultat ger denna sats? SELECT namn FROM personal WHERE befattning <> ’programmerare’; 11

12 Ta bort dubbletter med DISTINCT  SELECT DISTINCT befattning FROM personal; 12

13 Funktionen COUNT()  SELECT COUNT(befattning) FROM personal; Har vi 4 olika befattningar? … Lösning? SELECT COUNT(DISTINCT befattning) FROM personal; 13

14 Gruppera hämtade rader med GROUP BY  Visa antal anställda för varje typ av arbete? SELECT COUNT(*), befattning FROM personal SELECT COUNT(*), befattning FROM personal GROUP BY befattning; GROUP BY befattning; 14

15 Hämta specifika grupper med HAVING  Hämta de arbeten inom företaget till vilka det endast hör en anställd? SELECT COUNT(*), befattning FROM personal SELECT COUNT(*), befattning FROM personal GROUP BY befattning GROUP BY befattning HAVING COUNT(*) = 1; HAVING COUNT(*) = 1; 15

16 Sortera sökresultat med ORDER BY  SELECT namn FROM personal ORDER BY namn; ORDER BY namn; 16

17 Sortera sökresultat med ORDER BY (fallande)  SELECT namn FROM personal ORDER BY namn DESC; ORDER BY namn DESC; 17

18 Begränsa sökresultat med LIMIT  SELECT namn FROM personal LIMIT 2; LIMIT 2; 18

19 VTC - Getting Started  Gå till adressen: http://www.vtc.com/products/mysql.htm http://www.vtc.com/products/mysql.htm  Lyssna på SQL Basics - Retrieving Data With Search Criteria - Changing Existing Data -Altering A Table -Keys And Indexes -Basics Syntax Recap (VIKTIG) 19

20 Övningar  Hämta alla data från tabellen personal?  Visa en lista på klienternas adresser?  Ta fram alla personal som arbetar på FoU?  Svara på frågorna på sid. 113-114  Gå till adressen: http://www.w3schools.com/sql/ http://www.w3schools.com/sql/ Läs ”SQL Basic” kapitlet. Läs ”SQL Basic” kapitlet. 20


Ladda ner ppt "DATABASHANTERING för programmerare Lektion 4 Mahmud Al Hakim"

Liknande presentationer


Google-annonser