Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Föreläsning 3 Datalogi för E1 / 2D1343 Repetition List List operationer Stränghantering For-slingor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Föreläsning 3 Datalogi för E1 / 2D1343 Repetition List List operationer Stränghantering For-slingor."— Presentationens avskrift:

1 1 Föreläsning 3 Datalogi för E1 / 2D1343 Repetition List List operationer Stränghantering For-slingor

2 2 Problem Skriv ett program som frågar efter 5 namn och skriver ut alla inmatade namn fast i omvänd ordning Skriv ett program som ovanstående med skillnaden att programmet frågar användaren om hur många namn som ska matas in.

3 3 Lista En lista är en indexerade samling av element. t.ex: namnLista = [ ’ Henrik ’, ’ Linda ’, ’ Viggo ’ ] primtalLista = [2,3,5,7,9,11,13,17,19,21] blandat = [19, ’ oktober ’, ’ datalogi ’, ’ kul ’ ] Vad menas med f ö ljande? a = blandat[0] b = blandat[1] c = namnLista[3]

4 4 range() Range är en inbyggd funktion som underlättar skapandet av listor av tal. Kan användas på följande sätt: 1.range(3) [0,1,2] 2.range(3,10) [3,4,5,6,7,8,9] 3.range(3, 10, 2) [3,5,7,9]

5 5 Funktioner och Operationer på listor minlista=[1,”hej”,4,7,”jag vill fortsätta sova”, 9.5] Antal element i listan? Lägg till ett element i listan Ta bort ett element i listan Få tillgång till ett element i listan Delmängd av listan Klona listan Referera till listan List medlemmar

6 6 For-sats For-sats är samma som en while-sats fast den är hård bunden till listor. Syntax: for ev ariabel in en lista : Satser som man vill att exekveras lika många gånger som antal element i listan

7 7 Str ä ng En str ä ng ä r lista av tecken. F ö ljande funktioner kan anv ä ndas f ö r str ä ngar. Men man m å ste importera modulen string innan: from string import * find(), replace(), split(), join(), upper(), lower(), len()

8 8 find() En funktion som returnerar index av en delstr ä ng som skickas som parameter, exempel: from string import * namn = ” Kungliga tekniska h ö gskolan ” index = find(namn, ” sko ” ) index f å r v ä rdet 21 index =find(namn, ” skotta ” ) index f å r v ä rdet -1

9 9 replace() replace(s,a,b) returnerar en ny str ä ng,d ä r alla delstr ä ngar som a byts mot b : from string import * namn = ” Nadadata ” replace(namn, ” da ”, ” di ” ) ” Nadidita ” kommer att returneras

10 10 split() Split() returnerar en lista med delstr ä ngar fr å n str ä ngen som split anropas ifr å n,exempel: from string import * namn = ” Nada Bada Data ” split(namn) [ ’ Nada ’, ’ Bada ’, ’ Data ’ ] kommer att returneras split(namn, ” da ” ) [ ’ Na ’, ’ Ba ’, ’ ta ’ ] kommer att returneras

11 11 join() join(L1) returnerar en str ä ng av alla element i listan L1 som skickas som in- parameter, obs L1 m å ste vara en lista med endast str ä ngelement i, exempel: from string import * join( ” Nada ”, ” Bada ” ) ’ Nada Bada ’ kommer att returneras

12 12 len(), upper(), lower() len() returnerar antal tecken som finns i en str ä ng. lower() returnerar en ny str ä ng med alla bokst ä ver fast stora bokst ä ver omvandlat till sm å. upper() returnerar en ny str ä ng med alla bokst ä ver fast stora bokst ä ver omvandlat till sm å.


Ladda ner ppt "1 Föreläsning 3 Datalogi för E1 / 2D1343 Repetition List List operationer Stränghantering For-slingor."

Liknande presentationer


Google-annonser