Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

WEBMASTER DAG 13 Mahmud Al Hakim

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "WEBMASTER DAG 13 Mahmud Al Hakim"— Presentationens avskrift:

1 WEBMASTER DAG 13 Mahmud Al Hakim mahmud@hakimdata.se www.hakimdata.se

2 A GENDA 10.00 – 11.30 Vidareutveckling av projektarbetet Joomlas extensions (tillägg) 11.30 – 12.25Lunch 12.25 – 14.00 Introduktion till databaser MySQL 14.00 – 14.20Rast 14.20 – 15.45 SQL Mer om MySQL och phpMyAdmin 22 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

3 P ROJEKTARBETE Alternativ 1: Statisk webbplats Använd Dreamweaver för att skapa en statisk webbplats. Tips: Du får gärna använda Dreamweaver mallar! OBS! Med hjälp av Dreamweaver kan du skapa dynamiska webbplatser med det är definitivt en överkurs! Alternativ 2: Dynamisk webbplats Använd CMS Joomla för att skapa en dynamisk och databasdriven webbplats. 3 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

4 J OOMLA – E XTENSIONS (T ILLÄGG ) HTTP :// EXTENSIONS. JOOMLA. ORG / 4 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

5 T IPS : A KTIVERA L EGACY M ODE B AKÅTKOMPATIBILITET MED VERSION 1.0 5 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

6 Ö VNING 1: JOOMLA X PLORER 6 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

7 joomlaXplorer är en snygg och användbar filhanterare! 7 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

8 Ö VNING 2: RSS L ÄSARE OBS! Module 8 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

9 Tips: Hämta RSS Flöden från: http://www.sr.se/rss http://tv4.se/nyheter/rss http://www.aftonbladet.se/nyheter/rss/ 9 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

10 U PPGIFT : J OOMLA E XTENSIONS Ladda ner och installera några valfria tillägg till Joomla. Tips: 10 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

11 D ATABASER En databas är en samling information som organiserats så att ett dataprogram snabbt kan hitta önskade data. En databas är ett elektroniskt kortregister. Traditionella databaser organiseras i fält, poster och filer. Ett fält är en enskild datamängd, en post är en uppsättning sammanhörande fält och en fil är en samling poster. En enkel telefonkatalog kan jämföras med en fil. Den innehåller en lista med poster som var och en innehåller tre fält: namn, adress och telefonnummer. För att hantera informationen i en databas används ett databashanteringssystem (Database Management System, DBMS). Detta är en samling program för att lägga in, organisera och hämta ut data i en databas. Uttrycket databas används numera oftast för att beteckna ett helt databashanteringssystem. Källa: Paginas IT-ordbok 11 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

12 E XEMPEL PÅ DATABASHANTERINGSSYSTEM Oracle www.oracle.com www.oracle.com MS SQL Server www.microsoft.com/sql www.microsoft.com/sql IBM DB2 www.ibm.com/db2 www.ibm.com/db2 MySQL www.mysql.com www.mysql.com 12 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

13 V ARFÖR M Y SQL? Prestanda : MySQL är snabb Pris : Fritt att använda till många ändamål ”om du är gratis så är vi gratis; om du är kommersiell så är vi kommersiella” Stabilitet : Alla versioner måste klara ”MySQL test suite”! Lätt att använda Läs mer: MySQL Handboken ISBN: 91-636-0830-8 13 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

14 E TT PRAKTISKT EXEMPEL Skapa en databasbaserad telefonkatalog genom att använda HTML, PHP och MySQL. Steg 1 : Skapa en MySQL databas. Enklast med cPanel Steg 2 : Skapa en tabell i denna databas. Enklast genom att använda phpMyAdmin. Steg 3 : Skapa ett användargränssnitt (GUI). Enklast med några enkla HTML-formulär. Steg 4 : Kommunicera med databasen via PHP Tips: Här finns ett lösningsförslag http://www.hakimdata.se/telefon/http://www.hakimdata.se/telefon/ 14 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

15 S TEG 1: S KAPA EN M Y SQL D ATABAS Logga in på din cPanel Välj ” MySQL Databas guide” 15 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

16 S TEG 2: S KAPA EN TABELL Starta phpMyAdmin Välj databasen ”telefonkatalog” Skapa en tabell genom att ange tabellens namn och antal fält. Klicka på Kör. Ange titel för de olika fälten samt längd (antal tecken). Klicka på Spara. 16 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

17 S TEG 3: S KAPA ETT ANVÄNDARGRÄNSSNITT (GUI). 17 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

18 SQL SQL står för ”Structured Query Language” SQL är ett standardiserat språk för att hämta och modifiera data i en databas. Exempel 1: Följande SQL-sats hämtar all data från tabellen ”telefonbok”. SELECT * FROM telefonbok Exempel 2: Följande SQL-sats infogar en post i tabellen ”telefonbok”. INSERT INTO telefonbok VALUES ('Mahmud', '0707556405') Tips: Läs mer här http://www.w3schools.com/sql/ http://www.databasteknik.se/webbkursen/sql/index.html 18 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

19 S TEG 4: K OMMUNICERA MED DATABASEN 19 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008 MySQL Telefonkatalog select.php Läs från databasen insert.php Skriv till databasen action="select.php" action="insert.php" Connect.php

20 CONNECT. PHP <?php $dbHost = "localhost" ; $dbUser = "hakimdat_telefon" ; $dbPwd = ”XXXXXXX" ; $dbName = "hakimdat_telefonkatalog" ; $dbconn = mysql_connect($dbHost, $dbUser, $dbPwd) ; mysql_select_db($dbName) or die(mysql_error()) ; ?> 20 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

21 INSERT. PHP <?php require ("connect.php"); $namn = $_REQUEST['namn']; $telefon = $_REQUEST['telefon']; $sql=" INSERT INTO telefonbok VALUES ('$namn', '$telefon')"; $commit=mysql_query($sql) or die(mysql_error()); echo "$namn har nu lagts till telefonkalalogen!"; ?> 21 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

22 S ELECT. PHP <?php require ("connect.php"); $query = " SELECT * FROM telefonbok "; $result = mysql_query($query) or die(mysql_error()); echo " Min telefonkatalog "; echo " "; echo " Namn "; echo " Telefon "; echo " "; while($row = mysql_fetch_array($result)){ echo " "; echo " ". $row['namn']. " "; echo " ". $row['telefon']. " "; echo " "; } echo " "; ?> 22 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

23 M ER OM PHP M Y A DMIN OCH SQL Starta phpMyAdmin och välj databasen telefonkatalog. Klicka därefter på ”Visa” 23 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

24 PHP M Y A DMIN VISAR SQL- FRÅGA OCH KAN S KAPA PHP- KOD ! 24 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

25 M ED HJÄLP AV PHP M Y A DMIN KAN DU V ISA, ÄNDRA, RADERA, SKRIVA UT OCH EXPORTERA DATA. 25 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

26 D U KAN SKRIVA OCH TESTA DINA SQL- SATSER DIREKT FRÅN PHP M Y A DMIN 26 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

27 H EMUPPGIFTER Gå igenom http://www.w3schools.com/sql/ 27 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008


Ladda ner ppt "WEBMASTER DAG 13 Mahmud Al Hakim"

Liknande presentationer


Google-annonser