Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

WEBMASTER DAG 10 VT09 Mahmud Al Hakim

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "WEBMASTER DAG 10 VT09 Mahmud Al Hakim"— Presentationens avskrift:

1 WEBMASTER DAG 10 VT09 Mahmud Al Hakim mahmud@hakimdata.se www.hakimdata.se

2 2 A GENDA 9.00 – 10.15 FTP Webbserver Webserverprogrampaket Lite om XAMPP 10.15 – 10.30Paus 10.30–12.00 Introduktion till PHP PHP-Formulär 12.00 – 13.00Lunch 13.00 – 14.15 Introduktion till Databaser MySQL databasar phpMyAdmin 14.15 – 14.30Paus 14.30 – 16.00 Applikationsutveckling med MySQL och PHP Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009

3 3 F ILÖVERFÖRING MED FTP FTP (File Transfer Protocol) Ett av de tidigaste populära filöverföringsprotokollen för Internet. Några välkända FTP Klienter FileZilla: http://filezilla-project.org/http://filezilla-project.org/ FireFTP: http://fireftp.mozdev.org/http://fireftp.mozdev.org/ WinSCP: http://winscp.net/http://winscp.net/ Dreamweaver har en inbyggd FTP-funktion. Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009

4 4 Ö VNING : FTP VIA F ILE Z ILLA Starta FileZilla Anslut dig till följande FTP-server ftp.hakimdata.se Användarnamn: guest@hakimdata.se Lösenord: guest Skapa en mapp med ditt namn på servern. Surfa till http://hakimdata.se/guesthttp://hakimdata.se/guest Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009

5 5 Ö VNING : FTP VIA F IRE FTP Starta FireFox Klicka på Verktyg FireFTP Välj ”Create an account…” Mata in Host och Login (obs! spara ej lösenordet) Installeras separat! Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009

6 6 FTP i Dreamweaver CS3 6 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009

7 7 Visa lokala platser och fjärrplatser 7 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009

8 8 W EBBSERVER En webbserver har som uppgift att tillhandahålla webbsidor eller andra filer som distribueras vanligtvis via Internet Kommunikationen sker med hjälp av en webbläsare (klient). Användaren väljer webbsidor och webbläsaren beställer webbsidorna från webbservern och visar dem på användarens datorskärm. De vanligaste webbserverprogrammen är: Apache HTTP Server. Microsoft Internet Information Server Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009

9 9 W EBBSERVERPROGRAMPAKET Webbserverprogrampaket är ett paket av program som inkluderar de mest vanligaste programvara som krävs för att köra databas- och serverbaserade webbsidor. T.ex. Apache, MySQL, PHP och phpMyAdmin. Exempel på webbserverprogrampaket är: AppServ (www.appservnetwork.com/)www.appservnetwork.com/ XAMPP (www.apachefriends.org/)www.apachefriends.org/ WAMP (www. wamp server.com/en)www. wamp server.com/en MAMP (www.mamp.info)www.mamp.info Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009

10 10 L ADDA NER OCH INSTALLERA XAMPP Gå till http://www.apachefriends.org/ http://www.apachefriends.org/ Klicka på XAMPP XAMPP finns för många olika operativsystem. Välj ”XAMPP for Windows” Ladda ner XAMPP Installera! Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009

11 11 XAMPP K ONTROLLPANEL Starta Apache Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009

12 12 T ESTKÖRA GENOM ATT SURFA TILL HTTP :// LOCALHOST / Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009

13 13 I NTRODUKTION TILL PHP PHP är ett programmeringsspråk. PHP är ett skriptspråk för webbservrar. PHP-dokument bearbetas av en webbserver. PHP-Kod interpreterad till HTML av webbservern och skickas vidare till webbläsaren. För att kunna öppna PHP-dokument behöver du publicera dessa till en webbserver med PHP-stöd. PHP-dokument har filändelsen.php Läs mer på http://www.php.net/ http://www.w3schools.com/php/ 13 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009

14 14 Skapa en plats och sätt upp en lokal Testserver Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009

15 15 Min första PHP sida Spara som hej_ditt_namn.php <?php echo "Hej Mahmud! "; ?> Förhandsgranska i webbläsaren och visa källkoden! Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009

16 16 PHP Variabler En variabel är en platshållare för ett värde som kan ändras under programmets gång. <?php $namn = "Mahmud Al Hakim"; echo $namn; ?> Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009

17 17 PHP Strängar En sträng är en grupp av tecken. I PHP markeras en sträng av att den innesluts av enkla eller dubbla citationstecken. Man lägger ihop strängar med hjälp av concatenationsoperatorn som representeras av tecknet ". " (punkt). <?php $namn = "Mahmud Al Hakim"; echo "Hej ". $namn; ?> Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009

18 18 Hämta data via $_REQUEST <?php $namn = $_REQUEST['namn']; echo "Hej ". $namn; ?> Variabelnamn och data kan skrivas direkt i URLen ex. hej.php?namn=Mahmud Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009

19 19 Skicka variabler via ett formulär Vad heter du Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009

20 20 PHP Funktioner En funktion är ett antal instruktioner som utför en sak t.ex. skriva ut dagens datum eller skicka e-post. Exempel: Funktionen date() <?php // Skriv ut dagen datum echo date('Y-m-d'); ?> Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009

21 21 Funktionen mail() Funktionen mail() skickar ett e-post Funktionen behöver ett antal s.k. parametrar: 1. Mottagarens e-postadress 2. Ämnesrubrik 3. Meddelandetext 4. Headers t.ex. From <?php mail("mahmud@hakimdata.se","Hej", "Ett meddelande","From: info@hakimdata.se"); echo "Meddelandet har skickats"; ?> Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009

22 22 Skicka ett e-postformulär via PHP filen form.php Namn E-post Meddelande Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009

23 23 OBS! Funktionsmakro En annan PHP-fil som kommer att ta emot data och skicka vidare som e-post! Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009

24 24 Skicka ett e-postformulär via PHP filen mail.php <?php // Hämta data från formuläret och spara i olika variabler $namn = $_REQUEST['namn']; $epost = $_REQUEST['epost']; $meddelande = $_REQUEST['meddelande']; // Några parametrar $till = "mahmud@hakimdata.se"; $rubrik = "Förfrågan från $namn"; $headers = "From: $epost"; mail($till, $rubrik, $meddelande, $headers); echo "Meddelandet har skickats"; ?> Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009

25 25 D ATABASER En databas är en samling information som organiserats så att ett dataprogram snabbt kan hitta önskade data. En databas är ett elektroniskt kortregister. Traditionella databaser organiseras i fält, poster och filer. Ett fält är en enskild datamängd, en post är en uppsättning sammanhörande fält och en fil är en samling poster. En enkel telefonkatalog kan jämföras med en fil. Den innehåller en lista med poster som var och en innehåller tre fält: namn, adress och telefonnummer. För att hantera informationen i en databas används ett databashanteringssystem (Database Management System, DBMS). Detta är en samling program för att lägga in, organisera och hämta ut data i en databas. Uttrycket databas används numera oftast för att beteckna ett helt databashanteringssystem. Källa: Paginas IT-ordbok Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009

26 26 E XEMPEL PÅ DATABASHANTERINGSSYSTEM Oracle www.oracle.com www.oracle.com MS SQL Server www.microsoft.com/sql www.microsoft.com/sql IBM DB2 www.ibm.com/db2 www.ibm.com/db2 MySQL www.mysql.com www.mysql.com Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009

27 27 V ARFÖR M Y SQL? Prestanda : MySQL är snabb Pris : Fritt att använda till många ändamål Stabilitet : Alla versioner måste klara ”MySQL test suite”! Lätt att använda Läs mer: MySQL Handboken ISBN: 91-636-0830-8 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009

28 28 T IPS : A RBETA MED M Y SQL LOKALT Starta MySQL Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009

29 29 E TT PRAKTISKT EXEMPEL Skapa en databasbaserad telefonkatalog genom att använda HTML, PHP och MySQL. Steg 1 : Skapa en MySQL databas. Lokalt via phpMyAdmin eller på webbservern med hjälp av cPanel Steg 2 : Skapa en tabell i denna databas. Enklast genom att använda phpMyAdmin. Steg 3 : Skapa ett användargränssnitt (GUI). Enklast med några enkla HTML-formulär. Steg 4 : Kommunicera med databasen via PHP Tips: Här finns ett lösningsförslag http://www.hakimdata.se/telefon/http://www.hakimdata.se/telefon/ Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009

30 30 S TEG 1 S KAPA EN M Y SQL D ATABAS LOKALT Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009

31 31 S TEG 2: S KAPA EN TABELL Välj databasen ”telefonkatalog” Skapa en tabell genom att ange tabellens namn och antal fält. Klicka på Kör. Ange titel för de olika fälten samt längd (antal tecken). Klicka på Spara. Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009

32 32 S TEG 3: S KAPA ETT ANVÄNDARGRÄNSSNITT (GUI). Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009

33 33 SQL SQL står för ”Structured Query Language” SQL är ett standardiserat språk för att hämta och modifiera data i en databas. Exempel 1: Följande SQL-sats hämtar all data från tabellen ”telefonbok”. SELECT * FROM telefonbok Exempel 2: Följande SQL-sats infogar en post i tabellen ”telefonbok”. INSERT INTO telefonbok VALUES ('Mahmud', '0707556405') Tips: Läs mer här http://www.w3schools.com/sql/ http://www.databasteknik.se/webbkursen/sql/index.html Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009

34 34 S TEG 4: K OMMUNICERA MED DATABASEN MySQL Telefonkatalog select.php Läs från databasen insert.php Skriv till databasen action="select.php" action="insert.php" Connect.php Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009

35 35 CONNECT. PHP <?php $dbHost = "localhost" ; $dbUser = "hakimdat_telefon" ; $dbPwd = ”XXXXXXX" ; $dbName = "hakimdat_telefonkatalog" ; $dbconn = mysql_connect($dbHost, $dbUser, $dbPwd) ; mysql_select_db($dbName) or die(mysql_error()) ; ?> Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009

36 36 INSERT. PHP <?php require ("connect.php"); $namn = $_REQUEST['namn']; $telefon = $_REQUEST['telefon']; $sql=" INSERT INTO telefonbok VALUES ('$namn', '$telefon')"; $commit=mysql_query($sql) or die(mysql_error()); echo "$namn har nu lagts till telefonkalalogen!"; ?> Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009

37 37 S ELECT. PHP <?php require ("connect.php"); $query = " SELECT * FROM telefonbok "; $result = mysql_query($query) or die(mysql_error()); echo " Min telefonkatalog "; echo " "; echo " Namn "; echo " Telefon "; echo " "; while($row = mysql_fetch_array($result)){ echo " "; echo " ". $row['namn']. " "; echo " ". $row['telefon']. " "; echo " "; } echo " "; ?> Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009

38 38 M ER OM PHP M Y A DMIN OCH SQL Starta phpMyAdmin och välj databasen telefonkatalog. Klicka därefter på ”Visa” Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009

39 39 PHP M Y A DMIN VISAR SQL- FRÅGA OCH KAN S KAPA PHP- KOD ! Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009

40 40 M ED HJÄLP AV PHP M Y A DMIN KAN DU V ISA, ÄNDRA, RADERA, SKRIVA UT OCH EXPORTERA DATA. Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009

41 41 D U KAN SKRIVA OCH TESTA DINA SQL- SATSER DIREKT FRÅN PHP M Y A DMIN Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009


Ladda ner ppt "WEBMASTER DAG 10 VT09 Mahmud Al Hakim"

Liknande presentationer


Google-annonser