Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

W EBMASTER DAG 11 HT08 Mahmud Al Hakim

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "W EBMASTER DAG 11 HT08 Mahmud Al Hakim"— Presentationens avskrift:

1 W EBMASTER DAG 11 HT08 Mahmud Al Hakim mahmud@hakimdata.se www.hakimdata.se

2 2 A GENDA 9.00 – 10.15Joomla Extensions 10.15 – 10.30Paus 10.30–12.00 Introduktion till PHP Mer om webserverprogrampaket (XAMPP) 12.00 – 13.00Lunch 13.00 – 14.15 Introduktion till Databaser Skapa en MySQL databas 14.15 – 14.30Paus 14.30 – 16.00Repetition inför provet Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

3 3 J OOMLA – E XTENSIONS (T ILLÄGG ) HTTP :// EXTENSIONS. JOOMLA. ORG HTTP :// EXTENSIONS. JOOMLA. ORG Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

4 4 T IPS : A KTIVERA L EGACY M ODE B AKÅTKOMPATIBILITET MED VERSION 1.0 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

5 5 Ö VNING 1: JOOMLA X PLORER Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

6 6 joomlaXplorer är en snygg och användbar filhanterare! Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

7 7 RSS ”Rich document format Site Summary” eller ”Really Simple Syndication” RSS är ett standardformat för att leverera nyhetsrubriker och sammanfattningar. RSS levererar senast uppdaterad information till användaren automatiskt d.v.s. utan att användaren behöver manuellt gå runt till olika webbsidor. RSS bygger på markeringsspråket XML 7 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

8 8 E XEMPEL PÅ NÅGRA WEBBPLATSER SOM LEVERERAR RSS Sveriges Radio http://www.sr.se/cgi- bin/mall/artikel.asp?ProgramID=2358&Artikel=737136http://www.sr.se/cgi- bin/mall/artikel.asp?ProgramID=2358&Artikel=737136 Dagens Nyheter http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=585033&d=2604 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=585033&d=2604 Aftonbladet http://www.aftonbladet.se/nyheter/rss/ http://www.aftonbladet.se/nyheter/rss/ Expressen http://www.aftonbladet.se/nyheter/rss/http://www.aftonbladet.se/nyheter/rss/ 8 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

9 9 Ö VNING 2: RSS L ÄSARE OBS! Module Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

10 10 Tips: Hämta RSS Flöden från: http://www.sr.se/rss http://tv4.se/nyheter/rss http://www.aftonbladet.se/nyheter/rss/ Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

11 11 I NTRODUKTION TILL PHP PHP är ett programmeringsspråk. PHP är ett skriptspråk för webbservrar. PHP-dokument bearbetas av en webbserver. PHP-Kod interpreterad till HTML av webbservern och skickas vidare till webbläsaren. För att kunna öppna PHP-dokument behöver du publicera dessa till en webbserver med PHP-stöd. PHP-dokument har filändelsen.php Läs mer på http://www.php.net/ http://www.w3schools.com/php/ 11 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

12 12 Min första PHP sida Spara som hej_ditt_namn.php Min första PHP sida Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

13 13 Publicera php-filen till en FTP-server Om du inte har något FTP server använd följande ftp.hakimdata.se Användare: guest@hakimdata.se Lösenord: guest Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

14 14 Sätt upp en testserver Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

15 15 Öppna php-filen via en webbläsare och visa källkoden Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

16 16 M ER OM XAMPP Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

17 17 L ADDA NER OCH TESTKÖR XAMPP GENOM ATT SURFA TILL HTTP :// LOCALHOST / Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

18 18 T ESTA EN PHP-S IDA LOKALT Skapa en enkel php-sida t.ex. Spara som hello.php i mappen htdocs Testa php-sidan genom att surfa till http://localhost/hello.phphttp://localhost/hello.php Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

19 19 Mer om PHP: Variabler En variabel är en platshållare för ett värde som kan ändras under programmets gång. <?php $namn = "Mahmud Al Hakim"; echo "Hej ".$namn; ?> Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

20 20 Hämta värden via $_REQUEST <?php $namn = $_REQUEST['namn']; echo "Hej ". $namn; ?> Variabelnamn och värde kan skrivas direkt i URLen ex. hej.php?namn=Mahmud Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

21 21 Skicka variabler via ett formulär Vad heter nu Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

22 22 Funktioner En funktion är ett antal instruktioner som utför en sak t.ex. skriva ut dagens datum eller skicka e-post. Exempel: Funktionen date() <?php // Skriv ut dagen datum echo date('Y-m-d'); ?> Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

23 23 Funktionen mail() Funktionen mail() skickar ett e-post Funktionen behöver ett antal s.k. parametrar: 1. Mottagarens e-postadress 2. Ämnesrubrik 3. Meddelandetext 4. Headers t.ex. From <?php mail("mahmud@hakimdata.se","Hej", "Ett meddelande","From: info@hakimdata.se"); echo "Meddelandet har skickats"; ?> Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

24 24 Skicka ett e-postformulär via PHP filen form.html Namn E-post Meddelande Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

25 25 Skicka ett e-postformulär via PHP filen mail.php <?php // Hämta data från formuläret och spara i olika variabler $namn = $_REQUEST['namn']; $epost = $_REQUEST['epost']; $meddelande = $_REQUEST['meddelande']; // Några parametrar $till = "mahmud@hakimdata.se"; $rubrik = "Förfrågan från $namn"; $headers = "From: $epost"; mail($till,$rubrik,$meddelande,$headers); echo "Meddelandet har skickats"; ?> Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

26 26 D ATABASER En databas är en samling information som organiserats så att ett dataprogram snabbt kan hitta önskade data. En databas är ett elektroniskt kortregister. Traditionella databaser organiseras i fält, poster och filer. Ett fält är en enskild datamängd, en post är en uppsättning sammanhörande fält och en fil är en samling poster. En enkel telefonkatalog kan jämföras med en fil. Den innehåller en lista med poster som var och en innehåller tre fält: namn, adress och telefonnummer. För att hantera informationen i en databas används ett databashanteringssystem (Database Management System, DBMS). Detta är en samling program för att lägga in, organisera och hämta ut data i en databas. Uttrycket databas används numera oftast för att beteckna ett helt databashanteringssystem. Källa: Paginas IT-ordbok Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

27 27 E XEMPEL PÅ DATABASHANTERINGSSYSTEM Oracle www.oracle.com www.oracle.com MS SQL Server www.microsoft.com/sql www.microsoft.com/sql IBM DB2 www.ibm.com/db2 www.ibm.com/db2 MySQL www.mysql.com www.mysql.com Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

28 28 V ARFÖR M Y SQL? Prestanda : MySQL är snabb Pris : Fritt att använda till många ändamål ”om du är gratis så är vi gratis; om du är kommersiell så är vi kommersiella” Stabilitet : Alla versioner måste klara ”MySQL test suite”! Lätt att använda Läs mer: MySQL Handboken ISBN: 91-636-0830-8 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

29 29 T IPS : A RBETA MED M Y SQL LOKALT Starta MySQL Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

30 30 E TT PRAKTISKT EXEMPEL Skapa en databasbaserad telefonkatalog genom att använda HTML, PHP och MySQL. Steg 1 : Skapa en MySQL databas. Enklast med cPanel Steg 2 : Skapa en tabell i denna databas. Enklast genom att använda phpMyAdmin. Steg 3 : Skapa ett användargränssnitt (GUI). Enklast med några enkla HTML-formulär. Steg 4 : Kommunicera med databasen via PHP Tips: Här finns ett lösningsförslag http://www.hakimdata.se/telefon/http://www.hakimdata.se/telefon/ Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

31 31 S TEG 1: S KAPA EN M Y SQL D ATABAS Logga in på din cPanel Välj ” MySQL Databas guide” Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

32 32 S TEG 2: S KAPA EN TABELL Starta phpMyAdmin Välj databasen ”telefonkatalog” Skapa en tabell genom att ange tabellens namn och antal fält. Klicka på Kör. Ange titel för de olika fälten samt längd (antal tecken). Klicka på Spara. Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

33 33 S TEG 3: S KAPA ETT ANVÄNDARGRÄNSSNITT (GUI). Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

34 34 SQL SQL står för ”Structured Query Language” SQL är ett standardiserat språk för att hämta och modifiera data i en databas. Exempel 1: Följande SQL-sats hämtar all data från tabellen ”telefonbok”. SELECT * FROM telefonbok Exempel 2: Följande SQL-sats infogar en post i tabellen ”telefonbok”. INSERT INTO telefonbok VALUES ('Mahmud', '0707556405') Tips: Läs mer här http://www.w3schools.com/sql/ http://www.databasteknik.se/webbkursen/sql/index.html Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

35 35 S TEG 4: K OMMUNICERA MED DATABASEN MySQL Telefonkatalog select.php Läs från databasen insert.php Skriv till databasen action="select.php" action="insert.php" Connect.php Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

36 36 CONNECT. PHP <?php $dbHost = "localhost" ; $dbUser = "hakimdat_telefon" ; $dbPwd = ”XXXXXXX" ; $dbName = "hakimdat_telefonkatalog" ; $dbconn = mysql_connect($dbHost, $dbUser, $dbPwd) ; mysql_select_db($dbName) or die(mysql_error()) ; ?> Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

37 37 INSERT. PHP <?php require ("connect.php"); $namn = $_REQUEST['namn']; $telefon = $_REQUEST['telefon']; $sql=" INSERT INTO telefonbok VALUES ('$namn', '$telefon')"; $commit=mysql_query($sql) or die(mysql_error()); echo "$namn har nu lagts till telefonkalalogen!"; ?> Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

38 38 S ELECT. PHP <?php require ("connect.php"); $query = " SELECT * FROM telefonbok "; $result = mysql_query($query) or die(mysql_error()); echo " Min telefonkatalog "; echo " "; echo " Namn "; echo " Telefon "; echo " "; while($row = mysql_fetch_array($result)){ echo " "; echo " ". $row['namn']. " "; echo " ". $row['telefon']. " "; echo " "; } echo " "; ?> Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

39 39 M ER OM PHP M Y A DMIN OCH SQL Starta phpMyAdmin och välj databasen telefonkatalog. Klicka därefter på ”Visa” Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

40 40 PHP M Y A DMIN VISAR SQL- FRÅGA OCH KAN S KAPA PHP- KOD ! Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

41 41 M ED HJÄLP AV PHP M Y A DMIN KAN DU V ISA, ÄNDRA, RADERA, SKRIVA UT OCH EXPORTERA DATA. Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

42 42 D U KAN SKRIVA OCH TESTA DINA SQL- SATSER DIREKT FRÅN PHP M Y A DMIN Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

43 43 R EPETITION INFÖR PROVET Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

44 44 H EMUPPGIFT : J OOMLA E XTENSIONS Ladda ner och installera några valfria tillägg till Joomla. Tips: Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008


Ladda ner ppt "W EBMASTER DAG 11 HT08 Mahmud Al Hakim"

Liknande presentationer


Google-annonser