Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Summering U12 säsongen 2012/13. Summering säsongen 2012/2013 Starten med en U12 grupp var en försöksverksamhet för verksamhetsåret 2012/13. Verksamheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Summering U12 säsongen 2012/13. Summering säsongen 2012/2013 Starten med en U12 grupp var en försöksverksamhet för verksamhetsåret 2012/13. Verksamheten."— Presentationens avskrift:

1 Summering U12 säsongen 2012/13

2 Summering säsongen 2012/2013 Starten med en U12 grupp var en försöksverksamhet för verksamhetsåret 2012/13. Verksamheten har inneburit att intresset att delta i Värmlands Alpinas verksamhet har ökat. Fler klubbar har haft åkare med i verksamheten. Försäsongslägren där olika åkare/familjer bott tillsammans har skapat en bra vi känsla i gruppen både mellan åkare och föräldrar. Många åkare har fått många skiddagar innan jul varför åkskickligheten har ökat bland ungdomarna. Resultatet kan ses i de många laggulden vid U12s final i Kungsberget. Många skiddagar har kunnat genomföras eftersom priset för lägren har hållits lågt. Detta innebär att många ungdomar bereds tillfälle att delta i Värmlands lägerverksamhet. Strukturen på lägren har varit bra med träning med friåkning, SL, GS och SG. Administrationen runt lägren och finalen har skötts av särskilt utsedda personer vilket innebär att detta arbete skötts på ett effektivt sätt. Många tränare har inneburit att läger kunnat genomföras även om inte alla tränare kunnat delta. Att boka boende inom samma område möjliggör summeringar kvällstid. Att gruppen varit stor, totalt 48 anmälda, och att inte alla varit med alla tillfällen, har inneburit svårigheter att få en röd tråd i verksamheten för alla. Detta innebär också att alla åkare inte kan få lika mycket uppmärksamhet eller möjlighet att få alla instruktioner. Gruppens storlek har också inneburit att för lite filmning och tidtagning har varit möjlig. En stor grupp med olika närvaro innebär att det är svårt för tränarna att lära känna alla åkare åkmässigt och personligt. Försök gjordes vid läger 1 i Sälen där en uppdelning mellan åkare som varit i Österrike och de som inte varit där. Denna uppdelning accepterades inte av alla föräldrar. Vissa föräldrar har svårt att släppa sina ungdomar till tränarna utan går in och ger egna instruktioner.

3 Summering - inför säsongen 13-14 Säsongen 2013/14 Försöksverksamheten med U12 bör permanentas. Upplägget med många skiddagar innan jul ska behållas. För att detta ska vara möjligt måste lägren anordnas till så låg kostnad som möjligt. Om det är stora grupper bör dessa delas upp så att varje åkare kan få så bra instruktioner som möjligt fler banor bör sättas. Vid presentation av verksamheten är det viktigt att klargöra vilken ”produkt” man får om man är med på alla läger eller bara vissa. Är man inte med på alla läger finns stor risk att man tappar den röda tråden och får inte lika mycket uppmärksamhet som de som är med på alla läger. Några träffar under tävlingssäsongen ska läggas in. Mer filmning och tidtagning under de sista lägren och under tävlingssäsongen. Syftet med friåkningsövningarna och bansättningen ska kommuniceras bättre med åkarna. Om man är med på Värmlands Alpinas träningsverksamhet så ska åkarna delta i verksamheten, inte åka med föräldrar, inte åka fram till föräldrar för att få instruktioner, komma till samlingar och inte lämna träningsverksamheten förrän den är slut.

4 Forts. summering säsongen 13-14 Förslag till indelning av grupper U16: födda -98 och -99 U14: födda -00 och -01 U12: födda -02 och -03 En stegring av antal lägerdagar ska ske mellan grupperna. Idag har vissa av åkarna i U14 varit på läger vid inomhus backar samt att många av åkarna födda -01 och -02 har fler skiddagar än andra. Detta innebär att någon strikt uppdelning i åldersgrupper inte kan göras. Vissa åkare födda -00 kan åka med U16 gäller de som tidigare år t.ex åkt till inomhusbacke för träning. Vissa åkare födda - 02 kan åka med U14 då dom har betydligt mer skiddagar än övriga i gruppen U12.

5 Forts. summering säsongen 13-14 Planing av lägerverksamheten Gruppen U14: - Juvasläger oktober 4 dagar - Stubaiier v44 6 dagar - Försäsongsläger 10 dagar - Läger Jul-trettonhelgen 4 dagar - Fartläger Orsa 3 dagar - Träffar under säsong 3 dagar - Sportlov 4 dagar Totalt 34 dagar Gruppen U12: - Stubaiier v44 6 dagar - Försäsongsläger 10 dagar - Läger Jul-trettonhelgen 4 dagar - Fartläger Orsa 3 dagar - Träffar under säsong 3 dagar Totalt 26 dagar Dessutom tillkommer klubbläger för samtliga grupper som helgen 30 nov -1 dec är vikt för. För att gruppen U12 ska fungera under nästa säsong behövs rekrytering av tränare och administrativa personer. För att skapa gemenskap mellan grupperna bör all verksamhet bedrivas på samma ort och på samma dagar samt att alla bor i samma område om detta är möjligt. /Tränarna U12 säsongen 2012/13


Ladda ner ppt "Summering U12 säsongen 2012/13. Summering säsongen 2012/2013 Starten med en U12 grupp var en försöksverksamhet för verksamhetsåret 2012/13. Verksamheten."

Liknande presentationer


Google-annonser