Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fotbollsövningar Pojkar 03

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fotbollsövningar Pojkar 03"— Presentationens avskrift:

1 Fotbollsövningar Pojkar 03
Säsongen 2013

2 Passning - Nummerboll Syfte Passningsspel – (mottagningar).   Organisation 4-6 spelare. Spelarna numreras från 1-4 (6).   Anvisningar Spelare 1 passar till spelare 2, som passar nummer 3 och så vidare. Var i rörelse hela tiden, även om det inte är din tur att få passet. Variera med höga och låga passningar samt korta och längre.   Stegring 2 bollar, start vid spelare 1 och 3. Varken spelare eller boll får vara stilla.   Instruktionspunkter - Passning. - Spelavstånd. - (Mottagning).

3 Passning – Vändning 3 spelare samarbetar. En spelare passar till en kamrat som tar emot, vänder och passar till den tredje spelaren. Denne tar emot och passar tillbaka till mittspelaren och så vidare. Byt uppgifter.

4 Överlappning Syfte Överlappning.
Organisation 2 spelare / boll, på en fri yta. Anvisningar A driver bollen framåt. B kommer på överlappning. A spelar bollen till B. B blir bollhållare och A kommer på överlappning. Instruktionspunkter - Överlappning

5 Mottagning Syfte Mottagning med in – och utsidan av foten.
Organisation 6 spelare. Avstånd mellan spelarna ca 10 meter, Anvisningar A passar B, som tar emot med in – eller utsidan av foten och passar C och så vidare. Följ bollens väg vid byte av position. Byt håll efter ett tag. Instruktionspunkter - Mottagning och passning.

6 Passning – Följa Bollen
Vad Att passa kort. Varför För att, i första hand kunna, passa kort varvat med längre pass. Hur Instruktion i passning – grund och vristpass. Praktisera Organisation: 4-5 spelare. Avstånd mellan A och C ca 15 meter. Anvisningar: A passar B, följer till B. B passar C, följer till C C passar A, följer till A

7 Skott Syfte Skott från olika vinklar (målvaktsträning).
Organisation Yta: En planhalva spelare + målvakt. 1 boll/spelare. Anvisningar A driver fram och skjuter från lämpligt avstånd. När A skjutit driver B fram och så vidare. När A skjutit, tar han/hon Bs position och så vidare. Kan användas även för att träna skott på liggande boll, men då måste konerna flyttas närmare mål. För att göra övningen mer matchlik kan till exempel spelare A2 försöka jaga ikapp och bryta. Instruktionspunkter - Skott. - Instruktion i olika skottekniker. - (Målvaktsinstruktion).

8 Skott & Passningar Syfte Skotträning (passningsspel, målvaktsträning).
Organisation Yta: 20x10 meter (målet = 5 meter). A och B är anfallsspelare och C är målvakt. Kan också utföras mot riktiga mål. 2 spelare/boll. Anvisningar A spelar en passning mot planens mitt till B som springer fram och skjuter direkt (1). A driver bollen några meter förbi mitten och passar snett bakåt till B, som skjuter direkt (2). A och B passar bollen till varandra när de rör sig mot planens mitt, där någon av dem skjuter (3). Byt roller efter ca 5 skott på övning 1 och 2 och efter 10 skott på övning 3. Se till att passen kommer från både vänster och höger. Öva alla typer av skott. För att öva volleyskott, kan bollen nickas mellan spelarna på variant 3. Instruktionspunkter - Skott. - Instruktion i olika skottekniker. - (Målvaktsinstruktion).

9 Försvarsspel – Behålla bollen
2 spelare 1 boll Ta och behålla bollen 1 driver och försöker behålla bollen 2 försöker ta bollen från 1

10 Försvarsspel – 3 mot 2 Delar varje lag i två grupper 3 kör anfall
2 kör forsvar Anfall över, starta på nytt

11 Uppvärmning – Driva Boll

12 Uppvärmning – Hämta Bollen
Hämta bollen: Två lag står på var sin linje. Inom ett område mellan lagen placeras bollar – en boll per spelare. Vid signal springer varje spelare och hämtar en boll, driver den tillbaka till sin linje och sätter foten på bollen. Det lag där alla spelarna först står stilla med foten på bollen har vunnit. Variant: Dribbla runt en kon bakom linjen och sedan tillbaka till linjen.

13 Uppvärmning – Apan i mitten
Syfte Passningsspel (finter). Organisation Yta: 15x10 meter. 5 spelare rör sig längs begränsningslinjerna eller inne i rektangeln. 1 spelare är försvarare. 1 boll. Anvisningar De 5 ska passa till varandra så att försvararen inte kan bryta. Byt försvarare efter bestämd tid (räkna antalet brytningar). Variation Tillslagsbegränsning. Två bollar Instruktionspunkter - Passning. - Spelbarhet.

14 Uppvärmning – Passa Färg
Del in i tre färger 6 – 10 spelare 1 boll Passa till spelare i annan färg Variation: Passa till spelare i annan färg men inte samma som passningen kom från Lägg in en extra boll

15 Uppvärmning - Vem är rädd för ledarna
Alla spelare får var sin boll Driva bollen över ett avgränsat område Ledarna i mitten ska ta bollen Om du tappar bollen ska spelaren hjälpa tränaren

16 Avslutning - Ormen Alla springer på led, med mellanrum
Sista tar sig genom alla (slalom) Sen passa till sista Nivå: Fler boller Alla i ormen har boll

17 Avslutning – Inkast med mottagning
2 och 2 En kastar En kör mottag och passar tillbaks

18 Avslutning – 8’an Lägga ut 3 – 4 åttor Upp till 10 spelare
Driva åttor med insidan / utsidan

19 Jägarbollen Delar alla upp i två lag Tar fram två zoner
Alla med var sin boll Boll i annan färg placeras i mitten Varje lag ska försöka driva bollen över på andra sidan


Ladda ner ppt "Fotbollsövningar Pojkar 03"

Liknande presentationer


Google-annonser