Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsmodell: Fortuna FF VAD – Vad ska tränas?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsmodell: Fortuna FF VAD – Vad ska tränas?"— Presentationens avskrift:

1 Arbetsmodell: Fortuna FF VAD – Vad ska tränas?
Begrepp Datum: Författare: Håkan Börnesjö Arbetsmodell: VAD – Vad ska tränas? VARFÖR – Motiv/Syfte med övningen HUR – Instruktionspunkter (2-3) enligt kommande bild PRAKTISERA – Övning Organisation – var på plan, antal spelare/bollar mm Anvisningar – hur övningen går till SAMMANFATTA - intryck från passet, repetera

2 Instruktion - arbetssätt:
Fortuna FF Begrepp Datum: Författare: Håkan Börnesjö Instruktion - arbetssätt: Visa – Förklara – Visa (Nya tekniska moment) Visa – Pröva – Förklara (Beprövade tekniska moment)

3 Fortuna FF Begrepp Datum: Författare: Håkan Börnesjö Metoder: Delmetoden I delmetoden delar man upp en övning i flera lämpliga steg och låter spelarna lära sig ett steg i taget varefter man sätter ihop stegen till en helhet. Helhetsmetoden Här börjar man med övningen i sin helhet eller spelet varefter man väljer ut det/de moment som behöver tränas enligt delmetoden för att övningen ska fungera. En fördel är att spelarna ser spelsituationen och förstår dess syfte. Problemlösningsmetoden Tränaren organiserar och sätter igång en övning med enkla anvisningar utan att ge några instruktioner. Ex: ”Gör mål”. Där tränaren momentant sedan kan gå in och instruera spelarna där det behövs.

4 ISOLERAD – FUNKTIONELL träning:
Fortuna FF ISOLERAD – FUNKTIONELL träning: Begrepp Datum: Författare: Håkan Börnesjö Isolerad 1 spelare + 1 boll Funktionell Spel 5/5, 7/7, 11/11 Faktorer som gör träningen mer funktionell Medspelare Motståndare Rörelser som i match Tempo/fart Riktningsbestämt Begränsning av yta Tidsbestämt Rätt ställe på planen Rektanglar istället för kvadrater Fantasi Ju mer matchlikt desto mer funktionellt!

5 Handlingsalternativ:
Fortuna FF Handlingsalternativ: Begrepp Datum: Författare: Håkan Börnesjö BOLLHÅLLARE Felvänd Rättvänd Vända upp Pass till understöd Driva Anfallsvapen Avsluta Passa Individuella: Utmana, dribbla, finta, avledande rörelse Kollektiva: Väggspel, överlappning, motrörelser, korslöpning, överlämning Grundförutsättning- arna i anfallsspel Speldjup Spelbredd Spelavstånd Spelbarhet

6 Grundförutsättningar
Fortuna FF Grundförutsättningar ANFALLSSPEL: Begrepp Datum: Författare: Håkan Börnesjö Spelbar Söka ytor Undvika passningsskugga Spelavstånd Optimalt avstånd till bollhållare Variation av passningslängd Spelbredd Skapar friare ytor – drar isär motståndarna Ger möjlighet att anfalla på kanterna Speldjup Framåt – Närhet till motståndarnas mål Bakåt – Skapa nya anfallsalternativ

7 Grundförutsättningar FÖRSVARSSPEL:
Fortuna FF Grundförutsättningar FÖRSVARSSPEL: Begrepp Datum: Författare: Håkan Börnesjö Organisation & Disciplin (Hamna i numerärt överläge) Press Försvarare närmst bollhållare Vid numerärt överläge – hård press; Syfte: Vinna boll Vid numerärt underläge – avvakta/fördröja; Syfte: Vinna tid Markering Bevakning av motståndare syftande till: Bryta passning Förhindra uppvändning av felvänd spelare Markeringsavstånd beroende av: Plats på plan Motståndarens snabbhet/teknik Täckning Gardering – bevakning av farliga ytor Syfte att bryta passningar Beredd att ge understöd Understöd Den täckning/stöd man ger åt pressande försvarare Numerärt överläge är oftast en förutsättning

8 Fortuna FF – P95 MV Teckenförklaring Spelare med boll
Datum: Författare: Håkan Börnesjö Spelare med boll Spelare utan boll Bollens väg Anfallare Försvarare Bollhållare Brytning Riktning på spelare Målvakt MV Passiv spelare/ 3:e lag MV

9 ÖVNINGAR - Uppvärmning
Fortuna FF ÖVNINGAR - Uppvärmning

10 ÖVNINGAR - FÖRSVARSSPEL
Fortuna FF ÖVNINGAR - FÖRSVARSSPEL

11 ÖVNINGAR - ANFALLSSPEL
Fortuna FF ÖVNINGAR - ANFALLSSPEL

12 ÖVNINGAR - Teknik Passning / mottagning
Fortuna FF ÖVNINGAR - Teknik Passning / mottagning

13 B B A A Fortuna FF – P95 Kategori: Passning / Förflyttning (Väggspel)
Datum: Författare: Håkan Börnesjö Syfte Förstå skillnaden mellan rättvänd/felvänd mottagare Samt vikten av förflyttning till spelbar yta efter passning, driva boll, avslut. Målvakt: matchlik en mot en situation. Organisation 1 målvakter. 2 utespelare. 1 mål. 1 boll (Fler utespelare i standby bakom startposition) Anvisningar A Startar och driver boll passar B (Felvänd). (A förflyttning) B Tar emot boll, uppmärksammar A riktning (vä/hö)och passar i sida. (B förflyttning) (A rättvänd) A Tar emot boll, passar djupled till B (B rättvänd) B driver med boll mot mål avslut/skott vid straffomr Instruktioner - Initialt lågt tempo. - A passar till felvänd B och visar riktning. - B möter , passar i sida till A, vänder upp, förflyttning i sida/djup. - A passar i djupled till rättvänd B. - B driver och går på avslut (Momenten kan upprepas/sträckan förlängas för fler bollkontakter) (Spegelvänd övning för aktivering av fler spelare samt träning av alternativ fot) B B A A

14 B B A Fortuna FF – P95 Kategori: Passning / Förflyttning (Väggspel)
Datum: Författare: Håkan Börnesjö Syfte Förstå skillnaden mellan rättvänd/felvänd mottagare Samt vikten av förflyttning till spelbar yta efter passning, driva boll, avslut. Målvakt: matchlik en mot en situation. Organisation 1 målvakter. 2 utespelare. 1 mål. 1 boll (Fler utespelare i standby bakom startposition) Anvisningar A Startar och driver boll passar B (Felvänd). (B förflyttning) A Tar emot boll, uppmärksammar B riktning (vä/hö)och passar i djupled. (B förflyttning) B Tar emot boll, driver med boll mot mål avslut/skott vid straffomr Instruktioner - Initialt lågt tempo. - B möter. - A visar riktning. B vändning tempoökning inför avslut. (Momenten kan upprepas/sträckan förlängas för fler bollkontakter) (Spegelvänd övning för aktivering av fler spelare samt träning av alternativ fot) B B A

15 A B A Fortuna FF – P95 Kategori: Passning / Förflyttning (Väggspel)
Datum: Författare: Håkan Börnesjö Syfte Förstå skillnaden mellan rättvänd/felvänd mottagare Samt vikten av förflyttning till spelbar yta efter passning. Organisation 1 målvakter. 2 utespelare. 1 mål. 1 boll (Fler utespelare i standby bakom startposition) Anvisningar A Startar och driver boll passar B (Felvänd). (A förflyttning) B Tar emot boll, uppmärksammar A riktning (vä/hö)och passar i sida - skarv. A Tar emot boll, löper med boll mot mål avslut/skott vid straffområdet Instruktioner - Initialt lågt tempo. - B möter. - A visar riktning. B vändning tempoökning inför avslut. (Momenten kan upprepas/sträckan förlängas för fler bollkontakter) (Spegelvänd övning för aktivering av fler spelare samt träning av alternativ fot) A B A

16 Fortuna FF – P95 Kategori: Passning / Förflyttning /Bollkontroll(Väggspel) Datum: Författare: Håkan Börnesjö Syfte Förstå skillnaden mellan rättvänd/felvänd mottagare Samt vikten av förflyttning till spelbar yta efter passning. Organisation 8-16 spelare. (Fler utespelare i standby bakom startpositioner A/B) Anvisningar A1 Startar och driver boll genom koner, passar B (Felvänd). (A1 förflyttning) B Tar emot boll, medtag, driver genom koner Alternativt: B passar tillbaka, väggspel, driver genom koner B överlämnar till C (A2) Instruktioner - Initialt lågt tempo. - B möter. - A visar riktning. B vändning tempoökning inför avslut. (Momenten kan upprepas/sträckan förlängas för fler bollkontakter) (Spegelvänd övning för aktivering av fler spelare samt träning av alternativ fot) B A1 A2

17 C B A Fortuna FF – P95 Kategori: Passning / Mottagning/Förflyttning
Datum: Författare: Håkan Börnesjö Syfte Förstå skillnaden mellan rättvänd/felvänd mottagare Samt vikten av förflyttning till spelbar yta efter passning. Organisation X utespelare. X mål. (Fler utespelare i standby bakom startpositioner) Anvisningar Rättvänd A passar felvänd B som passar tillbaka till A. B tar avledande löpning mot pos C medan A passar C och tar B tidigare plats. C driver med boll och överlämnar till ny A. Instruktioner - Initialt lågt tempo. - A passningskvalite. - B motpassning ut i sida. B avledande löpning . C B A

18 C B A Fortuna FF – P95 Kategori: Passning / Mottagning/Förflyttning
Datum: Författare: Håkan Börnesjö Syfte Förstå skillnaden mellan rättvänd/felvänd mottagare Samt vikten av förflyttning till spelbar yta efter passning. Kommunikation: Vänd upp! Organisation X utespelare. X mål. (Fler utespelare i standby bakom startpositioner) Anvisningar Rättvänd A passar felvänd B som passar tillbaka till A. B tar avledande löpning mot pos C medan A passar C och tar B tidigare plats. C driver med boll och överlämnar till ny A. Instruktioner - Initialt lågt tempo. - A passningskvalite. - B motpassning ut i sida. B avledande löpning . B A

19 Fortuna FF – P95 C Kategori: Passning/Mottagning/Förflyttning/Väggspel/Driva Datum: Författare: Håkan Börnesjö Syfte Förstå skillnaden mellan rättvänd/felvänd mottagare Samt vikten av förflyttning till spelbar yta efter passning. Kommunikation: Rygg! Organisation X utespelare. X mål. (Fler utespelare i standby bakom startpositioner) Anvisningar Rättvänd A passar felvänd B som passar tillbaka till A. B tar avledande löpning mot pos C medan A passar C och tar B tidigare plats. C passar tillbaka till mötande B som väggspelar och passar framför C riktning. C driver med boll och överlämnar till ny A. (Spegelvänd) Instruktioner - Initialt lågt tempo. - A passningskvalite. - B motpassning ut i sida. B avledande löpning . B A

20 Laguppställning – Fortuna FF:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Laguppställning – Fortuna FF: Datum: Match:

21 Fortuna FF – P95 Kategori: Skott & M Datum: Författare: Syfte
Agerande vid distansskott. Organisation 2 målvakter. 6 utespelare. 2 mål. 12 bollar. Anvisningar A driver bollen mot Mv1 och skjuter innan bollen passerat straffområdesgränsen. A ställer sig bakom F. B driver bollen mot Mv2 och skjuter innan bollen passerat straffområdeslinjen. B ställer sig bakom E. Instruktioner - Ha utgångsposition någon meter framför mållinjen. - Täck målet genom att ta några steg framåt. - Ha markkontakt med båda fötterna i skottögonblicket. - Försök fånga bollen. Tippa annars med öppen hand.


Ladda ner ppt "Arbetsmodell: Fortuna FF VAD – Vad ska tränas?"

Liknande presentationer


Google-annonser