Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tävlingsledare och Tävlingskontrollanter Mot världen bästa arrangemang!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tävlingsledare och Tävlingskontrollanter Mot världen bästa arrangemang!"— Presentationens avskrift:

1 Tävlingsledare och Tävlingskontrollanter Mot världen bästa arrangemang!

2 Tävlingsindelning (tävlingsarrangemangets nivå) Tävlingsarrangemangen kan indelas i nivåer utifrån status och kvalité. Här nämns mer specifikt vilka tävlingar som avses. Nivå 1: Profiltävlingar (tävlingar av mästerskapskaraktär / hög status samt med nationellt mediaintresse) SM, 10MILA, O-Ringen, 25manna, internationella värdetävlingar i Sverige samt på uppdrag av SOFT arrangerad serie (t ex Silva League) Nivå 2: Värdetävlingar (tävlingar med betoning på elit och/eller storlek och med mer än lokalt mediaintresse) USM, U10mila, Daladubbeln, Smålandskavlen, landslagstester Nivå 3: Övriga nationella tävlingar med eller utan elitklasser, riksmästerskap, regionala mästerskap och distriktsmästerskap. Nivå 4: Distriktstävlingar Nivå 5: Närtävlingar, t ex motionsorientering som inte arrangeras i samband med annan tävlingsorientering Tips läsTA 301 Tävling, klasser och deltagandeTA 301 Tävling, klasser och deltagande

3 Tävlingstyper Nationella tävlingar samt distriktstävling Ansökan, som alltså sker i Eventor, ska innehålla tävlingsnamn, minst ett önskat tävlingsdatum, kontakttelefon, en eller flera grenar (orienteringslöpning, precisionsorientering mm) samt en eller flera klasstyper. Distriktstävling ska i första hand komplettera de nationella tävlingarna, så att det blir ett bra utbud av nära tävlingstillfällen. Regionala mästerskap (ej att förväxla med RM) Regionala mästerskap kan årligen arrangeras genom samverkan mellan vissa OF och inom ett av dessa fastställt geografiskt område. Berörda OF kommer överens om en turordning för arrangemanget samt särskilda anvisningar. Tävlingen bör alltid innehålla individuella klasser för D/H 18-21. Regionala mästerskap kan avgöras som stafett eller lagtävling mellan förenings- eller distriktslag. Distriktsmästerskap De av SOFT rekommenderade tävlingsdagarna ska i största möjliga mån respekteras. Närtävling Närtävling bör om möjligt anordnas för att öka det nära tävlingsutbudet, då avståndet till distriktstävling eller nationell tävling är långt. Närtävling kan med fördel anordnas som enbart motionsorientering.

4 Den 15 januari ett kalenderår före Då ställer SOFT krav på att en ansökan skall vara inne i Eventor för nationella tävlingar. Detta tidiga datumet ställer måttliga krav – det är en reservation för en önskad tävlingstidpunkt och vilken typ av tävling. Det lokala OF har sedan ihop med sina granndistrikt på sig att skapa ett lämpligt program fram till den 15 maj. OF har även i uppgift att balansera tävlingsformer och minska konkurrensen mellan olika arrangemang. Härefter tar SOFT vid och godkänner sedan senast den 30 juni. För nivå 1-2 tävlingar gäller andra regler För distriktstävlingar är tiderna senare För närtävlingar/klubbtävlingar finns inga speciella krav Demonstration hur det praktiskt går till: Tips läsTA 402 Tävlingsansökan v 20120701TA 402 Tävlingsansökan v 20120701 eller Eventor ”Administrera tävling””Administrera tävling”

5 Vad säger reglerna om utbildning? Utbildning. TR 4.12.2 Vid tävlingar inom nivåerna 1-4 ska tävlingsledare och tävlings- kontrollant ha genomgått av SOFT godkänd utbildning för tävlingsledare eller på annat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper. Vid tävlingar inom nivåerna 1-4 ska banläggare och bankontrollant ha genomgått av SOFT godkänd banläggarutbildning eller på annat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper. Kommentar: OF i det distrikt där tävlingen anordnas bedömer och avgör om kompetensen hos aktuella personer är tillräcklig för nämnda befattningar.

6 Tävlingsindelning (tävlingsarrangemangets nivå) Tävlingsarrangemangen kan indelas i nivåer utifrån status och kvalité. Här nämns mer specifikt vilka tävlingar som avses. Nivå 1: Profiltävlingar (tävlingar av mästerskapskaraktär / hög status samt med nationellt mediaintresse) SM, 10MILA, O-Ringen, 25manna, internationella värdetävlingar i Sverige samt på uppdrag av SOFT arrangerad serie (t ex Silva League) Nivå 2: Värdetävlingar (tävlingar med betoning på elit och/eller storlek och med mer än lokalt mediaintresse) USM, U10mila, Daladubbeln, Smålandskavlen, landslagstester Nivå 3: Övriga nationella tävlingar med eller utan elitklasser, riksmästerskap, regionala mästerskap och distriktsmästerskap. Nivå 4: Distriktstävlingar Nivå 5: Närtävlingar, t ex motionsorientering som inte arrangeras i samband med annan tävlingsorientering Tips läsTA 301 Tävling, klasser och deltagandeTA 301 Tävling, klasser och deltagande

7

8

9

10 Utbildning nivå 3-4 OBS! Förslag - Kunskap om tävlingsregler och anvisningar. - Kunskap om tävlingsledningens ansvar och arrangemangets organisation och genomförande i stort (Kurs, distansutbildning eller lärgrupp) ---------------------------------------------------------------------- - Rekommenderar att tidigast 18 månader och senast 6 månader före arrangemanget genomföra studiebesök vid liknande arrangemang. - Deltagande vid distriktets ev. utbildning för kommande tävlingsledare. (Krav!) Ansvar: Resp. OF med stöd från SOFT

11 Inriktning nivå 3-4 OBS! Förslag Ansvar OF Utbildning av TL och TK samt Funktionsansvariga för Teknik, Banläggning, Kartan, Arena, Media/PR och Marknad (Övriga funkt. Och grp genom Lärgrp och Värt att veta för….) Kallas till distrikts kurser senast året före (2013 kallas 2014 års arrangörer) Krav på att arrangörer utses minst ett år före. SOFT ansvarar för vissa utbildningsplaner, utbildningsmtrl Kurslängd en dag till veckoslut under vintern (Internat) Föreningen står för kostnader. Ev. tilldelas Certifikat och registreras (Beslut resp. OF)

12 Inriktning nivå 5 OBS! Förslag Ansvar OF Inga formella krav men resp. förening ansvarar för att kunskap finns om förutsättningar för att arrangera enklare arrangemang Stark rekommendation att Lärgrupper och Värt att veta för …. nyttjas.

13 Utbildning nivå 1-2 (OBS! Förslag) - God kunskap om tävlingsregler och anvisningar - God kunskap om tävlingsledningens ansvar och arrangemangets organisation och genomförande i stort vid nivå 1-2 (Av SOFT anordnad kurs eller distansutbildning) ---------------------------------------------------------------------- - Tidigast 18 månader och senast 6 månader före arrangemanget genomfört studiebesök vid liknande arrangemang. - deltagit vid SOFT utbildning (kurs) för kommande tävlingsledare. Ansvar: SOFT i samarbete med OF


Ladda ner ppt "Tävlingsledare och Tävlingskontrollanter Mot världen bästa arrangemang!"

Liknande presentationer


Google-annonser