Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arrangemangsträff och utbildning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arrangemangsträff och utbildning"— Presentationens avskrift:

1 Arrangemangsträff och utbildning

2 Godkänd karta Kartan ska vara godkänd innan inbjudan publiceras, om inte kartan är godkänd klassas tävlingen ner till nivå 5. Olika nivå på godkännande enligt Kent-Åkes presentation Kartutskrift ska göras av certifierad utskriftsperson.

3 Nytt upplägg på SOFT:s hemsida för Arrangör
Tävlingsregler och anvisningar Övrigt regelrelaterat för arrangörer Att arrangera tävling Arrangemangsutbildning Digitala arrangörshandboken Övrigt som förut

4 Tävlingsanvisningarna TA
Ny struktur håller på att tas fram. Man går från 22 st till 14 st

5 TA 201 Regelverkets struktur

6 TA 301 Tävlings- och klassindelning
Nivåindelning av tävlingar Internationell, nationell värde, nationell, distrikt och närtävling Förutsättningar Tävlingsklasser, motionsklasser Klasser, banlängder och svårighetsnivå Kombinationslag och föreningar i långsiktig samverkan

7 TA 301 Tävlings- och klassindelning
Klassindelning medel- & långdistans Motionsorientering, Öppen motion 1-9 (minst 3st) Start från 09:00 till 12:00 Tävlingsorientering Inskolning, U1 och U2 D/H (par/patrull möjlig), och (21 vid långdistans) alltid Kort D/H 10- alltid Huvudklasser Beräknad segrartid vid sprint: Vuxna min, Ungdom min

8 TA 401 Allmänna villkor och teknisk anvisning för tävling
Avtal mm för nivå 1 & 2 arrangemang Ansökan, avlysning Inbjudan, 4-6 månader före tävling PM, prel. tidigast 7 dagar före tävling Tävlingsjury Arena, startplatser (klass på både fram och baksidan av kartan) Tävlingsrapport

9 TA 402 Samråd och hänsyn Samråd med markägare och jägare
Vårdatumperioder

10 TA 403 Tävlingsadministration
Eventor före och efter Tävlingssystem under tävling Teknik och resursplanering, tänka igenom hur man hanterar diverse störningar. Ansökan om tävling Upprättande av klasser (bla hopslagning, delning)

11 Forts TA 403 Tävlingsadministration
Avgifter I Östergötland har vi minst 5 vakansplatser i inskolning, U1-2, DH12-16 Kort samt DH10-16 utan efteranmälningsavgift, gäller både vid efteranmälan eller vid anmälan på TC tävlingsdagen.

12 Forts TA 403 Tävlingsadministration
Anmälan till tävling Senaste anmälningstidpunkt för helgtävlingar ska sättas till tidigast söndag kl helgen före tävling. Senaste anmälningstidpunkt för efteranmälan till helgtävlingar ska sättas till tidigast kl onsdag före tävling. Senaste anmälningstidpunkt för andra tävlingar än helgtävlingar ska sättas till tidigast kl en vecka före tävling. Senaste anmälningstidpunkt för efteranmälan till andra tävlingar än helgtävlingar ska sättas till tidigast kl tre dagar före tävling.

13 Forts TA 403 Tävlingsadministration
Startordning och startmellanrum Sprintdistans 1 min Medeldistans 2 min Långdistans 2-3 min Natt 2 min Om två eller flera klasser har samma bana ska dessa starta efter varandra.

14 Forts TA 403 Tävlingsadministration
Elektronisk stämpling och tidtagning, TA Tekniskt fel, konstaterat eller förmodat, i arrangemangets elektroniska utrustning ska inte automatiskt medföra att den tävlande underkänns. Om det utan rimligt tvivel kan antas att den tävlande stämplat vid en viss kontroll, får tävlingsledningen godkänna löpningen trots att elektronisk registrering från kontrollen saknas i kontrollkortet.

15 TA 404 Kommunikation, media och marknadsföring
Vid sprintorientering i stadsmiljö ska allmänheten informeras. Det är också ett krav på polistillstånd, vilket kan ta upp till flera månader att få. Rätt att teckna avtal mm. Extern och intern marknadsföring Terrängbeskrivning

16 TA 405 Riksmästerskap för veteraner
Klasser Banlängder Avgifter Ansvarsområden

17 TA 501 Kvalitetskontroll Arrangörscoacher, SOFT ÖOF
Tävlingskontrollant Kartkontrollant Bankontrollant

18 TA 502 Karta och banläggning
Godkännande kriterier för karta Kartskala 1: får endast användas till DH16-21 vid lång och ultralång (DH-35 sak alltid ha 1:10.000) För klasserna DH60 och äldre får även skala 1:7.500 erbjudas Banläggningsinformation Regler för banläggarkort Distansernas särart Tekniska anvisningar för inritning av bana mm

19 TA 503 Teknisk anvisning för sprinttävling
Ej klar ännu

20 TA 601 Tävling på lika villkor
Otillåten fördel Terrängkännedom Skuggning Samlöpning Antidoping Tekniska hjälpmedel

21 TA 602 Anvisning för deltagare vid sprinttävling
Skillnader och likheter mellan sprint och traditionell orientering Karttecken förbjudna att passera i sprintorientering

22 TA 603 Anvisning för rankade
Rankingansvarigs uppgift Hur det går till att ranka sig Meritering Beräkning av poäng och daglig uppdatering Gallringsfilter Subjektiv ranking Utlandsranking Återbud och reserver

23 TA 801 Handläggning av protest
Beslut om handläggning Delgivning av avvisningsbeslut Handläggning i sak Bevisvärdering och beslut Avslutad handläggning

24 Tävlingsansökan är ej längre anvisning
SM, USM 30 september 4 år före tävlingsåret SOFT utser arrangör senast 4 år innan tävlingen Silva league samt veteran RM 31 augusti två år före tävlingsåret SOFT utser arrangör senast hösten två år före tävlingsåret Nationell tävling ol och MTB-O Ansökan 31 mars året före tävlingsåret OF godkänner senast 31 augusti året före tävlingsåret SOFT godkänner senast 30 september året före tävlingsåret Distriktstävling ol och MTB-O Ansökan senast 15 maj året före tävlingsåret Pre-O och Skid-O Ansökan senast 15 april året före tävlingsåret

25 Övrigt regelrelaterat för arrangör
Diverse stöddokument så som Marknadsföring Mediaservice Kartnorm Sprintnorm Kartpolicy Markpolicy Förutsättningar för SM och Silva League

26 Att arrangera tävling Uppdelat i rubrikerna Planera Genomföra
Utvärdera Förbättra

27 Arrangemangsutbildning
Utbildningsstruktur Kurser Nivå 1-2 SOFT Nivå 3-5 OF Lärgrupper Nivå 1-5 Klubben

28 Träffar och konferenser
SOFT Tävlingsledarutbildning, November OF Tävlingskonferenser, December-januari Tävlingsledarträffar, Januari-februari Klubb Funktionärsträffar, Mars

29 Digitala arrangörshandboken
Värt att veta dokument för Tävlingsledning Tävlingsadministration och teknik Banläggning (inkl. karta och markfrågor) Startplatsen Trafik och parkering Arena Service Infor/media Marknad Kvalitetssäkring

30 SI enheter hos ÖOF 17 st BSM7 Nummer BSF8

31 Vårtävlingar 2014

32 Hösttävlingar 2014

33 Ansökningar 2015

34 Kartinformation Kent-Åke Ohlsson

35 Info från kartansvarig
Miljösamråd med Länsstyrelsen inför årets tävlingar Ny kartnorm på gång Utökad kartkontroll på värdetävlingar (TA 502) Sekretessgodkännande från Lantmäteriet

36 Mark & vilt information
Lennart Gustafsson

37 Viltrapporter SOFT:s markpolicy
Mark & vilt Viltrapporter SOFT:s markpolicy

38 Lennart Gustafsson Hageby Gård Boxholm

39 Skid-O

40 Arrangemang Tävlingar i Östergötland ansökan i Eventor 15 april
Enkla arrangemang


Ladda ner ppt "Arrangemangsträff och utbildning"

Liknande presentationer


Google-annonser