Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klagan/Anmälan TL – Protest Juryn. Tävlingsregler och Tävlingsanvisningar 4.13 Tävlingsjury Tävlingsjuryns uppgifter 4.13.1 För mästerskapstävling och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klagan/Anmälan TL – Protest Juryn. Tävlingsregler och Tävlingsanvisningar 4.13 Tävlingsjury Tävlingsjuryns uppgifter 4.13.1 För mästerskapstävling och."— Presentationens avskrift:

1 Klagan/Anmälan TL – Protest Juryn

2 Tävlingsregler och Tävlingsanvisningar 4.13 Tävlingsjury Tävlingsjuryns uppgifter 4.13.1 För mästerskapstävling och övriga tävlingar inom nivå 1, 2 och 3 ska en jury utses med uppgift att behandla protester. 4.13.2 Vid anmälan om regelöverträdelse enligt TR 8.1 ska juryn låta tävlingsledningen fatta ett eget självständigt beslut. Tävlingsjuryns sammansättning 4.13.3 Jury ska bestå av minst tre personer. Vid DM-tävling och nationell tävling ska juryn bestå av personer från minst två icke arrangerande föreningar. Samtliga utses av OF.

3 TR 6.2Tävlande på lika villkor Tävlingsregler och Tävlingsanvisningar Att diskutera: Vad har Tävlingsledaren för ansvar för att säkerställa ”Tävlande på lika villkor”? 5.2 Kvalitetskontroll 5.2.1 Tävlingskontroll och bankontroll är obligatoriska vid alla tävlingar med undantag för tävlingar på nivå 5. TA 603 Tävlande på lika villkor

4 Tävlingsregler och Tävlingsanvisningar 8Åtgärder vid regelöverträdelser 8.1.2 Anmälan görs muntligt eller skriftligt till tävlingsledningen eller till mottagare som utsetts av tävlingsledningen. Anmälan skall göras så snart som möjligt, dock senast två timmar efter tävlingens avslutande. För anmälan betalas ingen avgift. 8.1.3 Tävlingsledningen ska, om jury är utsedd, behandla anmälan självständigt i förhållande till juryn. Tävlingsledningen ska efter att ha utrett saken snarast meddela sitt beslut i ärendet. Eventuell påföljd ska anges (Besvärshänvisning) 8.1.4 Om överträdelse av allvarligt slag uppdagas efter det att tävlingen avslutats ska anmälan göras till arrangörens OF respektive till SOFT för SM och USM. Sådan anmälan ska vara OF eller SOFT tillhanda senast 7 dagar efter tävlingens avslutande. OF respektive SOFT ska efter utredning snarast meddela beslut i ärendet.

5 Utbildning: Tävlingsledare – Tävlingsjury Applikatoriskt exempel grunder: Förutsättning: -Varje grupp bildar en Tävlingsledning och utser sin Tävlingsledare. -Typfallen är till viss del verkliga men i allt väsentligt uppdiktade. - Tävlingsledarens beslut presenteras skriftligt i ”stolpform” - Respektera angivna tider!!! - Ev. diskussioner tar vi efter Tävlingsledarens beslut. Fall 1: En upprörd tävlande Nisse Nilsson uppsöker Tävlingsledaren och säger:……..

6 Utbildning: Tävlingsledare – Tävlingsjury Fall 1: En upprörd tävlande Nisse Nilsson uppsöker Tävlingsledaren och säger: - Jag springer i H21 och jag såg tydligt hur Kalle Karlsson som nu ligger 2:a i vår klass sprang över tomtmark vid torpet mellan vår 4:e och 5:e kontroll. Det är för dj:ligt att Kalle inte respekterar förbjudet område utan fuskar till sig tid. Han ska diskas!!! Uppgift: Diskutera vad TL vidtar för åtgärder Tid: 2 min

7 Händelseutveckling: -Tävlingsledningen har hört den anmälde Kalle Karlsson. Då framkom att Kalle inte uppfattat någon tomtmark vid torpet utan uppfattat det som grönområde runt det obebodda torpet. Dessutom gick en ”traj” genom grönområdet som han följt. Kalle visar upp sin karta och det visar sig att den digitala utskriften av kartan är bristfällig. (Se nästa bild.) Tävlingsledarens beslut???? Uppgift: Diskutera vad TL vidtar för åtgärder Tid: 5 min Utbildning: Tävlingsledare – Tävlingsjury

8

9 Uppgift: Utforma Tävlingsledarens beslut skriftligt (Stolpform). Vilka regler ligger som stöd för beslutet? Finns vägledande beslut? Tid: 10 min Tävlingsledaren beslutar att tillsammans med banläggaren besöka platsen för att se om det kan uppfattas som grönområde Resultat: Tveksamt om det uppfattas som tomt eller grönområde Dessutom får övriga i Tävlingsledningen uppgift att undersöka hur många i klassen som fått bristfälliga kartor. Resultat: 9 av 48 löpare.

10 Utbildning: Tävlingsledare – Tävlingsjury Tävlingsledningen beslutar att diskvalificera Kalle Karlsson enligt TR 6.3 och meddelar detta muntligt till Kalle Karlsson samt meddelar också att nästa instans är tävlingsjuryn dit skriftlig protest kan inlämnas om Kalle inte är nöjd med juryns beslut. I detta exempel ett mycket tveksamt beslut!!!!

11 Utbildning: Tävlingsledare – Tävlingsjury Jag Kalle Karlsson, SOK Vrigstad protesterar mot att jag blivit diskvalificerad vid dagens tävling. Mellan kontroll 3 och 4 har jag inte tolkat kartan som att det skulle va tomtmark utan tolkat det som ett grönområde. Dessutom gick det en traj genom området så ska jag diskas så är det många fler som också ska diskas Jag vill behålla min andra plats då jag inte har fuskat! Gränseryd den 4 sept. 2011 Kalle Karlsson Uppgift: Diskutera vilka uppgifter juryn har samt när det ska finnas jury. En av jurymedlemmarna tävlar för SOK Vrigstad, men i annan klass. Tid: 5 min

12 Utbildning: Tävlingsledare – Tävlingsjury 4.13Tävlingsjury Tävlingsjuryns uppgifter 4.13.1 För mästerskapstävling och övriga tävlingar inom nivå 1, 2 och 3 ska en jury utses med uppgift att behandla protester. 4.13.2 Vid anmälan om regelöverträdelse enligt TR 8.1 ska juryn låta tävlingsledningen fatta ett eget självständigt beslut. Tävlingsjuryns sammansättning 4.13.3 Jury ska bestå av minst tre personer. Vid DM-tävling och nationell tävling ska juryn bestå av personer från två icke arrangerande föreningar. Samtliga utses av OF.

13 Utbildning: Tävlingsledare – Tävlingsjury I mån av tid, diskutera och fatta beslut: - Fall 2: Deltagare i ÖM springer genom trädgård och tjänar 200 m. Fotograferas av kontrollkontrollant med mobilkamera. - Fall 3: Tävlande i D14 springer i mål på DM utan ”strumpor” och nummerlapp. - Fall 4: Tävlande i H45 har tagit kartan 15 sekunder för tidigt och studerat banan. Avbröt inte förfarandet vid påpekande från startkontrollant - Fall 5: GPS problematiken (GPS spår genom förbjudna områden) - Fall 6: En H12 löpare väljer att tävla i H14. Vid målgång upptäcker han att han tagit fel karta (H12). Vill ha loppet godkänt i H12 klassen


Ladda ner ppt "Klagan/Anmälan TL – Protest Juryn. Tävlingsregler och Tävlingsanvisningar 4.13 Tävlingsjury Tävlingsjuryns uppgifter 4.13.1 För mästerskapstävling och."

Liknande presentationer


Google-annonser