Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FOR 1206 Elsystem del 1 Batteri.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FOR 1206 Elsystem del 1 Batteri."— Presentationens avskrift:

1 FOR 1206 Elsystem del 1 Batteri

2 Batteriets uppgifter Lagra elenergi (ackumulator)
Ge ström (till elsystemet) Spänningsutjämna (hjälpa generatorn)

3 Batteriets uppbyggnad
Sex (6) celler (utrymmen) I varje cell finns: plusplatta (blydioxid, PbO2) minusplatta (blysvamp, Pb) elektrolyt (svavelsyra, H2SO4)

4 Plus och minusplattan Är sammansatta till en plattsats
Plus- och minusplattorna är separerade i cellen Kemisk reaktion sker i cellen med hjälp av + platta, - platta och elektrolyten

5 Elektrolyt Elektrolyten i ett fulladdat batteri består av:
26% koncentrerad svavelsyra 74% destillerat vatten

6 12 Volts batteri En fulladdad cell har en spänning på 2V (2,1V)
Alla 6 cellerna är seriekopplade ( ) 6 celler gånger 2V= 12V (12,6V)

7 Hur kontrolleras batteriets kondition?
Det finns flera sätt att kontrollera och underhålla batteriet Mäta densiteten Belastningsprov Batteriladdning

8 Mätresultaten gäller vid +25°C.
Densitet Batteriets densitet är vikten på elektrolyten i förhållande till vad vatten väger i g/cm3 eller kg/dm3 Fulladdat batteri har 1,28g/cm3 Halvt urladdat batteri har 1,20g/cm3 Djupt urladdat batteri har 1,10 g/cm3 Mätresultaten gäller vid +25°C.

9 Hur mäter man densiteten?
Optisk syraprovare (visar alltid exakt densitet oavsett temperaturen) Aerometer (densiteten varierar beroende av temperatur)

10 Belastningsprov Batteriets förmåga att lämna hög ström under kort tid (startmotor) Belastningsprovaren visar om batteriet är: Ok Behöver laddas Dålig kondition Kortsluten (+ och – har kontakt med varandra)

11 Batteriets kapacitet Mäts i amperetimmar (Ah)
Mått på hur hög ström (A) ett batteri kan lämna under en viss tid (h) tills att det är urladdat Ah-talet gäller endast vid +25 grader sjunker temperaturen minskar kapaciteten i batteriet

12 Laddning av batterier Normalladdning- Långtidsladdning:
Bästa metoden som ger ett fulladdat batteri 10% av Ah-talet under ca 10-12h Snabbladdning: Kort tid och hög ström Dålig laddningsmetod= blir ej fulladdat

13 Säkerhet! Batterier innehåller bly som är farligt för både människan och miljön. Obs! tvätta händerna efter arbete med batterier Batterier innehåller syra som är frätande Hög ström som kan ge brännskador Gasen som bildas vid ett batteri är explosiv

14 Starthjälp Startkablarna kopplas så att batterierna blir parallellkopplade Röd kabel till pluspolerna batterierna Svart kabel till minuspolen på det laddade batteriet och den andra anslutningen till chassiet på det urladdade batteriet

15 Frågor?


Ladda ner ppt "FOR 1206 Elsystem del 1 Batteri."

Liknande presentationer


Google-annonser