Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Och annat runt omkring det!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Och annat runt omkring det!"— Presentationens avskrift:

1 Och annat runt omkring det!
Meteorologi Och annat runt omkring det!

2 Vad ska vi lära oss om? Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar. Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.

3 Upplägg Kursen kommer att innehålla: Föreläsningar Film Frågor i boken
Diskussions frågor Laboration – med inlämning Grupparbete: ”Väderprognos”

4 Massa Samma sak som vikt Hur mycket materia föremålet består av
Enhet: Kg (hg, g osv.) Kan vägas för att få reda på hur mycket det är

5 Volym Förklarar hur stort något är/hur mycket det rymmer
Enhet: m3 (dm3 = l, ml, cm3 osv) Kan använda mätglas för att räkna ut volymen

6 Densitet Beskriver hur tätt atomerna är packade Enhet: g/cm3 (kg/dm3)
Ju tätare desto högre densitet Enhet: g/cm3 (kg/dm3) Räknas ut (finns vissa verktyg som kan mäta också)

7 Flyta eller sjunka Ett föremål flyter om det har lägre densitet än vätskan Vatten: 1 kg/dm3

8 Frågor Varför har en järnkula större massa än en träkula, trots att de är lika stora? En tom bägare väger 145 g. Om du häller 50 cm3 av en vätska i bägaren, så ökar massan till 185 g. Vilken densitet har vätskan? Flyter glas på svavelsyra? Flyter guld på kvicksilver? Flyter is på terpentin? I ett mätglas finns 125 cm3 vatten. En kula av aluminium sänks ner i mätglaset. Vattennivån ökar till 185 cm3 Hur stor massa har kulan?

9 Värme Ett mått på hur mycket molekyler rör sig

10 Utvidgning När molekylerna rör sig snabbt tar de mer plats
Olika ämnen utvidgas olika mycket Gaser påverkas mest av värme

11 Det märkliga vattnet Varma ämnen får alltså större volym
Vad händer med: Massan? Densiteten? Vatten är ett undantag! Vid 4 ̊ C har vatten minst volym = störst densitet

12 Att jobba med: Gör minst 2! Temperaturskalor – leta fakta på internet
Ex: Fahrenheit, Kelvin m.m Vem har ”upptäckt/skapat” dem? Var kom den personen ifrån? Vad finns det för likheter med Celsiusskalan som vi använder? Vad finns det för skillnader? Vart i världen/ vilka tillfällen använder man den skalan?


Ladda ner ppt "Och annat runt omkring det!"

Liknande presentationer


Google-annonser