Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya medier + nät = Cyberspace. Cyberspace en vision om ett universum av information och kultur, en gemensam, global, datorgenererad virtuell värld, med.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya medier + nät = Cyberspace. Cyberspace en vision om ett universum av information och kultur, en gemensam, global, datorgenererad virtuell värld, med."— Presentationens avskrift:

1 nya medier + nät = Cyberspace

2 Cyberspace en vision om ett universum av information och kultur, en gemensam, global, datorgenererad virtuell värld, med kontinuerlig existens och historia, där människor kan agera och interagera med varandra och med världen.

3 Informationsteknologi? “teknologi” = vetenskap om teknik “teknik” = “ingenjörskonst; det att omsätta teoretiska kunskaper i praktiken; praktiskt tillvägagångssätt, färdighet” “techne” = konst, färdighet distinktionen teknik och konst

4 (Digitalt) Multimedium Digital multimedia is the field concerned with the computer- controlled integration of text, graphics, still and moving images, animation, sounds, and any other medium where every type of information can be represented, stored, transmitted, and processed digitally.

5 Hypertext / Hypermedium Hypertext is text with links. Hypertext documents are not strictly sequential. They may contain links, that is references to other parts of the document, or to other documents. [Hypermedium] is hypertext where the information can be not only textual but of any type.

6 Virtuell verklighet (eng. Virtual Reality, förk. VR, även Virtual World, Virtual Environment) betecknar en datorgenererad skenvärld i vilken användaren upplever sig vara och agera.

7 Förskjuten och transformerad verklighet “Fjärrnärvaro” (eng. telepresence) är förskjuten verklighet: användaren upplever sig närvarande på en annan plats. Till skillnad från VR är det en verklig plats, men delvis samma teknik kan utnyttjas. Det är också möjligt att med skalförändringar eller andra transformationer förvandla detta till en transformerad verklighet

8 Utökad verklighet Med utökad verklighet (eng. augmented reality) avses en blandning av verklig och virtuell värld. Användaren rör sig i och upplever den verkliga världen. Överlagrat på denna verklighetsupplevelse finns virtuella bilder (eventuellt ljud, etc).

9 dominerande problem Multimedier: lagring/komprimering/transport av skrymmande bilder och ljud, val av medium efter syfte och situation, val av transportmedel efter medium och mediumanvändning. Hypermedier: orientering, navigering, överblick VR: visuell presentation av acceptabel kvalitet, många andra tekniska nötter att knäcka. Cyberspace: att dra upp arkitekturen, att få en fungerande informationsekonomi, att utnyttja den utopiska möjligheten

10 generella problem och frågeställningar orientering, navigering, överblick kapacitetsbegränsningar, kvalitetsfrågor, utbytesförhållanden vad ska man ha det till? (krig, underhållning, nyttigt arbete?) säkerhet, integritet sociala frågor kunskapsfrågor

11 Informationsteknologiska revolutioner Skrivteknologin (c:a 5000 år sedan) Tryckteknologin (c:a 500 år sedan) Den moderna informationsteknologin (nu)

12

13 två konvergerande vägar mot framtiden den inre vägen: internet, virtuell verklighet, mm … den yttre vägen: datorisering och telematisering av tingen omkring oss

14 nya medier, 2 variabler grad av “virtualitet” grad av direkt avbildning/”metaforicitet”

15 nya medier gemensamma egenheter interaktivitet flexibilitet sinnlighet strukturering integration


Ladda ner ppt "Nya medier + nät = Cyberspace. Cyberspace en vision om ett universum av information och kultur, en gemensam, global, datorgenererad virtuell värld, med."

Liknande presentationer


Google-annonser