Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mathematics 1 /Matematik 1 Lesson 7 – complex numbers Lektion 7 – Komplexa tal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mathematics 1 /Matematik 1 Lesson 7 – complex numbers Lektion 7 – Komplexa tal."— Presentationens avskrift:

1 Mathematics 1 /Matematik 1 Lesson 7 – complex numbers Lektion 7 – Komplexa tal

2 Application/Tillämpning A process may be described by a DIFFERENTIAL EQUATION such that vaiables are time dependent. If you solve a differential equation you get a TIME SOLUTION. If you Laplace transform a differential equation you get a complex representation of the differential equation, the solution you will get is a FREQUENCY SOLUTION. TIME and FREQUENCY are inverse to each other. It is MUCH EASIER to solve a Laplace equation than to solve a differential eequation En process kanske beskrivs med en DIFFERENTIAL EKVATION sådant att variablerna är tidsberoende. Om du löser en differential ekvation fås en TIDSLÖSNING. Om du Laplace transformerar en differential ekvation fås en komplex representation av differential ekvationen, du får en FRKVENSLÖSNING istället. TID och FREKVENS är invers tillvarandra. Det är MYCKET LÄTTARE att lösa Laplace ekvationer än att lösa en differential ekvation

3 Regler/Rules

4

5 Examples Elektroteknik

6 Representations/presentation

7 Rötter och potenser


Ladda ner ppt "Mathematics 1 /Matematik 1 Lesson 7 – complex numbers Lektion 7 – Komplexa tal."

Liknande presentationer


Google-annonser