Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till en presentation av

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till en presentation av"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till en presentation av
POL/RESE

2 Inloggning Logga på under
Start - RFV Program- Citrix FKXX Client - Reseadmin Användar ID: fk + ditt kortnummer Lösenord: Initialt pallekuling (skall bytas vid första inloggningen)

3 Exempel på en reseräkning med 1 resa
POL/RESE Exempel på en reseräkning med 1 resa

4 Inmatning av reseräkning
Välj under menyn Reserapportering - Reseräkning alt. välj ikonen flygplan för reseräkning eller tryck Ctrl + R på tangentbordet

5 Informationsfliken Resenären fyller i ändamål, resmål, färdsätt och datum samt klockslag

6 Traktamente Avresan kopieras och fyll i när tjänsteresan slutar,
om traktamente skall utbetalas, samt vilka måltider som erhållits och ev. privat logi

7 Milersättning Välj milersättning och fyll i antalet mil, ev. datum
och Från och Till orterna som resan avser. För att lägga till fler rader, klicka på höger musknapp och välj Lägg till alt. Tryck Insert knappen på tangentbordet.

8 Kostnader Fyll i bilaga nr alt. datum under Bilaga,
välj i draglisten vilken kostnad som avses, och ange beloppet.

9 Kostnadsfördelning Ange procentsats, kostnadsställe samt objekt,
den första raden avser ditt hemkostnadsställe.

10 Attest Spara reseräkningen och sänd den för attest genom att klicka på ”pennan”.

11 Välj attestant ”Välja attestand”
Om resan skall attesteras av attestansvarig på ett annat kostnadsställe, välj attestand under ”Välja attestand”

12 Val av godkänd attestand
Välj den attestand som är ansvarig för kostnadsstället

13 Reseräkningen är klar att attestera
Reseräkningen får ett verifikationsnummer och går ej att förändra

14 OBS! Se till att du har rätt skrivare
Utskrift Gör en utskrift av den uträknade reseräkningen om du skall bifoga kvitton. OBS! Se till att du har rätt skrivare

15 Massrapportering Exempel på en reseräkning med ett antal resor

16 Inmatning av reseräkning
Välj under menyn Reserapportering - Massregistrering alt. välj ikonen palm för reseräkning eller tryck Ctrl + M på tangentbordet

17 Lägga till fler rader Lägg till fler rader genom att högerklicka på rese- räkningen och välj Lägg till rad, alternativt tryck Ins på tangenbordet, avresedagen kopieras.

18 Massinmatning Fyll i ändamål, vilken period resorna gäller, tider och måltider, mil och art, och var du varit. För att lägga till fler rader, klicka på höger musknapp och välj Lägg till alt. Tryck Insert knappen på tangentbordet.

19 Kostnader Fyll i för de utlägg du gjort,
genom att ange bilaga nr alt. Datum, välj kostnadsslag i draglisten och ange beloppet.

20 Kostnadsfördelning Om du skall fördela hela kostnaden eller viss del,
på annat kostnadsställe, ange procentsats, kostnads- ställe och objekt

21 och skickar den för attest,
Spara resan Spara resan löpande och skickar den för attest, vid slutet av månaden

22 Annullering av sparad resa
Sparad resa kan annulleras så länge den ej är attesterad, tag fram resan, välj annullera under Redigera-Annullera Reseräkningar

23 POL/RESE Chefen attesterar reseräkningar senast den 5:e i månaden eftersom det är dags att “köra lön”

24 Attestering av resor Chefen väljer Attestera reseräkning/order och får
upp de reseräkningar som hon/han skall attestera.

25 Chefen markerar resan samt tar upp den för granskning.

26 Återsändning av ej godkänd resa
Ej godkänd resa återsänds till resenären genom att resan markeras och klicka på ”Återsänd”, meddela sedan resenären.

27 Ange password Chefen markerar godkända reseräkningar och klickar på attestera, bekräftar, anger password och trycker Enter

28 Kontroll av status på gjorda reseräkningar
Man kan kontrollera statusen på gjorda reseräkningar genom att ta fram en tom reseräkning och markera lista, så kommer alla reseräkningar fram.

29 Delegering av attesträtt
När ordinarie attestant är på semester, tjänsteresa m.m. kan hon/han delegera attesträtten.

30 Lägg till den som du vill delegera
Välj attesttant Lägg till den som du vill delegera attesträtten till

31 Ange för vilken period attesträtten
skall delegeras

32 POL/RESE Samtliga attesterade reseräkningar överförs för utbetalning
Ej attesterade reseräkningar kommer ej med till löneutbetalningen


Ladda ner ppt "Välkommen till en presentation av"

Liknande presentationer


Google-annonser