Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: ""— Presentationens avskrift:

1 http://www.fightplay.tv/niclas-danielsson/lillordag-2/

2 Nedbrytning av protein Mun Sönder dela till mindre delar Större yta för reaktioner http://www.horleys.com/viewarticle.aspx?id=2

3 Nedbrytning av protein Magen Denaturering – tappar tertiär & sekundär struktur Pepsin Polypeptider http://www.horleys.com/viewarticle.aspx?id=2http://www.worthington-biochem.com/CHY/default.html

4 Nedbrytning av protein Tolvfingertarmen Trypsin Dipeptider & aminosyror http://www.horleys.com/viewarticle.aspx?id=2

5 Nedbrytning av protein Tunntarmen Absorbering av aminosyror http://www.horleys.com/viewarticle.aspx?id=2

6 Ickeessentiell = aminosyror som kroppen kan producera Essentiell = aminosyror som vi måste få från mat http://themedicalbiochemistrypage.org/amino-acid-metabolism.html#phenylalanine

7

8

9

10

11 Enzymerna kreatinkinas och ASAT Olgas kollaps

12 Kreatinkinas Transferas Kinas

13 ASAT(Aspartataminotransferas) Transferas Transameras

14 Ureacykeln Ursprung (allmän transaminering): http://www2.ufp.pt/~pedros/bq/urea.htm

15 Transaminering

16 Kvävet blir fritt (oxidativ deamination) Enda energigivande steget i ureaproduktionen

17 Ureacykeln http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Omim/Images/ureacycleweb.gif

18 http://www.nature.com/nrg/journal/v7/n6/images/nrg1880-f4.jpg

19 Hur kan kväve utsöndras? 1.I form av urea dvs genom ureacykeln 2.Genom urinsyra 3.Genom fria ammoniumjoner NH 4 +

20 Vad händer vid urinsyrautsöndring? Ombildningen av kvävet i aminosyror till kväve i urinsyra är mer komplex än ureacykeln, många fler steg. Kräver mer energi Tar längre tid Fördel: - Kräver inte mycket vatten.

21 Fåglar utsöndrar urinsyra Urinsyra är hydrofobt och flytande vid normala temp. behövs inte lösas i vatten för att utsöndras Fåglar slipper bära runt på vattendepåer blir lättare mindre energi krävs för att flyga

22 Fiskar utsöndrar ammoniumjoner Löser jonerna direkt i vattnet runt omkring dem.

23 Människan och urinsyra Använder sig av båda typerna av utsöndring. Urinsyran oxideras mycket lätt och är därför ett starkt reduceringsmedel och används som antioxidant 50 % av antioxidanterna i blodet är urinsyra Viktigt ämne

24 Viktigaste aminoryrorna Alanin - näst vanligaste aminosyran i aminosyrapoolen Glutamin - vanligaste aminosyran i aminosyrapoolen

25 Glutamin/glutamat

26

27 Serotonin

28 Serotoninsyntes Syntesen av serotonin består av två steg. Syntes börjar med aminosyran tryptofan som vi får in via vår föda. Tryptofan oxideras med hjälp av enzymet tryptofan hydroxylase. Då bildas molekylen 5-hydroxytryptofan, som med hjälp av enzymet aromatic amino acid decarboxylase, dekarboxyleras och blidar serotonin

29 -Hydroxylering (oxidation) -Dekarboxylering -Hydroxylering (oxidation) Metylering Bildning av Adrenalin http://en.wikipedia.org/wiki/Epinephrine

30 S-adenosylmetionin SAMe är inblandat i fler än 40 olika kemiska reaktioner i kroppen. SAMe har en antidepressiv inverkan genom att den förbättrar bindningen av både serotonin och dopamin till sina receptorer i hjärnan. SAMe hjälper levern att avgifta överskottsöstrogen och har då gynnsam effekt på både kroppens avgiftnings och hormonbalans. SAMe har en positiv inverkan på broskbildning av kroppens leder. Används vid artros http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=S-adenosylmetionin&lang=6


Ladda ner ppt ""

Liknande presentationer


Google-annonser