Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1. Vad? Med kvalitetsdeklarationer sätter vi tydliga nivåer på våra tjänster och vår service 2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1. Vad? Med kvalitetsdeklarationer sätter vi tydliga nivåer på våra tjänster och vår service 2."— Presentationens avskrift:

1 1

2 Vad? Med kvalitetsdeklarationer sätter vi tydliga nivåer på våra tjänster och vår service 2

3 Exempel på kvalitetsdeklarationer Individ & Familjeomsorg Skolkuratorn ska informera alla elever i de senare årskurserna i grundskolan och i årskurs 1 på gymnasiet om sin tystnadsplikt och sin anmälningsplikt. Fritid Dusch och omklädningsrum ska städas en gång om dagen och kollas fem gånger om dagen. 3

4 Exempel på kvalitetsdeklarationer Plan & Bygg Du ska måndag, onsdag, torsdag och fredag kunna ringa till oss mellan klockan 10 och 12 för att få råd och information om kartor, detaljplaner och bygglov. Äldreomsorg Varje brukare, som erhåller vård och omsorg från och med omsorgsnivå 3, ska ha en namngiven kontaktperson. 4

5 Varför? Medborgarna vet vad de kan förvänta sig av kommunens tjänster och service. Vi anställda vet vad vi ska erbjuda medborgarna. Politikerna, som beslutar om kvalitetsdeklarationerna, talar tydligt om vad kommunen ska erbjuda och vad vi anställda ska göra för medborgarna. 5

6 Hur? Varje nämnd och förvaltning har frågat medborgare och anställda vilka tjänster de vill ha deklarationer på. Varje politisk nämnd har beslutat om sina kvalitetsdeklarationer. 6

7 Kvalitetsdeklarationerna gäller i ett år Samtidigt som de politiska nämnderna beslutar om kommande års verksamhet och budget, tar de beslut om vilka deklarationer som ska gälla. Nämnderna kan ta bort deklarationer eller ändra dem. De kan också lägga till nya. 7

8 När? Den 8 november börjar Kungsbacka kommuns kvalitetsdeklarationer att gälla. 8

9 Om inte? Om vi inte skulle klara att leva upp till något av det vi lovat i kvalitetsdeklarationerna, ber vi medborgarna lämna sina synpunkter via kommentaren. 9

10 Så informerar vi På en arbetsträff får alla anställda ett informationsblad om vilka tjänster kommunen deklarerar kvalitén på. På Mässan med kvalité, som hålls i Varlaskolan den 3 november, presenteras kvalitetsdeklarationerna för anställda på dagen och för medborgarna på kvällen. Måndagen den 8 november får alla hushåll i kommunen information i brevlådan. 10

11 Om informationsmaterialet Alla verksamheter får foldrar och broschyrer med information om de egna kvalitetsdeklarationerna för att dela ut vid olika tillfällen. Till foldrarna finns speciella ställ för att sätta på bord och receptionsdiskar. Informationsmaterialet om deklarationerna ska ställas tillsammans med informationen om kommentaren. 11

12 Kvalitetsdeklarationerna och KOMmentaren gör Kungsbacka kommuns service och tjänster ännu bättre 12

13 Positivt För medborgarna De vet vad de kan förvänta sig av kommunens tjänster och service. De kan skicka in en kommentar och tycka till, om vi inte hållit vad vi lovat. 13

14 Positivt För politikerna De talar tydligt om vad som ska ingå i de olika tjänsterna och i servicen. Deklarationerna är enkla att följa upp. 14

15 Positivt För oss anställda Vi vet vad som förväntas av oss. Vi kan klart och tydligt tala om för medborgarna vad en tjänst ska innehålla och vad de inte kan förvänta sig att få. 15

16 Positivt För medborgarna, politikerna och oss anställda Många har varit med i diskussionerna för att ta fram inom vilka områden det ska finnas kvalitetsdeklarationer. Vi har skapat en bra dialog. 16

17 17


Ladda ner ppt "1. Vad? Med kvalitetsdeklarationer sätter vi tydliga nivåer på våra tjänster och vår service 2."

Liknande presentationer


Google-annonser