Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Så styrs Sverige – Riksdag & Regering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Så styrs Sverige – Riksdag & Regering"— Presentationens avskrift:

1 Så styrs Sverige – Riksdag & Regering
Riksdag = 349 personer (ledamöter) från hela landet. Proportionellt fördelat efter valresultatet. Regering = Bildas av det, eller de, parti/er som vann valet. Riksdagens uppgifter: Stifta lagar Statsbudgeten – statens inkomster och utgifter Granska regeringens arbete Riksdagen beslutar om nya lagar och avskaffar de som blivit föråldrade. Dock inte grundlagarna som kräver 2 voteringar med riksdagsval mellan. Regeringsformen Succesionsordningen Tryckfrihet och Yttrandefrihetsgrundlagen

2 Så styrs Sverige – Riksdag & Regering
I september varje år presenteras en budgettproposition = ett förslag på hur Sveriges inkomster och utgifter ska se ut nästa år. Riksdagen kontrollerar så regeringen följer våra lagar. KU = konstitutionsutskottet kontrollerar ministrarna. JO = justitieombudsmännen kontrollerar tjänstemän och myndigheter. Regeringshuset Riksdagskansliet - Rosenbad

3 Så styrs Sverige – Riksdag & Regering
Arbetet i riksdagen Arbetsåret inleds med ett riksmöte för alla 349 ledamöterna. (September) Riksdagen utser en talman som leder mötena. Riksdagen sammanträder i Plenisalen.

4 Så styrs Sverige – Riksdag & Regering
Organisation: Riksdagen är uppdelat i 16 utskott. Eftersom ingen kan sätta sig in i alla de tusentals ärenden som riksdagen har arbetar man med de frågor man specialiserat sig på. Skolfrågor behandlas av utbildningsutskottet Armén i försvarsutskottet Miljö och jordbruk i jordbruksutskottet Ekonomi i finansutskottet Lagar i justitieutskottet Vägar och trafik i trafikutskottet Bistånd, överenskommelser och förhållande till andra stater i utrikesutskottet

5 Så styrs Sverige – Riksdag & Regering
Vad tycker du är viktigt? Rangordna 1 – 10 där 1 är viktigast för dig. Motivera 1 – 3. Bra skolor Inga köer till vården Ett starkt försvar Sänkta skatter Mindre luftföroreningar Billigare mat Mindre arbetslöshet Mindre ungdomsvåld Kampen mot narkotika Större jämställdhet

6 Så styrs Sverige – Riksdag & Regering
Demokratiproblem Demokrati är inget perfekt system. Diskutera följande påståenden i grupp: ”Vi måste ha fler unga politiker, så att ungdomens åsikter kommer fram.” ”Jag struntar i politik och sånt. Det får väl andra sköta.” ”I en demokratisk omröstning bestämmer majoriteten. Så är det i skolan också. Men majoriteten kan ju ha fel. Vem avgör vad som är rätt eller fel?” ”Rättssäkerhet finns inte i Sverige. De som kan skaffa dyra advokater har större chans att undgå straff.” No discussion!!!!! ”Magnus är den klart bästa läraren”

7 Så styrs Sverige – Riksdag & Regering
Olika typer av regeringar: (Se sidan 268) Majoritetsregering Ett parti har mer än 50% mandaten i riksdagen (stöd av folket). Minoritetsgregering Ett parti har mindre än 50% mandaten i riksdagen (stöd av folket). Koalitionsregering Två, eller flera, partier styr kan vara minotitets eller majoritetsregering Samlingsregering Används endast vid krissituationer, ex krig. Alla partier tillsammans fokuserar på viktiga frågor. Vilken typ av regeringsbildning har vi nu? Vad kallar de sig?

8 Så styrs Sverige – Riksdag & Regering
Kan du orden? Person som sitter i riksdagen Ordföranden i riksdagen Rum där riksdagen sammanträder Annat ord för att rösta Riksdagen är uppdelad i olika (16st) sådana Ett förslag från regeringen till riksdagen Ett förslag från en eller flera riksdagsmän Lagar som bestämmer hur Sverige ska styras Förslag från regeringen om landets inkomster och utgifter JO KU

9 Så styrs Sverige - Riksdag & Regering
Kungen då? Sverige är en monarki. Kungen eller drottningen är landets regent eller statschef. I Sverige har de samma makt som alla medborgare (en röst). Kungafamiljen är symboler för Sverige och gör ”reklam” för landet.

10 Så styrs Sverige - Riksdag & Regering
Regeringen Uppgifter: Förslag till riksdagen = proposition Verkställa riksdagens beslut Ansvar för vårt försvar Utnämner högre tjänstemän Organisation: Regeringens arbete är uppdelat i departement. Man specialiserar sig på olika uppgifter (frågor). Ett statsråd är chef för ett departement. Ex. Finansministern, Anders Borg. är chef för finansdepartementet. Skolan ingår i utbildningsdepartementet. Chef är Jan Björklund. Hur Sverige styrs - Hemsida

11 Så styrs Sverige - Riksdag & Regering
Chef för regeringen är Fredrik Reinfeldt. Fredrik Reinfeldt tal Förutom departementen har regeringen hjälp av centrala ämbetsverk. Ex: Skolverket, migrationsverket och vägverket . Budget = plan för inkomster och utgifter. Budgetproposition = förslag från regeringen ang. budgeten. Budgetmotion = förslag från riksdagsmän eller riksdagsgrupper. Statsbudgeten är viktig för alla eftersom landets ekonomi berör alla medborgarna. Riksdagen bestämmer ju t ex om skatt och bidrag. Budget 2010

12 Så styrs Sverige - Riksdag & Regering
Från val till riksdag & regering Tre olika val Kommunfullmäktige (vit) Landstingsfullmäkrige (blå) Riksdagen (gul) När är det val? Vart 4:de år, tredje söndagen i september. 2006, 2010, 2014… När får du rösta? Det fjärde och femte valet Kyrkofullmäktige (4:de år) och EU-val (5:te år)

13 Så styrs Sverige - Riksdag & Regering
Så går det till att rösta: Innan valet pågår en valkampanj där partierna försöker vinna röster genom att synas på torg, i tidningar, valaffischer, debatter i TV och broschyrer. Förstagångsväljare är viktiga. Varför? Strax innan valet skickas valsedlar hem till de som får rösta. Vilka är det? Svensk medborgare. 18 år. Finnas med i röstlängden. Invandrare som varit folkbokförda i Sverige 3 år. Från EU-land ok. Man får även ett röstkort med posten. Där står vilken valkrets man tillhör och var man ska rösta. Om man inte är hemma på valdagen kan man poströsta. Gamla och sjuka röstar genom en annan person, ombud.

14 Så styrs Sverige - Riksdag & Regering
Politiska ideologier Ideologi = en åskådning, alltså en samling idéer om samhället. Socialism Liberalism Konservatism Socialism betonar jämlikhet. För att alla ska ha det lika behövs en stark och kontrollerande stat. Staten ska alltså bestämma mer, gärna allt, för att nå rättvisa. Socialismen växte fram under 1800-talets arbetarsamhälle. Kännetecken, röd. Liberalism betonar frihet för alla individer och företag. Man menar att alla har rätt att tänka, tala och vara med och bestämma. Handel och industri ska inte styras av staten utan fri konkurrens ska råda. Konservatism betonar att man ska bevara. Man ska vårda det arv man fått av tidigare generation. Tradition, monarki, familj, kultur och religion är viktigt. Förändringar ska ske långsamt. Elevblad 4:8

15 Så styrs Sverige - Riksdag & Regering
Politiska partier Vänsterblocket – Socialism – Arbetarpartierna Högerblocket – Liberalism – Borgarna ”De rödgröna” ”Allians för Sverige” Vänsterpartiet (vp) Centerpartiet (c) Socialdemokraterna (s) Folkpartiet (fp) Miljöpartiet (mp) Moderaterna (m) Kristdemokraterna (kd) Utan blocktillhörighet Sverigedemokraterna (sd) Piratpartiet (pp) Junilistan (j)

16 Så styrs Sverige - Riksdag & Regering
Symboler och partiledare/språkrör Vänsterpartiet – Lars Ohly Socialdemokraterna – Mona Sahlin Miljöpartiet – Peter Eriksson, Maria Wetterstrand Centerpartiet – Maud Olofsson Folkpartiet – Jan Björklund Moderaterna – Fredrik Reinfeldt Kristdemokraterna – Göran Hägglund Sverigedemokraterna – Jimmie Åkesson Piratpartiet – Rikard Falkvinge Junilistan – Sören Wibe Se boken

17 Så styrs Sverige - Riksdag & Regering
Valkretsar och mandat Riksdagen består av 349 personer. För att makten ska fördelas över landet kommer dessa från olika delar av Sverige. Det finns 29 valkretsar. Varje valkrets har ett bestämt antal platser i riksdagen. Om ett parti får 22% av rösterna i valet får de 22% av platserna i riksdagen = 77 mandat. Detta heter med ett finare ord proportionellt valsystem. För att det inte ska bli för många små partier i riksdagen finns en gräns på 4%. Annars blir arbetet ineffektivt.

18 Så styrs Sverige - Riksdag & Regering
Valet 2006 Allians för Sverige fick 178 mandat mot de rödgröna samarbetspartiernas 171 mandat. Sammanlagt var personer valberättigade och av dessa röstade 81,99 procent.

19 Så styrs Sverige - Riksdag & Regering
Folkomröstning I en folkomröstning tar folket ställning i en enda fråga. Resultatet är rådgivande. Riksdagen behöver alltså inte följa resultatet. Sverige har haft 5 folkomröstningar: 1922 om rusdrycker (nej) 1955 om vänstertrafik till högertrafik (nej) – ändrades 1967 ändå 1957 om allmän tilläggspension (ja) ATP 1980 om avskaffandet av kärnkraft (ja) 1994 om medlemskap i EU (ja)


Ladda ner ppt "Så styrs Sverige – Riksdag & Regering"

Liknande presentationer


Google-annonser