Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-08-21. Kapitel 1 - ALLMÄNT § 1:6Dräktfärger Ordinarie landslagsdräkt, gul tröja och blå byxor, får inte användas av förening. I förbundsserierna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-08-21. Kapitel 1 - ALLMÄNT § 1:6Dräktfärger Ordinarie landslagsdräkt, gul tröja och blå byxor, får inte användas av förening. I förbundsserierna."— Presentationens avskrift:

1 2014-08-21

2 Kapitel 1 - ALLMÄNT § 1:6Dräktfärger Ordinarie landslagsdräkt, gul tröja och blå byxor, får inte användas av förening. I förbundsserierna ska alla lag ha ett mörkt och ett ljust matchställ (gäller tröja). Bortalaget är alltid ansvariga att rätt tröjor medförs till bortamatch. Om bortalaget genomför match med ”fel tröjfärg” ska detta rapporteras av domare/delegat och kan medföra ett vite om 5 000 kronor. Val av tröjfärg: a) Hemmalagets speltröja b) Bortalagets tröjfärg c) Hemmalagets MV-tröja d) Bortalagets MV-tröja e) Domarna väljer lämplig tröjfärg. Extra MV-tröja skall uppvisas innan match och godkännas av domarna/eventuell delegat. Om tröjan inte blir godkänd så får laget inte byta till ”extra utespelare” under matchen.

3 § 1:6Dräktfärger forts. Målvakterna i respektive lag skall ha samma färg på sina tröjor. Extra MV-tröja till utespelare skall vara i exakt samma färg som ordinarie MV-tröja, hål för att siffran görs synlig måste täckas med ex. ett finmaskigt nät – uppklippta ”hål” är inte tillåtet. Spel med väst är inte tillåtet! Viktigt att ”nätet” är så finmaskigt att det inte finns risk att fingrar kan fastna. A-ungdom och yngre har dispens från denna bestämmelse. Ledarnas färg på tröja/jacka ska skilja sig från motståndarlagets utespelare. Om långärmad tröja nyttjas under matchtröjan ska det vara samma färg på båda tröjorna. Vid lika tröjfärg ska det lag som står som bortalag byta till annan färg.

4 § 7:1Handläggande instanser forts. I bestraffningsärenden som inte handläggs av SHF enligt ovan, ska första instans vara det SDF där den förening, vilken den anmälde tillhör eller annars är knuten till, har sin hemort eller av ett bestraffningsorgan som är rikstäckande eller inrättat för ett närmare angivet geografiskt område. (Komm: Anpassat oss efter RF:s stadgar fullt ut – vi har haft Administrerande SDF tidigare)

5 § 7:2Handläggning av protestärenden Protest mot regelfel och matchrelaterade situationer: Protest ska senast inom 60 minuter efter avslutad match/händelse av lagansvarig endera anmälas till domaren/domarna alternativt sändas per fax eller e-post (ny mailadress) till vederbörande handläggande organ. Anmälan ska innehålla skälen för protesten. Domare, som mottar protest, ska notera detta på matchprotokollet. Beslut om omspel kan fattas där ett regelfel avgör matchen till fördel för ett lag. Vid beslut om omspel ska matchen spelas om i sin helhet, undantag kan göras vid match i Centrala Ungdomstävlingar. Vid beslut om omspel annulleras eventuella bestraffningar, förutom den typ av regelförseelser som leder till rapport.

6 § 7:2Handläggning av protestärenden (forts.) Sedan protest anmälts till Protestsutskottet enligt ovan, ska den - med undantag av vad som föreskrivs i nästföljande stycke - därefter, senast inom 5 dagar från matchdagen, följas upp med en skriftlig protest med angivande av skälen för protesten. Vid en tävlings två sista omgångar samt kvalspel eller slutspel ska detta ske inom 24 timmar efter avslutad match/händelse. Den skriftliga protesten ska ges in till vederbörande handläggande organ och senast inom samma tid åtföljas av aktuell protestavgift. Protestavgiften fastställs av FS (se Tävlingshandboken) Protestavgiften kan variera i olika SDF.

7 § 7:2Handläggning av protestärenden (forts.) Anmälan mot icke spelklar spelares deltagande i tävlingsmatch ska lämnas in skriftligen, med angivande av skälen, till vederbörande handläggande organ senast inom 14 dagar från matchdagen. Vid en tävlings två sista omgångar samt kvalspel eller slutspel ska detta ske inom 24 timmar efter avslutad match/händelse. Anmälan, vilken inte inkommit inom föreskriven tid, ska avslås. Protest/Anmälan avseende matcher i en tävlings två sista omgångar samt kvalspel och slutspel ska, jämte eventuell protestavgift, lämnas in senast 24 timmar efter avslutad match/händelse.

8 KAPITEL 8 NATIONELLA REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER 3.Speciella åldersbestämmelser För rätt att delta i seniorspel krävs att spelare fyller 17 år det kalenderår tävlingsåret börjar. (SDF som vill ha skärpta åldersbestämmelser för ungdomsspelares deltagande i seniorspel äger rätt att besluta om detta i distriktsserier.)

9 EMP-Nutid/Framtid BRA!! / SDF:en satsar (senior)

10 ÖVRIGT: Byte anfall – försvar få bara ske då egna laget har bollen, gäller A-ungdom och yngre Här ett förtydligande från senaste DK-mötet: Byte anfall/försvar: (A-ungdom-yngre) Om laget spelar med ”extra utespelare” är det tillåtet att göra byte tillbaka till ordinarie målvakt. Vid skada, även om det inte blir timeout, är det också tillåtet att göra byte, vid lag-timeout och skadetimeout är det också OK att byta, gäller båda lagen Punktmarkering är inte tillåtet från A-ungdom och yngre Punktmarkering = Ensidigt följa en (1) eller två (2) icke bollförande spelare utanför frikastlinjen. Vid bestraffning för felaktigt byte anfall/försvar och vid felaktig punktmarkering skall progressiv bestraffning ges till lagansvarig, inte till spelaren. Tröjfärg för målvakter: Från A-ungdom och yngre är det tillåtet att ha samma färg på målvaktströjan i hemmalag respektive bortalag. BLÅTT KORT * BLÅTT KORT vid rött med rapport (Förbundsserier år 1)

11 ÖVRIGT – fortsättning På spelarlistan samt på matchprotokollet skall det tydligt framgå vilka som är målvakter. Dessutom: Vi återgår till regeln att den målvakt som stått i mål kortast tid i matchen skall STRYKAS efter match. Ledare från de båda lagen skall uppsöka funktionärsbordet och meddela vilken av målvakterna som skall ”strykas”. * Inför säsongen 2014/2015 återgår Sverige till den internationella regeln vad gäller ledare som coachar: Nu är det bara tillåtet för EN (1) ledare att stå upp och coacha ! Detta gäller i alla matcher på alla åldersnivåer! Elitserierna får under säsongen 2014/2015 använda upp till sexton (16) spelare. Vid det tekniska mötet inför en Elitmatch fastställs också spelartruppen (laguppställningen) och kan därefter inte ändras eller utökas med fler spelare.

12 VIKTIGT - VIKTIGT !! 2014-09-07 Justering av tidigare beslut vad gäller MV eller "extra utespelare" som kommer in med VÄST eller tröja med fel färg: 1 - Han/hon måste vända tillbaka till bänken för byte. 2 - Spelet startas med frikast för MOTSTÅNDARNA!! Alltså: Om Lag A har bollen och MV träder in med ex en väst: Avblåsning - spelaren skickas ut för byte av tröja - spelet startas med frikast för lag B !!


Ladda ner ppt "2014-08-21. Kapitel 1 - ALLMÄNT § 1:6Dräktfärger Ordinarie landslagsdräkt, gul tröja och blå byxor, får inte användas av förening. I förbundsserierna."

Liknande presentationer


Google-annonser