Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna och inledning!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna och inledning!"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna och inledning!
Ladok – SWAMIdagar 24 – 25 oktober 2012 Malmö Högskola, Malmö Mikael Berglund, Per Hörnblad och Ulrika Ringeborn

2 Välkomna! Välkomna till Malmö och Malmö Högskola!
Registreringen sker i Atriet innanför Orkanens huvudentré. Eduroam och gästkonton finns tillgängligt. Konferensen kommer att hållas i Orkanen, i lokal D328 både onsdag eftermiddag (kl 13-17) och torsdag förmiddag (kl 9-12). Lunch serveras i MH-matsalar, Orkanen. Fika serveras i anslutning till konferenslokalen. Onsdagen avslutas ca kl med en middagsbuffé i MH-matsalar, Orkanen. Presentationer från dagen kommer att finnas på och

3 Syftet med Ladok – SWAMIdagarna
Ladok-SWAMIdagarna har ambitionen att vara ett forum med fokus på teknik och integration för både SWAMI och Ladok. Skapa och underhålla nätverk och kontaktytor. Få information och möjlighet att diskutera med kollegor. Ställa frågor! Utöver uppföljningen vi gör efter konferensen – hör gärna av er med synpunkter, tips, tankar och funderingar!

4 Vad är Ladok? Ett nationellt system för studieadministration inom högre utbildning. Består av ett antal delsystem och produkter som ger stöd till olika delar av den studieadministrativa processen. Ägs av högskolorna till- sammans i ett konsortium. Systemutvecklingen sker gemensamt för alla hög- skolor. Varje högskola äger sin egen Ladok- installation och sitt eget register. Läs mer på

5 Vad är SWAMI? SWAMI (Swedish Alliance for Middleware Infrastructure).
Projektorganisation (utveckling och utredningarbete) Huvuduppdragsgivare till SWAMI är SUNET. Generellt stöd till samarbete Teknisk integration - Arbetsgruppen för Teknisk Integration Deployment och System Center SWAMIrådet beslutar vilka projekt / aktiviteter SWAMI arbetar med. Förändringar i SWAMI: Nytt namn SWAMID övergår till ren SUNET-tjänst/verksamhet Mer information kommer allt eftersom Se maillista

6 Agenda – Onsdag 24 oktober
13.00 – 13.15: Välkomna och inledning (Mikael Berglund/Per Hörnblad/Ulrika Ringeborn) Status i SWAMI (Mikael Berglund, Per Hörnblad) Status i Ladok (Ulrika Ringeborn) 13.15 – 14.30: Pass 1 20 min: Effektivisering av identitets- och kontohantering vid UmU (Mattias Wallmark) 20 min: CampusCardOnline - förberedelse för LADOK3 (Johan Peterson) 20 min: System Center (Andreas Mannberg) 15 min: Social2saml; hur ni får användare med Google/Facebook/Twitter/ (Roland Hedberg) 14.30 – 15.00: Fika

7 Agenda – Onsdag 24 oktober, forts
15.00 – 17.00: Pass 2 60 min: Information från Ladok3-projektet (Ola Ljungkrona och Bo Sehlberg) Ladok3 införandeplanering Stöd och riktlinjer för integration av lokala system Informationsöverföring från dagens Ladok till det nya systemet 20 min: Studentinformation i SWAMID (Valter Nordh) 20 min: Litar du på LOA? SLU:s implementation av SWAMID 2.0 (Bosse Sarling) 20 min: Grupper och Virtuella organisationer (Leif Johansson) 17.00 – ??: Buffé i MH-matsalar, Orkanen

8 Agenda – Torsdag 25 oktober
: Pass 3 20 min: Ladok Mobile (Mats Danielsson) 20 min: OpenID Connect/SAML2; skillnader/likheter (Roland Hedberg) 30 min: Federerad VFU (Stefan Wold och Lina Gustafsson) 10.15 – 10.45: Fika

9 Agenda – Torsdag 25 oktober, forts
10.45 – 11.45: Pass 4 60 min: Information från VHS: Myndighetssammanslagning status (Anna-Karin Bergman) Emil2 status (Kristina Leve) Tentaadminmodul (Anders Möllström) On-lineöverföring NyA-Ladok (Anders Arnebert) 11.45 – 12.00: Summering och avslutning (Mikael Berglund, Per Hörnblad och Ulrika Ringeborn) 12.00 – 13.00: Lunch i MH-matsalar, Orkanen, för dem som anmält sig


Ladda ner ppt "Välkomna och inledning!"

Liknande presentationer


Google-annonser