Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hermeneutik Tolkningslära.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hermeneutik Tolkningslära."— Presentationens avskrift:

1 Hermeneutik Tolkningslära

2 Bakgrund Allegorisk bibeltolkning Augustinus, De ars interpretandi

3 Texttolkning Författare - text – läsare
Avsändare – meddelande - mottagare

4 Friedrich Schleirmacher (1768-1834)
Utveckling av bibeltolkning ”Allmän konstlära om förståendet” Inlevelse – författarens avsikt Att förstå verket bättre än upphovsmannen själv

5 Den hermeneutisk cirkeln/spiralen
Helhet Delar Ömsesidig förklaring

6 Sammanhanget Språkets kontext
Författarens och textens historiska sammanhang

7 Wilhelm Dilthey (1833-1911) Att förstå/att förklara Naturvetenskaperna
(Samhällsvetenskaperna) Humanvetenskaperna Windelband: nomotetiska/idiografiska vetenskaper

8 Martin Heidegger ( ) Ontologiseringen av hermeneutiken i motsats till epistemologiseringen av hermeneutiken ”Vi är inbäddade i världen” (och språket) Förförståelse

9 Hans-Georg Gadamer Utgångspunkt i estetik Fördom Förförståelse
Horisontsammansmältning

10 Paul Ricoeur (Författaren) – TEXTEN – LÄSAREN
”Mistankens hermeneutik” – textens betydelse? Att förklara och att förstå

11 Donald Davidson ”Charity principle” Konstruktiv utgångspunkt

12 Clifford Geertz ”Thick description” Antropologiskt perspektiv
Att tolka gester, handlingar, ceremonier

13 Tolkning och sanning ”Sanningens interpretatoriska karaktär”
Hermeneutik och relativism Validitet


Ladda ner ppt "Hermeneutik Tolkningslära."

Liknande presentationer


Google-annonser