Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Missbruksvården Haparanda 2010

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Missbruksvården Haparanda 2010"— Presentationens avskrift:

1 Missbruksvården Haparanda 2010

2 PERSONAL Suvi Järvinen-Valo(Teamledare)
Jaana Karvo (Socialsekreterare) Jouni Posti (Handläggare) Riitta Danell (Drogterapeut) Sisko Vänni (Familjestödjare)

3 Verksamhet Socialtjänsten och Familjenshus

4 Identifiering Audit, Audit –E Dudit, Dudit-E ADAD
ASI Bedömningsinstrument som används för kartläggning av personens situation och problem och ligger till grund för en bedömning av hjälpbehovet och behandlingsplanering. Screening

5 Bedömning Riskbruk Missbruk Beroende

6 Åtgärd Kortrådgivning /MI Utredning/MI MI - Motiverande samtal
-En metod för att hjälpa personer med riskbruk, missbruk eller beroende att komma till insikt i hur deras alkohol/droganvändning påverkar deras eget samt anhörigas liv -Väcka motivation till att förändra sina alkohol/drogvanor.

7 Behandling Institutionsvård SoL, LVM Öppenvårdsmottagning VILJAN

8 Öppenvårdsmottagningen VILJAN
Rådgivning och information Behandling enskilt och i grupp Eftervård enskilt och i grupp Anhörigbehandling Barngrupper Halvvägsboendet Kontaktpersoner Fältarbete Samsjuklighet Kvinnofrid / stöd för män Jourboende hos Länkarna Andrahandskontrakt

9 Rådgivning och information
Droginfo Riskbruk, missbruk och beroende Missbruksutveckling Beroendetecken Missbrukets påverkan för individen och personer i den missbrukandes omgivning

10 METODER Grundbehandling och eftervård 12-stegsmetod
Ett manualbaserat program som används för personer, som uppfyller kriterierna för diagnoserna alkoholberoende och missbruk. Programmen bygger på Anonyma Alkoholisters synsätt på alkoholism som en kronisk, progressiv sjukdom.

11 METODER (forts.) CRA Återfallsprevention
En manualbaserad missbruksbehandling som baseras på kognitiv-beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI) Återfallsprevention Behandling som utgår från Gorskis modell för strukturerad återfallsprevention vid kemiskt beroende.

12 METODER (forts) Anhörigprogram Grupp eller enskilt Riktar sig till vuxna anhöriga som lever eller har levt i en nära relation till någon som missbrukar alkohol eller andra droger. Skall ge kunskap och information om beroende och om hur personer som lever i missbruksmiljöer påverkas av detta. Genom föreläsningar, filmer och diskussioner hjälps anhöriga till denna insikt. Med hjälp och stöd av andra i gruppen lär sig de anhöriga att hantera sin specifika situation på ett konstruktivt sätt. Utöver information och kunskap om beroende och medberoende får den enskilde nya verktyg till att bearbeta och förändra sin situation. Fördelat på 16 gruppträffar och består av föreläsningar, film och diskussioner.

13 METODER (forts) Programmet i barnguppen
Rädda Barnens program för barn som lever med mamma eller pappa som dricker. Riktar sig till barn som lever i missbruksmiljöer. Består av gruppträffar där barnen får information om beroende och dess påverkan på familjen. Varje möte har ett tema som ligger till grund för samtal, lek och skapande. Barnen får möjlighet att berätta om och bearbeta sina känslor och upplevelser kring missbruket.

14 Metoder (forts.) Haschprogram Lösningsfokuserat Nätverksarbete
Familjearbete Meditation

15 ”HAPARANDAMODELLEN” FÖR MISSBRUKSVÅRD
Verksamhet Identifiering Bedömning Åtgärd Behandling MVC Fam.hus BVC VC Vux. Psykiatri Soc. Audit/dudit Audit-E, ASI Screening Audit Prover DSM Audit/Dudit DSM, ICD10 Riskbruk Missbruk/beroende Misssbr/beroende Missbr/beroende Kortrådg/MI Utredning/MI Kort rådg/MI/Soc. Kort rådg/MI Abstinensbehandl Institutionsv. SoL, LVM Öppenvårdsmottagning VILJAN Behandling enskilt, grupp Eftervård enskilt, grupp Anhörigbehandling Barngrupper Halvvägsboendet Jourboende Länkarna Kontaktpersoner Andrahandskontrakt

16 Tack för oss !


Ladda ner ppt "Missbruksvården Haparanda 2010"

Liknande presentationer


Google-annonser