Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är ekonomisk teori? EKONOMI ...

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är ekonomisk teori? EKONOMI ..."— Presentationens avskrift:

0 Kapitel 1: Ekonomisk teori och verklighet
David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 6th Edition, McGraw-Hill, 2000 Power Point presentation by Peter Smith

1 Vad är ekonomisk teori? EKONOMI ...
Är studiet av hur samhället besluter: Vad Hur För vem skall man producera... Se introduktionen till Kapitel 1 i huvudtexten.

2 Case: Oljepriset Tredubblades 1973-74, fördubblades igen 1979-80
… och påverkade mänskors liv i hela världen. See Section 1-1 in the main text, and Figure 1-1.

3 Växande efterfrågan driver upp olje- och råvarupriserna
USA:s kända oljereserver beräknas räcka i 10 år (!!!) Kina är redan världens näst största förbrukare och nettoimportör av olja och Kinas användning av råvaror växer snabbt Olje- och råvarusektorns vinster ökar

4 Ett högre oljepris påverkar
Vad som produceras mindre oljeintensiva produkter Hur man producerar mindre oljeintensiva tekniker För vem man producerar oljeproducenter får större köpkraft, -importörer får mindre Se avsnitt 1-1 i huvudtexten.

5 Knapphet tvingar oss att välja
Alternativkostnad ett viktigt begrepp i ekonomisk analys den mängd andra varor som vi måste avstå från för att erhålla en enhet till av en vara See Sections 1-2 and 1-3 in the main text.

6 . . Produktionsmöjlighetskurvan x u
För varje mängd av den ena varan, visar produktionsmöjlighetskurvan den maximala mängden av den andra varan som kan produceras. Alternativkostnaden varierar dock längs med hela kurvan. Punkter innanför kurvan (u) är ineffektiva, punkter ovanför (x) omöjliga att uppnå . . x Produktionsmöjlighetskurvan kan beskriva: allokeringseffektivitet produktionseffektivitet tillväxt u Matproduktion Produktions- möjlighets kurva Filmproduktion

7 . . Allokering och tillväxt Land A: Hög konsumtionsgrad, låga
investeringar – svag tillväxt Konsumtion . Land B: Hög investeringsgrad, måttlig konsumtion – hög tillväxt . Investering

8 A: Tillväxt i Konsumlandia
Konsumtion Vid låg investeringsgrad skapas nya produktionsfaktorer långsamt. Ett typiskt dilemma för fattiga länder. Alla resurser behövs för subsistensen. Investering

9 B: Tillväxt i Investlandia
Med hög investeringsgrad ökar produktionsmöjligheterna snabbare Konsumtion Lättare för utvecklade länder när sparande är möjligt Investering

10 C: Tillväxt i Teknolandia
Med hög kunskapsnivå ökar produk- tionsmöjligheterna progressivt Konsumtion Satsningar på utbildning och forsk- ning påskyndar utvecklingen Investering

11 . . Privat vs. offentlig konsumtion
Land A: Hög andel privat konsumtion - Vilda Västernsamhälle - individerna svarar själva för sin trygghet och välfärd Privat konsumtion . Land B: Hög andel offentlig konsumtion – kollektivt ansvar för medborgarnas trygghet . Offentlig konsumtion

12 Marknadernas funktion
är ett generellt begrepp för den process genom vilken hushållens beslut om konsumtion av alternativa nyttigheter företagens beslut om vad och hur producera och arbetares beslut om hur mycket och för vem de skall arbeta sammanjämkas genom anpassning av priserna

13 Resursallokering Resursallokeringen är en central fråga för alla samhällen och hanteras på olika sätt i olika samhällen, t.ex.: Kommandoekonomi Blandekonomi Fria marknader See Section 1-3 in the main text.

14 Normativ och positiv ekonomi
Positiv ekonomi sysslar med objektiva förklaringar t.ex. “om en skatt läggs på en vara tenderar varans pris att stiga” Normativ ekonomi erbjuder lösningar som baserar sig på värderingar t.ex. “en skatt BORDE läggas på tobak för att minska rökande” See Section 1-4 in the main text.

15 Mikro och Makro Mikroekonomi Makroekonomi
ger en detaljerad analys av individuella ekonomiska beslut om bestämda varor Makroekonomi betonar interaktionerna i ekonomin som helhet See Section 1-5 in the main text.


Ladda ner ppt "Vad är ekonomisk teori? EKONOMI ..."

Liknande presentationer


Google-annonser