Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Plötsligt var det ett vägarbete!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Plötsligt var det ett vägarbete!"— Presentationens avskrift:

1 Plötsligt var det ett vägarbete!
VM-dagarna Elmia Jönköping 2012 Eva Liljegren, Trafikverket

2 Ökad trafik

3 Mer att göra när man kör

4 Bättre utrustning, ökad kompetens, regelverk, kontroller av vägarbetsplatser

5 Tunga skydd

6 Teknisk utveckling och ökad kunskap

7 Problem och utmaningar!
Statlig väghållare Kommunal väghållare Entreprenörer Tillverkare

8 Antal trafikolyckor med personskador vid vägarbeten per väghållare (inrapporterade i STRADA av polis och sjukvård)

9 Antal trafikolyckor inrapporterade i STRADA av polis respektive sjukvård 2003-2011 (Källa: STRADA)

10 Antal trafikolyckor vid vägarbeten uppdelat på vinterväghållning och övriga vägarbeten (Källa: STRADA)

11 Antal trafikolyckor vid vägarbeten per svårighetsgrad och väghållare 2003-2011 (Källa: STRADA)

12 Antal trafikolyckor vid vägarbeten 2003-2011 per olyckstyp (Källa: STRADA)

13 Oskyddade trafikanter
Äldre Får svårare skador Främst på kommunala gator Varna! Vägled! Värna!

14 Upphinnandeolyckor Nästan bara trafikanter skadade
Ofta kökrockar Nästan bara trafikanter skadade Nackskador – whiplash Whiplash är den skadetyp som ger flest invaliditetsfall i trafikolyckor Varna tidigt!!! Varna högt!!! Varna på andra sätt!!!

15 114 olyckor med skadade vägarbetare (4,7% av de totala antalet trafikolyckor vid vägarbeten i STRADA.) Olyckor med vägarbetare 4 dödsolyckor 23 svåra olyckor 87 lindriga olyckor

16 Antal trafikolyckor med vinterväghållningsfordon 2003-2011, per fordonstyp (Källa: STRADA)

17 ANVÄND BILBÄLTE!!!

18 Utmaningar för er alla! Hur förhindrar vi upphinnandeolyckor?
Hur skyddar vi de oskyddade trafikanterna? Hur får vi vägarbetarna att förstå hur de ska skydda sig? (och hur får vi samlad kunskap om skadade vägarbetare?)

19 Volvo V70 (2010) kör in i TMA (ATA Alpha 60 MD) i drygt 120 km/h. Lindriga skador på bägge förarna!!!

20 Tack för att ni lyssnade!


Ladda ner ppt "Plötsligt var det ett vägarbete!"

Liknande presentationer


Google-annonser