Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ISO 39001 en ny ISO-ledningssystem- standard för trafiksäkerhet Anders Lie (Ordförande SIS/TK 511 Ledningssystem för trafiksäkerhet )

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ISO 39001 en ny ISO-ledningssystem- standard för trafiksäkerhet Anders Lie (Ordförande SIS/TK 511 Ledningssystem för trafiksäkerhet )"— Presentationens avskrift:

1 ISO en ny ISO-ledningssystem- standard för trafiksäkerhet Anders Lie (Ordförande SIS/TK 511 Ledningssystem för trafiksäkerhet )

2 Vägtransportsystemet är ett öppet och komplext system
Infrastruktur Fordon Trafikanter Transporter av gods och passagerare Trafikanter under tjänsteutövning Företag och organisationer Regelverk Övervakning Etc.

3 Nollvisionen Att en olycka leder till svåra personskador beror på att vägtransportsystemets komponenter inte fungerar tillsammans. Nollvisionen betonar att alla delar i systemet hör samman och påverkar varandra. Denna systemsyn har förändrat inriktningen på trafiksäkerhetsarbetet. Den har pekat på vikten av att utvecklingen och utformningen av exempelvis fordon och vägmiljöer samverkar och görs med utgångspunkt från människans begränsningar.

4 Nollvisionen och systemutformare
Till systemutformarna hör främst väghållare, fordonsindustri, transportindustri, köpare av person- och godstransporter, polisen, politiker och lagstiftande organ. De har ansvaret för att tillhandahålla ett system som kan ta hand om de misstag som trafikanter kommer att göra. Men även många andra aktörer har ansvar för trafiksäkerheten. Det är exempelvis transportföretag, sjukvården, rättsväsendet, skolan och trafiksäkerhetsorganisationer som NTF, MHF med flera Den enskilde trafikantens ansvar är att följa lagar och regler.

5 Allt fler är engagerade
Nationell samling Vägverkets OLA-arbete Företags sociala ansvarstagande En gryende ”marknad för säkerhet” (allt fler inkluderar trafiksäkerhet vid handel med varor och tjänster) Arbetsmiljöverkets arbete med trafiksäkerhet EU 2010/2011 Ministerådet Parlamentet Kommissionen

6 Vad kan en standard för ledningssystem göra
Vad kan en standard för ledningssystem göra? ( om det används på rätt sätt ) Ledningens engagemang Ordning och reda Rätt fakta används vid beslut Eliminera påvisbara variationsorsaker Identifiera och styra slumpmässiga variationer Påvisa förmåga att uppfylla krav och mål Påvisa förmåga till ständig förbättring

7 Vad har Sverige gjort för att initiera arbetet med en ledningsstandard för trafiksäkerhet?
SIS (och Trafikverket) tog fram ett förslag till nytt projekt inom ISO SIS har initierade en teknisk kommitté, SIS/TK 511 Ledningssystem för trafiksäkerhet ISO har initierat ett arbete inom ISO/TC Project committee 241 Road-traffic Safety Management Systems (ISO 39001) (PC har blivit TC) Klar oktober 2012

8

9 Vägtransportsystemet är ett öppet och komplext system…
Infrastruktur Fordon Vägar Transporter av gods och passagerare Trafikanter under tjänsteutövning Företag och andra organisationer Regelverk Övervakning osv.. …det är här ISO kommer in!

10 Visionen bakom ISO 39001 Eliminering av dödsfall och allvarliga skador i vägtransportsystemet är det övergripande målet. Ett frivilligt verktyg som kompletterar lagstiftningen, avsett för alla organisationer som påverkar eller påverkas av trafiksäkerheten och som är förankrat bland berörda intressenter, marknadskrafterna inräknat. En strategi för att nyttja och sprida ”best practice”. Kunskapsöverföring mellan trafiksäkerhetsexpertisen och användare av standarden.

11 Vad kan en ledningsstandard inom trafiksäkerhet resultera i?
Fler företag och organisationer kan arbeta systematiskt med trafiksäkerhet Det kan bli vanligare att trafiksäkerhet beaktas vid handel med varor och tjänster En systematisk dialog kan initieras mellan organisationer som påverkar trafiksäkerheten Vi kan rädda fler från allvarliga och dödande skador i trafiken Företag och organisationer kan minska sina kostnader

12 Medlemmar i ISO/PC 241 Experts-medlemmar Observatörs-medlemmar
Liaison organisationer Argentina Armenien Australien Kanada Kina Colombia Finland Tyskland Italien Japan Jordanien Korea Malaysia Nya Zealand Nigeria Filipinerna Sydafrika Sverige Schweiz Thailand USA England Bulgarien Cypern Tjeckien Frankrike Israel Nederländerna Singapor ISO/TC 22, Road Vehicles ISO/TC 211, Geographic information/Geomatics Global Road Safety Forum (GRSF) Global Road Safety Partnership (GRSP) World Health Organization (WHO) World Bank (WB) The International Transport Forum (ITF/OECD) International Association of Oil & Gas producers (OGP) UN Economic Commission for Europe (UNECE) European Transport Safety Council (ETSC) The International Road Federation (IRF) International Forum for Road Transport Technology (IFRTT)

13 Övergripande struktur och unika delar i ISO 39001
Struktur hämtad från ISO Organizational context related to RTS Incident investigation Top management responsibilities and commitment RTS performance factors

14 Organisationens context

15 Ledningens ansvar 1

16 Ledningens ansvar 2

17 Safety Performance Factors
Faktorerna beskriver egenskaper med känd relation till målet (liv och hälsa). Indikatorerna kan bestämmas och mätas av en organisation som ett verktyg för att sätta mål och följa upp dem. (Safety Performance Factors)

18 Intermediate Safety Outcome Factors

19

20 Process Ständiga förbättringar Ledningens genomgång
Avvikelser/Incidenter Policy Handlingsplan Safety Performance Factors Mått och målsättning Verktyg för mätning/uppföljning

21 Road traffic crash and other road traffic incident investigation

22 Status Final draft accepterad augusti 2012
Slutgiltig standard publicerad oktober 2012, engelska Svensk översättning pågår Nu börjar arbetet Tack! Anders Lie Traffic Safety Division Direct: Trafikverket S Borlänge Röda vägen 1


Ladda ner ppt "ISO 39001 en ny ISO-ledningssystem- standard för trafiksäkerhet Anders Lie (Ordförande SIS/TK 511 Ledningssystem för trafiksäkerhet )"

Liknande presentationer


Google-annonser