Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barnens Polarbibliotek ”Här får barnen göra sin röst hörd!”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barnens Polarbibliotek ”Här får barnen göra sin röst hörd!”"— Presentationens avskrift:

1 Barnens Polarbibliotek ”Här får barnen göra sin röst hörd!”
KomPo 15 år! BuB

2 2012 KomPo – spår 1 Komma in i administrationen av Barnens Polarbibliotek - Bli redaktör. Känna sig trygg i rollen som redaktör. Inspireras av de digitala biblioteksresursernas möjligheter

3 2012 KomPo – spår 1 Drivas som ett projekt enligt landstingets modell Projektil. Period Mars 2012 – Februari 2013. Projektledare är Regine Nordström. Totalt tre träffar, varav en inspirationskonferens. Tidsåtgång – 1 timme/vecka och kommun.

4 2012 KomPo – spår 1 Träff 1 Introduktion i administrationen.
Val av aktivitet att administrera. Praktiskt arbete under ca 3 timmar. Lunch Skrivklapprarna – skrivarverkstad och samtal under lättsamma former under ca 2 timmar. Ta med klackeskor!

5 2012 KomPo – spår 1 Träff 2 Återkoppling arbetet sedan Träff 1 under ca 2 timmar. Bengt Frank medverkar. Lunch ”Skrivklapprarna” – skrivarverkstad och samtal under lättsamma former under ca 2 timmar.

6 2012 KomPo – spår 1 När: april – juni
Var: på tre alternativ två platser inne i länet. Vilka: Övertorneå, Boden och Älvsbyn (förslag).

7 2012 KomPo – spår 1 Träff 3 Inspirationskonferens. Luleå i september.
Inbjudna föreläsare, work-shop, möten med användare.

8 2012 KomPo – spår 1 Ny logotype. Nytt namn. Genomgång innehåll.
Användardelaktighet. Möten under mars – april 2012. Bonusmöjlighet för redaktörerna!

9 2012 KomPo – spår 1 Redaktionell genomgång av:
Boktipsen – barnens egna. Fråga bibliotekarien. Navigationen. Presentationen av publicerat material. Boksamling och författarporträtt.

10 2012 KomPo – spår 1 September – december 2012.
Arbete med administrationen. Support Regine och Bengt. Uppföljning i februari 2013 och avslut.

11 2012 KomPo – spår 1 Söka pengar från Statens Kulturråd
Godkännande från styrgruppen! Länsbiblioteket gör ansökan och sköter ekonomin. Kommunerna tar fram sina egna kostnader. Gäller restid, reskostnad, och lokalhyror för träffarna. Synpunkter! Ett schema görs för att ta fram tid, plats och lokaler. Sen kör vi igång! Projektledaren har kontakt med styrgruppen.

12 Barnens Polarbibliotek 15 år polarbibblo.se

13 Barnens Polarbibliotek 15 år - 15 augusti
Samarbetet Utvecklar innehållet Gör om formen Ekonomi för att kommunicera sajten Intressant för biblioteksforskning

14 Barnens Polarbibliotek 15 år - 15 augusti
Samarbetet Barnens Polarbibliotek – polarbibblo.se – blir en del av Folkbibliotekets utbud av e-tjänster. KomPo Ett bibliotek 2013

15 Barnens Polarbibliotek 15 år - 15 augusti
Utvecklar innehållet Utveckling av innehållet genom erfarenhet och delaktighet. Barnanvändare och bibliotekspersonal bland annat i KomPo. Ett bibliotek 2013 – gemensam katalog, gemensamt bestånd, gemensamt bibliotekskort, gemensamma låneregler, e-lib och gemensam kommunikation.

16 Barnens Polarbibliotek 15 år - 15 augusti
Gör om formen – användargränssnittet Ny logotype – ugglan. Två konkurrerande karaktärer blir en. Snögubben var ej skalbar Snögubben ät platt Knyts närmare bibblo.se och B:et = samarbetet Nytt namn – polarbibblo.se Kortare namn, bättre adress Knyts närmare bibblo.se = samarbetet

17 Barnens Polarbibliotek 15 år - 15 augusti
Ekonomi för att kommunicera sajten Barnens Polarbibliotek finns i budgeten för kommunikationan av Ett bibliotek 2013. En kommunikationsstrategi enbart för sajten håller på att arbetas fram. Exempel ur kommunikationsstrategin: polarbibblo.se på turné

18 Barnens Polarbibliotek 15 år - 15 augusti
Hur firar vi bäst Barnens Polar 15 år? 15 augusti, barnboksveckorna, Barnkalaset, ett helt år?

19 Barnens Polarbibliotek ”Här får barnen göra sin röst hörd!”
Barn utbildar Barnbibliotekspersonal BuB

20 Barnens Polarbibliotek ”Här får barnen göra sin röst hörd!”
Barn utbildar Barnbibliotekspersonal BuB

21 2013? BuB – spår 2 Förlängning av KomPo.
Utbildning för bibliotekspersonal. Inspireras av de digitala biblioteksresursernas möjligheter.

22 2013? BuB – spår 2 Varför BuB? Steg 2 i introduktionen, följa upp personalens frågor och tankar, ta hjälp av barn. Blev spår 2. Personalen har god förförståelse för webb och tankar kring begreppet barns delaktighet. Undersökningar: ”Barn berättar”,Statens medieråd, Svensk biblioteksförenings grupp, mfl. visar diskrepans mellan barns vardag och bibliotek när det gäller e-tjänster. Amira Sofie Sandins bok ”Barnbibliotek och lässtimulans.”

23 2013? BuB – spår 2 Godkännande från styrgruppen!
Arbetsgrupp som formulerar utbildningen/projektet i stora drag. Uppdrag till en projektledare att ta fram detaljer. Organisatoriskt – styrgrupp + projektledare. Söka pengar från Statens Kulturråd! 4. Utbildningen drar igång. Arbetsinsats för respektive person motsvarande ca ? P.


Ladda ner ppt "Barnens Polarbibliotek ”Här får barnen göra sin röst hörd!”"

Liknande presentationer


Google-annonser