Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HelGe-biblioteken NIO KOMMUNER – ETT BIBLIOTEK

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HelGe-biblioteken NIO KOMMUNER – ETT BIBLIOTEK"— Presentationens avskrift:

1 HelGe-biblioteken NIO KOMMUNER – ETT BIBLIOTEK
Ett samarbete om IT och Medier på folkbibliotek i Gävleborgs län.

2 HelGe-biblioteken Bollnäs Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo
Ovanåker Sandviken Söderhamn 9 huvudbibliotek 25 filialbibliotek 2 bokbussar 6 gymnasiebibliotek Grundskolebiblioteken i 4 kommuner

3 helgebiblioteken.se I vår gemensamma databas kan du söka och beställa böcker och andra medier från alla våra bibliotek. Du får tillgång till ett större mediebestånd och kan själv välja på vilket bibliotek du vill hämta och återlämna dina lån. Vårt gemensamma lånekort gäller på alla HelGe-bibliotek.

4 Samarbete om IT och Medier
Gemensamt biblioteksdatasystem med gemensam server, mediedatabas och kontoorganisation. Större mediebestånd: Gemensamt bestånd av böcker, ljudböcker, filmer, cd-skivor, tidskrifter och andra medier. Snabba leveranser i ett effektivt transportsystem. Smidig hantering: Besökarna kan själva välja på vilket HelGe-bibliotek de vill hämta, lämna och låna medier.

5 HelGe-bibliotekens gemensamma organisation

6 2004 Målformulering Ett gemensamt biblioteksdatasystem.
Ett gemensamt lånekort. Erbjuda möjligheter för låntagarna att söka och beställa medier från alla bibliotek i länet. Erbjuda möjligheter för låntagarna att hämta, lämna och låna på alla bibliotek i länet.

7 2004 Målformulering (forts.)
Tillgång till digitala medier via lånekortsinloggning. Enhetliga regler och avgifter på länets bibliotek. Införande av RFID-teknik för ökad självservice.

8 2004 Förstudie och förarbete inleds
Fyra arbetsgrupper: Katalogens utformning och struktur Gemensamma låneregler Ekonomi Teknisk utveckling

9 2005 Sex kommuner kvar Tre kommuner med biblioteksdatasystemet LIBRA går samman. Gävle högskolebibliotek tackar nej till att medverka. Ny förstudie avseende sju BOOK-IT bibliotek. Alla biblioteken har bibliografisk service. Gävle stadsbibliotek hoppar av samarbetet.

10 2006 HelGe bildas Politiska beslut i sex kommuner.
Region Gävleborg blir ekonomisk samordnare Offerter tas in och avtal sluts. Finansiering genom bidrag från länsstyrelsen, landstinget och Statens Kulturråd. Kostnaderna fördelas utifrån invånarantal. Konverteringar genomförs hösten 2006.

11 2007 Organisationen tar form
En organisation skapas: styrgrupp – arbetsgrupp – samordnare Upphandling av transportsystem Utformning av gemensamt lånekort Inköp av domänen helgebiblioteken.se

12 2008 HelGe OPAC Gemensam OPAC färdigställs
Gemensam utvecklingsdag för all personal Hur går vi vidare? LIBRA-biblioteken (tre kommuner) på väg in i HelGe

13 2009 HelGe växer April-maj: konvertering av Ljusdals och Hudiksvalls kataloger Juni-oktober: Ovanåker lägger in sitt bestånd manuellt September: Mediegrupp och webbgrupp bildas November-december: Utvärdering av samarbetet

14 Lånesamarbetet idag HelGe-biblioteken = ett bibliotek med ett gemensamt mediebestånd Samordnade låneregler Gemensam reservationskö Gemensamt lånekort

15 Fördelar med gemensam katalog
För biblioteksanvändarna Ett större utbud av medier Mediebeståndet i regionen samlat Reservera och välj hämtställe ”Mitt konto” ger samlad information om lån Underlättar för de som är låntagare vid flera bibliotek – Många är det!

16 Fördelar med gemensam katalog
Server och drift Minskade kostnader vid inköp av ny server Drift och uppgraderingar sköts centralt

17 Fördelar med gemensam katalog
Systemadministration Samarbete kring administration av systemet Minskade kostnader Samverkan kring fortbildning Starkare part i förhandlingar

18 Utvecklingsområden Samordnade inköp Flytande mediabestånd
Gemensam webb Dela på specialkompetens – ”flytande personal” Utbilda nyckelpersoner Gemensam marknadsföring

19 Statistik 1 290 000 böcker och annan media 1 170 000 utlån
webblån webbeställningar besök i webbkatalogen

20 Ekonomi Kostnader – 2,6 milj 2009
Kostnaderna fördelas utifrån invånarantal Region Gävleborg sluter avtal med våra leverantörer Region Gävleborg fakturerar de ingående kommunerna ”Mer för pengarna”

21 Fördelar med gemensam katalog
”Goodwill” för biblioteken Biblioteksfrågorna synliggörs Biblioteken ses som föregångare i kommunerna Katalogen blir grund för utökat samarbete

22 Vad krävs för att samarbetet ska fungera?
Gemensam grundinställning Se resurser som gemensamma Användarperspektiv Beredskap på att kompromissa En pågående process Tid och engagemang Fokus i arbetet ändras

23 Tack för oss!

24 HelGe-biblioteken NIO KOMMUNER – ETT BIBLIOTEK
Ett samarbete om IT och Medier på folkbibliotek i Gävleborgs län.

25 HelGe-biblioteken Bollnäs Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo
Ovanåker Sandviken Söderhamn 9 huvudbibliotek 25 filialbibliotek 2 bokbussar 6 gymnasiebibliotek Grundskolebiblioteken i 4 kommuner

26 helgebiblioteken.se I vår gemensamma katalog kan du söka och beställa böcker och andra medier från alla våra bibliotek. Du får tillgång till ett större mediebestånd och kan själv välja på vilket bibliotek du vill hämta och återlämna dina lån. Vårt gemensamma lånekort gäller på alla HelGe-bibliotek.

27 Samarbete om IT och Medier
Gemensamt biblioteksdatasystem med gemensam server, katalog och kontoorganisation – kostnadseffektiv lösning. Större mediebestånd: Gemensamt bestånd av böcker, ljudböcker, filmer, cd-skivor, tidskrifter och andra medier. Snabba leveranser i ett effektivt transportsystem. Smidig hantering: Besökarna kan själva välja på vilket HelGe-bibliotek de vill hämta, lämna och låna medier.

28 HelGe-bibliotekens gemensamma organisation

29 2004 Målformulering Ett gemensamt biblioteksdatasystem.
Ett gemensamt lånekort. Erbjuda möjligheter för låntagarna att söka och beställa medier från alla bibliotek i länet. Erbjuda möjligheter för låntagarna att hämta, lämna och låna på alla bibliotek i länet.

30 2004 Målformulering (forts.)
Tillgång till digitala medier via lånekortsinloggning. Enhetliga regler och avgifter på länets bibliotek. Införande av RFID-teknik för ökad självservice.

31 2004 Förstudie och förarbete inleds
Fyra arbetsgrupper: Katalogens utformning och struktur Gemensamma låneregler Ekonomi Teknisk utveckling

32 2005 Sex kommuner kvar Tre kommuner med biblioteksdatasystemet LIBRA går samman. Gävle högskolebibliotek tackar nej till att medverka. Ny förstudie avseende sju BOOK-IT bibliotek. Alla biblioteken har bibliografisk service. Gävle stadsbibliotek hoppar av samarbetet.

33 2006 HelGe bildas Politiska beslut i sex kommuner.
Region Gävleborg blir ekonomisk samordnare Offerter tas in och avtal sluts. Finansiering genom bidrag från länsstyrelsen, landstinget och Statens Kulturråd. Kostnaderna fördelas utifrån invånarantal. Konverteringar genomförs hösten 2006.

34 2007 Organisationen tar form
En organisation skapas: styrgrupp – arbetsgrupp – samordnare Upphandling av transportsystem Utformning av gemensamt lånekort Inköp av domänen helgebiblioteken.se

35 2008 HelGe OPAC Gemensam OPAC färdigställs
Gemensam utvecklingsdag för all personal Hur går vi vidare? LIBRA-biblioteken (tre kommuner) på väg in i HelGe

36 2009 HelGe växer April-maj: konvertering av Ljusdals och Hudiksvalls kataloger Juni-oktober: Ovanåker lägger in sitt bestånd manuellt September: Mediegrupp och webbgrupp bildas November-december: Utvärdering av samarbetet

37 Lånesamarbetet idag HelGe-biblioteken = ett bibliotek med ett gemensamt mediebestånd Samordnade låneregler Gemensam reservationskö Gemensamt lånekort

38 Fördelar med gemensam katalog
För biblioteksanvändarna Ett större utbud av medier Mediebeståndet i regionen samlat Reservera och välj hämtställe ”Mitt konto” ger samlad information om lån Underlättar för de som är låntagare vid flera bibliotek – Många är det!

39 Fördelar med gemensam katalog
Server och drift Minskade kostnader vid inköp av ny server Drift och uppgraderingar sköts centralt

40 Fördelar med gemensam katalog
Systemadministration Samarbete kring administration av systemet Minskade kostnader Samverkan kring fortbildning Starkare part i förhandlingar

41 Utvecklingsområden Samordnade inköp Flytande mediabestånd
Gemensam webb Dela på specialkompetens – ”flytande personal” Utbilda nyckelpersoner Gemensam marknadsföring

42 Statistik 1 290 000 böcker och annan media 1 170 000 utlån
webblån webbeställningar besök i webbkatalogen

43 Ekonomi Kostnader – 2,6 milj 2009
Kostnaderna fördelas utifrån invånarantal Region Gävleborg sluter avtal med våra leverantörer Region Gävleborg fakturerar de ingående kommunerna ”Mer för pengarna”

44 Fördelar med gemensam katalog
”Goodwill” för biblioteken Biblioteksfrågorna synliggörs Biblioteken ses som föregångare i kommunerna Katalogen blir grund för utökat samarbete

45 Vad krävs för att samarbetet ska fungera?
Gemensam grundinställning Se resurser som gemensamma Användarperspektiv Beredskap på att kompromissa En pågående process Tid och engagemang Fokus i arbetet ändras

46 Tack för oss!


Ladda ner ppt "HelGe-biblioteken NIO KOMMUNER – ETT BIBLIOTEK"

Liknande presentationer


Google-annonser