Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Implementering av den nationella strategin för föräldrastöd

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Implementering av den nationella strategin för föräldrastöd"— Presentationens avskrift:

1 Implementering av den nationella strategin för föräldrastöd
Ulf Axberg, Fil dr, leg psykolog leg psykoterpeut Karin Thorslund , doktorand leg psykolog Anders Broberg, prof. leg psykolog, leg psykoterapeut

2 Övergripande mål för den nationella strategin
Alla föräldrar ska erbjudas föräldrastöd under barnets uppväxt år. Delmål 1 Ökad samverkan kring föräldrastöd mellan aktörer vars verksamhet riktar sig till föräldrar. Delmål 2 Ökat antal hälsofrämjande arenor och mötesplatser för föräldrar. Delmål 3 Ökat antal föräldrastödsaktörer med utbildning i hälsofrämjande metoder och universella evidensbaserade föräldrastödsprogram.

3 Forskningsområden Hur fungerar implementeringen av den nationella strategin för föräldrastöd i de samverkande kommunerna avseende samverkan mellan de deltagande kommunerna, inom kommunerna själva möjligheter att erbjuda ett sammanhållet föräldrastöd, som främjar barns och ungdomars hälsa Vilka grupper nås med föräldrastödet kan stödet utvecklas för att nå grupperingar som ofta inte deltar i denna form av verksamhet

4 I, Hur implementeringen av den nationella strategin för föräldrastöd fungerar i de samverkande kommunerna Baslinjemätning - hur fungerar det idag såväl när det gäller samverkan kring föräldrastöd inom och mellan kommunerna som faktiska aktiviteter (ex. Cope, Föräldrakraft etc.) Enkäter och intervjuer av företrädare för verksamheter som erbjuder eller skulle kunna erbjuda föräldrastöd Vad finns idag? Vad saknar man? Vad önskar man själv utveckla? Vad skulle man önskar man att andra skulle utveckla Inställning till föräldrastödssatsningen Inställning till införandet av evidensbaserade metoder Beredskap till förändring

5 II, Vilka grupper nås med föräldrastödet
Telefonintervjuer med slumpmässigt urval kommuninvånare Vad känner de till om det föräldrastöd som erbjuds? Har de tagit del av något stöd? Vad har gjort att de gjorde det? Vad har gjort att de avstått? Är det något de saknat? Ombeds att fylla i några formulär hur de ser på barn och föräldraskap Ny omgång av telefonintervjuer görs ht 2011, för att mäta eventuella skillnader.


Ladda ner ppt "Implementering av den nationella strategin för föräldrastöd"

Liknande presentationer


Google-annonser