Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÖNH 2003 Claes Hemlin, Spesak i Öron-, näs- och halssjukdomar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÖNH 2003 Claes Hemlin, Spesak i Öron-, näs- och halssjukdomar"— Presentationens avskrift:

1 ÖNH 2003 Claes Hemlin, Spesak i Öron-, näs- och halssjukdomar
”Platschef” ÖNH-enheten, DS Dagkirurgisk enhet vid ÖNH-klin, KUS, Solna

2 Nytt 2003 3S och snabbspåret Kompetensflykt/utbildning
Minskad slutenvårdskapacitet Minskad akuttillgänglighet Kompetensflykt/utbildning Jämförelse privat/offentligt möjlig Dagkirurgi på tillbakagång?

3 Verksamheter inom ÖNH Akut mottagning Planerad mottagning Slutenvård
Komplikation till övre luftvägsinfektioner Ansiktsskador, blödningar Övre luftvägshinder Planerad mottagning Ställningstagande till operation/utredning Slutenvård Cancer. Godartade tumörer. Missbildningar Allvarliga infektioner. Avancerade mellanöre- och bihåleoperationer Dagkirurgi Enklare mellanöre- och bihåleoperationer Näskirurgi. Tonsillektomi

4 3S och snabbspåret Minskad slutenvårdskapacitet Minskad SV, Huddinge
Problem för mellanprioriterade patienter Gammalt problem Riskerar förvärras Vad handlar det om?

5 Mellanprioriterade patienter
Ej akut eller imperativ vård som kräver slutenvård Högre prioritet än dagkirurgiska patienter Kirurgisk komplexitet Sanerande mellanörekirurgi Godartade spottkörteltumörer Medicinska/sociala förhållanden som omöjliggör dagkirurgi Diabetes mellitus Hjärtsjukdom Små barn Språkproblem

6 3S och snabbspåret Minskad akuttillgänglighet
1 jour/2 milj invånare nattetid 40-tal jourer i resten av Sverige Remisstvång Bra för sjukhusakuter Effekt av akutremisstvång för privatpraktiker? Har barn rätt att träffa en specialist?

7 3S och snabbspåret Risk för ökade väntetider för mellanprioriterade patienter Gigantiskt experiment avseende jourverksamheten. Olyckligt att samtidigt minska privatpraktikernas akuta tillgänglighet.

8 Kompetensflykt/utbildning
Problem under lång tid Kompetenta läkare till privatvård Akut 2003 Mellanörekirurger från HS till UAS 2-3 ggr dyrare operera på UAS Privatpraktikervårdkedja? Kraftsamling inom SLL Prioriterar sanerande kirurgi Volym upprätthålls Produktion prioriteras före utbildning

9 Kompetensflykt/utbildning
Lång väg till självständig ÖNH-specialist 10-15 år efter specialistkompetens Universitetssjukhus/högspec/bakjour Stora pensionsavgångar inom 15 år Alla ST-läkare kommer att behövas Viss reduktion av ÖNH då inräknat Små möjligheter rekrytera externt Nödvändigt behålla såväl utbildningskompetens som ST-läkare

10 Utbildning Mål: Mer ÖNH inom primärvården
Katastrofal brist på ÖNH-utbildning för blivande allmänläkare Mycket kort ÖNH-kurs i grundutbildningen 1/5 av blivande allmänläkare ges möjlighet till en kort randutbildning i ÖNH-sjukdomar

11 Jämförelse privat/offentligt möjlig
Mer basal ÖNH-kirurgi görs privat än offentligt Inget utbildningsansvar privat Kostnad privat inte alltid lägre >50 % av privata tonsillektomier har kostat mer än tonsillektomi i dagkirurgi offentligt

12 Dagkirurgi på tillbakagång?
Ökad dagkirurgi ett politiskt mål Dagkirurgipris fortfarande för dåligt Minskad andel dagkirurgi av tonsillektomi och hörselförbättrande mellanörekirurgi Inga medicinska skäl för denna utveckling Utveckling: Dagkirurgi + lättvård?

13 Sammanfattning ÖNH Historia Nutid Framtid
Stora förändringar under lång tid Samverkan/följsamhet/skötsamhet Nutid Renodlad specialistverksamhet Utsatthet Snabbspår Remisstvång Framtid Hot/oro Utbildningen måste räddas


Ladda ner ppt "ÖNH 2003 Claes Hemlin, Spesak i Öron-, näs- och halssjukdomar"

Liknande presentationer


Google-annonser