Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

“Bättre flyt II” – opererande verksamhet 2009/2010

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "“Bättre flyt II” – opererande verksamhet 2009/2010"— Presentationens avskrift:

1 “Bättre flyt II” – opererande verksamhet 2009/2010
Piteå älvdals sjukhus, ortopedkliniken “Bättre flyt II” – opererande verksamhet 2009/2010

2 Ortopedkliniken, Piteå älvdals sjukhus
Del I ”Bättre flyt II” – Presentation

3 Ortopedkliniken, Piteå älvdals sjukhus
Projektgrupp – Bättre flyt II Tomas Isaksson, överläkare/sektionschef Ulla Forssell, sjuksköterska Annica Larsson, operationssköterska Catrin Filipsson, sjuksköterska Per Öhlund, sjuksköterska/enhetschef Helena Nordlund, läkarsekreterare

4 Bakgrund Enligt första tertialrapport 2009 från division opererande är nyttjad operationstid, i förhållande till bokad tid, 96% för Piteå.

5 Bakgrund Enligt tidigare nämnda tertial-rapport har stickprov gjorts vecka 13, år 2009, huruvida operations-start skett på utsatt tid.

6 Bakgrund I genomsnitt startade 62% av operationerna på utsatt tid, där Piteå hade lägsta andelen och Kiruna högsta.

7 Bakgrund Med anledning av lågt nyttjande av tilldelad operationstid samt sen operationsstart vill vi göra en översyn av hela vårdkedjan.

8 Bakgrund Vi vill speciellt granska några områden: Operationsplanering
Operationsregistrering Strykningar i operations-programmet Samsyn bland ortopeder vad gäller operationsindikationer

9 Syfte Öka nyttjandet av tilldelad operationstid till 100%
Minska antalet strykningar Reducera slöseri med patientens tid Förbättra vårdkvaliteten Förbättrad arbetsmiljö

10 Mål Minska antalet strykningar
Öka nyttjandet av tilldelad operationstid till 100% Minska antalet strykningar 100% följsamhet till de nationella riktlinjerna gällande: Antibiotikaprofylax KAD-tid Basala hygienrutiner Klädregler

11 Kartläggning Basfakta Grundproduktion: 1 800 planerade operationer/år
Tre operationssalar (för ortopedin) Andelen elektiva och akuta operationer totalt Knä- och höftplastiker 33% (600) Dagkirurgiska operationer 56% (1 000) Övrig slutenvård 11%(200)

12 Kartläggning Operationspersonal för ortopedin
5 ortopedläkare under hösten 2009 4 operationslag (operations- och narkossköterskor samt undersköterskor) måndag – torsdag 3 operationslag fredag

13 Kartläggning Patientflöde
Både inneliggande (höft- och knäplastiker) samt dagkirurgiska patienter.

14 Kartläggning Aktuell väntetid i vården
Varierar under året från 4 veckor upp till 6 månader.

15 Kartläggning Andel inom vårdgarantin
25% har väntat mer än 90 dagar på operation (jan – april 2009).

16 Kartläggning Strykningar
Cirka 5% strykningar för ortopedpatienter under 2008. Nyttjandetiden av tilldelad tid på operationsavdelningen för ortopeden är varierande över tid, ligger runt 85% - 90%.

17 Operationer jan – maj 2009 - ortopedkliniken, Piteå älvdals sjukhus

18 Kartläggning Värdeflödesanalys
Vi har gjort en värdeflödesanalys för höft- och knäplastiker samt för poli-kliniska operationer. Genom att göra en värdeflödesanalys kan man tydligare definiera var det finns förbättringsområden, men även irritationsområden.

19 Slöseri Dåligt nyttjad operationssal
Slöseri med både patienternas och operationspersonalens tid Väntan på narkosläkare då flera patienter kommer samtidigt Mycket spring mellan operations-avdelning och vårdavdelning för operatören

20 Förbättringsidéer Obligatoriskt ifyllande av operationskod i operationsjournal på mottagningen av ortoped-läkare.

21 Åtgärd Läkarna informeras om att alltid fylla i rätt operationskod på opera-tionsjournalen vid mottagnings-besöket. Informationsblad om detta har lagts på läkarexpeditionerna på mottagningen, dessutom muntlig information.

22 Förbättringsidéer Genomgång på operations-konferens av anmäld operationstid och eventuell justering mot operationskod/operatör. - Ger bättre nyttjandetid och bättre planering.

23 Förbättringsidéer Justering av totaltiden för de vanligaste operationerna. - Ger utrymme för bättre planering av operationer.

24 Förbättringdsidéer En poliklinisk operation, t ex en karpaltunnel, som första operation på morgonen, därefter en plastik. - Ger senare operationstart för andra plastiken, vilket gör att den patienten kan förberedes på avdelningen av dagpersonalen.

25 Förväntad förbättring
Tidigare operationsstarttid Bättre nyttjande av operationssal Mindre stress för narkosläkare på morgonen Mindre stress för avdelningsperso-nalen Kortare KAD-tid – lägre infektionsrisk Minskad totaltid för andra plastik-operationen

26 Förändringar Tidigare operationsstart.
Börja med en poliklinisk patient som första ingrepp på en plastiksal, därefter en plastik.

27 Förändringar Testperiod under oktober månad 2009.
Därefter utvärdera och jämföra med oktober månad 2008.

28 Ortopedkliniken, Piteå älvdals sjukhus
Skräckscenario!

29 Fortsättning följer…….
Vi återkommer med förnyad information, allteftersom projekt-arbetet fortskrider. Helena Nordlund, ortopedkliniken, Piteå älvdals sjukhus 29


Ladda ner ppt "“Bättre flyt II” – opererande verksamhet 2009/2010"

Liknande presentationer


Google-annonser