Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Antibiotikabehandling vid neutropeni. Vad är evidensbaserat

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Antibiotikabehandling vid neutropeni. Vad är evidensbaserat"— Presentationens avskrift:

1 Antibiotikabehandling vid neutropeni. Vad är evidensbaserat
Antibiotikabehandling vid neutropeni. Vad är evidensbaserat? Per Ljungman Hematologiskt Centrum Karolinska Universitetssjukhuset

2 Den kliniska vardagen Hur väljer vi väg?
Behandling av känd inf. Empirisk beh. Tillägg? Profylax

3 Grundkoncept Neutropena patienter med feber skall snabbt ha bredspektrumantibiotika med gramnegativ täckning

4 Primär antibiotikabehandling vid neutropen feber
Evidens för grundkonceptet Jag har inte hittat någon kontrollerad studie med denna frågeställning men Mortaliteten på 1970 talet hos neutropena patienter med feber var ca 33% Efter införandet av behandling med bredspektrumantibiotika tidigt i förloppet har mortaliteten successivt minskats. Idag är mortaliteten ca 3%

5 Behandling av patienter med feber och neutropeni
Enstaka större studier finns men de flesta är gamla Många små studier som jämför olika antibiotika Relativt små skillnader i resultat Nyligen publicerad metaanalys (Paul et al; JAC 2005)

6 Metaanalys av febril neutropeni
Paul et al; JAC 2005

7 Metanalys av febril neutropeni
Paul et al; JAC 2005

8

9 Tillägg av aminoglukosider
Ingen fördel av tillägg till primärbehandling Ingen fördel av tillägg till behandling av feber som svarar dåligt på primära antibiotika Ingen fördel av tillägg till mikrobiologiskt dokumenterad infektion Ökar biverkningsrisken

10 Tillägg av glucopeptider
Flera randomiserade studier finns Tillägg av glucopeptider förbättrar inte resultaten vare sig i tid till feberfrihet eller mortalitet Risken för biverkningar är högre med glucopeptidtillägg.

11 Prophylaxis with quinolones : Problems (1)
Only few placebo-controlled, double-blind, randomized clinical trials. None of the studies were sufficiently large to provide conclusive evidence. Most of the studies were unpowered to detect a statistically significant effect on mortality.

12 Prophylaxis with quinolones : Problems (2)
In most studies the occurrence of fever requiring empirical antibiotic therapy was not considered or was not significantly reduced. No clear indications were provided on the neutropenic population who may benefit most from prophylaxis. The routine use of fluoroquinolones prophylaxis has been questioned, because it can increase bacterial resistance.

13 NNT to avoid 1 Febrile Episode = 5
Acute Leukemia and HSCT patients NNT to avoid 1 Febrile Episode = 5 Bucaneve and GIMEMA . New England Journal of Medicine, 2005 Solid Tumor or Lymphomas NO HSCT NNT to avoid 1 Febrile Episode (1° cycle) = 25 NNT to avoid 1 Febrile Episode/any cycle = 70 Calculated according to the results of Cullen et al. New England Journal of Medicine, 2005

14 Quinolone prophylaxis vs. Placebo or no treatment
All Cause Mortality : Quinolone prophylaxis vs. Placebo or no treatment Anat Gafter Gvili et al. Annals of Internal Medicine, 2005 1244 patients RR = 0.52 (95% CI )

15 Infection related Mortality :
Quinolone prophylaxis vs. Placebo or no treatment Anat Gafter Gvili et al. Annals of Internal Medicine, 2005 1022 patients RR = 0.38 (95% CI )

16

17 Varför inte profylax? Resistensutveckling Effekter på miljön

18 Fluoroquinolone resistance and infection related mortality
77% Bucaneve and GIMEMA. New England Journal of Medicine, 2005

19 Fråga I vilken patientgrupp skall kinolonanvändningen reduceras?
I vilken annan patientgrupp finns en möjlig effekt av profylax på mortalitet?

20 Empirisk svampbehandling
Konceptet baseras på två små studier under 1980 talet med totalt 162 patienter Bägge jämförde amfotericin B mot ingen behandling Därefter har 18 randomiserade studier jämfört olika antimykotika mot varandra.

21 Empirisk svampbehandling
Pizzo EORTC Pizzo EORTC

22 Empirisk svampbehandling
Många oklarheter finns fortfarande När skall man starta? Vilken patientgrupp har nytta av strategin? Kan modern diagnostik hjälpa oss vidare

23 Sammanfattning Vissa grundkoncept är dåligt studerade
Evidensbasen för våra behandlingsstrategier är dock anständigt god Varierande patientpopulationer gör tolkning svår Många studier är för små

24 Hur går vi vidare?

25 Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Antibiotikabehandling vid neutropeni. Vad är evidensbaserat"

Liknande presentationer


Google-annonser