Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Screening för colorektal cancer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Screening för colorektal cancer"— Presentationens avskrift:

1 Screening för colorektal cancer
Stefan Gabrielson, AT-läkare

2 Colorektal cancer Majoriteten histologiskt adenocarcinom
Incidens Coloncancer c:a 3450/år. Incidens Rektalcancer c:a 1900/år. Inneliggande patienter för utredning, behandling c:a 7100/år. Mortalitet c:a 2500/år.

3 Metoder för screening Hemoccult II. Sigmoidoskopi Coloskopi CT-colon
Coloningjutning.

4 Göteborg 1982-1995 63 308 deltagare, 60-64 åå inklusionskrit.
Testgrupp + kontrollgrupp Testgruppen inbjöds med brev samt vidimerat provmaterial. Två prov från tre avföringar. Tre tillfällen / kohort

5 Metod Prover framkallades med förfuktning.
Ett av sex prov med färgomslag positivt. Positivt prov > Verif. med nytt prov * 2 efter dietrestriktion Verfierat prov > kallelse till mottagning.

6 Metod Anamnes Sigmoidoskopi (60 cm) Colonröntgen med dubbelkontrast.

7 Resultat 70 % svarsfrekvens (n=23.916)
47 % deltog i samtliga omgångar. 7 % deltog vid 2:a inbjudan. 2180 positiva verifierade test. 87 % skopi+rtg, 5 % skopi, 8 % avböjde.

8 Resultat Ingen skillnad i incidens av colorektal cancer.
104 maligna tumörer i testgruppen. Andelen Dukes A signifikant högre jämfört med kontrollgruppen. 663 adenom hos 476 patienter. Mortalitet signifikant lägre i testgruppen OR 0,84 (CI 95%). 16 % ARR över 19 år.

9 Slutsatser Verifierar tidigare studier. Åldersintervall (60-64)
Högre sensitivitet i metoden. Låg deltagarfrekvens. Kostnad enl SBU / räddat liv kr. Stockholms läns landsting år.

10 Referenser Haglind, Lindholm, Brevinge. Screening för kolorektal cancer minskade den sjukdomsspecifika dödligheten, Läkartidningen nr volym 106. Lindholm E, et al. Survival benefit in a randomized trial of faecal occult blood screening for colorectal cancer in a Swedish population. Br J Surg. 2008;95 (8): Screening för kolorektal cancer, ALERT, SBU. publicerad , reviderad , version 2


Ladda ner ppt "Screening för colorektal cancer"

Liknande presentationer


Google-annonser