Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arvika Slalomklubb, ASLK Alkohol- och drogpolicy för Arvika Slalomklubb Arvika Slalomklubb (ASLK) är en ideell förening som bedriver alpin verksamhet,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arvika Slalomklubb, ASLK Alkohol- och drogpolicy för Arvika Slalomklubb Arvika Slalomklubb (ASLK) är en ideell förening som bedriver alpin verksamhet,"— Presentationens avskrift:

1 Arvika Slalomklubb, ASLK Alkohol- och drogpolicy för Arvika Slalomklubb Arvika Slalomklubb (ASLK) är en ideell förening som bedriver alpin verksamhet, såsom tävling, träning, lek och utbildning. Inom vår idrottsförening finns en stor målgrupp barn och ungdomar. Vi vill ta ansvar och erbjuda dem en drogfri uppväxtmiljö. ASLK har därför tagit ställning och utformat riktlinjer, en alkohol- och drogpolicy. Syftet med vårt drogförebyggande arbete är att lyfta och medvetandegöra rollen som förebild för våra ledare/tränare/föräldrar och andra aktiva. Vi vill även förstärka det som redan är bra och mer tydligt uttalat arbeta för att förhindra användningen av droger och nyrekrytering bland barn och ungdomar.

2 Arvika Slalomklubb, ASLK Så här vill vi ha det gällande alkohol inom föreningen Vår förening har följande riktlinjer gällande alkohol: Ingen alkohol skall förekomma inom föreningens verksamhet. Vid upptäckt att någon/några av våra aktiva använt alkohol eller droger inför eller under träning, tävling eller lägerverksamhet agerar vi på följande sätt: - Ledar/tränarsamtal samt kontakt med föräldrar. - Aktiva över 18 år, ledar/tränarsamtal med den aktiva. - Ledare, kontaktas av styrelsen.

3 Arvika Slalomklubb, ASLK Så här vill vi ha det gällande narkotika inom föreningen Vår förening har följande ställningstagande och riktlinjer gällande narkotika: Ingen narkotika skall förekomma inom föreningens verksamhet. Om vi skulle misstänka/upptäcka att någon av våra medlemmar hanterar eller brukar narkotika agerar vi på följande sätt: - Kontakt tas med polisen. Är personen ifråga under 18 år tas även kontakt med föräldrar.

4 Arvika Slalomklubb, ASLK Så här vill vi ha det vid representation och fester Vi använder alkohol med måtta – ingen uppträder påverkad. Inga droger/narkotika får förekomma. Att vi på föreningens fester försöker skapa en sådan atmosfär att det är tillåtet att vara nykter. Vi är extra restriktiva när ungdomar under 18 år är med.

5 Arvika Slalomklubb, ASLK Förankring Alla som är föreningsanslutna till ASLK skall känna till och få information om den policy som finns gällande alkohol- och droger och att den följs av alla medlemmar under idrottsutövandet och vid arrangemang arrangerade av ASLK. Policyn skall förankras och revideras på årsmöten. Vid upptaktsmöten, föräldramöten, ledarträffar och årsmöten skall policyn tas upp för diskussion och betydelsen och syftet med den skall redogöras. Policyn skall läggas ut på klubbens hemsida.


Ladda ner ppt "Arvika Slalomklubb, ASLK Alkohol- och drogpolicy för Arvika Slalomklubb Arvika Slalomklubb (ASLK) är en ideell förening som bedriver alpin verksamhet,"

Liknande presentationer


Google-annonser