Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KIV Gränssnitt och funktioner

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KIV Gränssnitt och funktioner"— Presentationens avskrift:

1 KIV Gränssnitt och funktioner
Hanna Jonsson, VGR-IT

2 Uppgifter i KIV Objektstyper Enheter Funktion Person Anställning

3 Uppgifter i KIV Person Anställning Enhet Funktion Personnummer
För-, mellannamn och efternamn Legitimerade yrkestitlar Språkkunskap Specialitet VGR-id E-postadress Certifikat och kortuppgifter Titel Datum för anställningen Telefonnummer Besöksadress Fakturaadress Postadress Leveransadress Internadress (växel, publikt direktnummer, direktnummer, mobilnr, texttelefon, fax, minicall/sökare) Enhet för anställningen Enhetens/Funktionens namn Verksamhetsklassificiering Vårdform Ägarform och juridisk form Besöksadress Fakturaadress Postadress Leveransadress Internadress E-postadress Hemsida Telefonnummer (växel, publikt direktnummer, direktnummer, mobilnr, texttelefon, fax, minicall/sökare) Telefontid Län-kommun Beskrivning Start- och slutdatum HSA-id Arbetsplatskod

4 Logga in

5 Information om driftstatus,
t ex om systemet är tillfälligt nere eller inför planerat driftstopp vid release.

6

7 Logga ut Sker automatiskt efter 30 minuters inaktivitet

8 Logga ut Logga ut via ikonen till höger i huvudmenyn.

9 Gränssnittets indelning
Huvudmeny Vänstervy – Bläddra i organisastionsstrukturen Högervy - Enheter och personer/anställningar som ligger under den enhet man har markerat i kolumnen till höger

10 Ikoner Varje objektsyp har en egen ikon. Enhet Funktion
Person/anställning

11 Bläddra i organisationsstrukturen

12 Bläddra i organisationsstrukturen
Bläddra genom att klicka på + Privata Vårdgivare

13 Bläddra i organisationsstrukturen
Öka/minska storleken på vänstervyn Ta tag i ramen, drag och släpp.

14 Högervyn Klicka på enhetens namn i vänstervyn.
Högervyn uppdateras då med de enheter, funktioner och personer som ligger placerade under denna enhet.

15 Objektsmeny I högervyn – högerklicka på objektet för att få fram menyn

16 Öppna ett objekt I vänstra vyn - högerklicka på objektet och välj Öppna. (endast enheter) I högra vyn – högerklicka och välj Öppna. I högra vyn – dubbelklicka på objektet.

17 Öppna ett objekt Högerklick Högerklick Dubbelklick

18 Flikar

19 Flikar Uppgifter uppdelade på olika flikar Blå flik = aktiv flik

20 Uppgifter Redigerbara uppgifter (vit bakgrund)
Ej redigerbara uppgifter (grå bakgrund) Dynamiskt arv

21 Knappar Varje flik har knapparna Spara, Spara & stäng och Avbryt.
Spara = spara ändringar, behåll objektet öppet Spara & stäng = spara ändringarna och stäng objektet. Avbryt = spara inga ändringar och stäng objektet

22 Redigera uppgift Gå till den flik där uppgiften ligger. Ändra värdet.
Klicka på Spara, innan du växlar till annan flik!

23 Rättigheter Redigera enheter Redigera funktioner
Skapa och redigera personer Skapa, redigera och ta bort anställningar

24 Flikar Enheter Funktioner Personer Anställningar

25 Enhet

26 Enhet – Extern information

27 Enhet – Intern information

28 Enhet – Externa adresser

29 Enhet – Interna adresser

30 Enhet - Telefon

31 Enhet - Tider

32 Enhet - Karta

33 Funktion

34 Funktion – Extern information

35 Funktion – Intern information

36 Funktion – Externa adresser

37 Funktion – Interna adresser

38 Funktion – Telefon

39 Funktion – Tider

40 Funktion – Karta

41 Person

42 Person – Anställningar

43 Person – Kompetens

44 Anställning

45 Anställning – Externa adresser

46 Anställning – Interna adresser

47 Anställning – Telefon

48 Dynamiskt arv Enheter, funktioner och anställningar kan ärva uppgifter från ovanliggande enhet. Uppgifter kan ärvas i flera steg nedåt i organisationen. Arv kan slås på eller av För enheter och funktioner görs valet på enskilt attribut För anställningar gäller ”allt eller inget”

49 Dynamiskt arv – enheter och funktioner
Slå på dynamiskt arv: Gå till den flik där uppgiften ligger. Kryssa i för dynamiskt arv Fältet gråmarkeras och uppdateras med uppgift från ovanstående enhet. Klicka på Spara, innan du växlar till annan flik!

50 Dynamiskt arv – enheter och funktioner
Slå av dynamiskt arv: Gå till den flik där uppgiften ligger. Kryssa ur rutan för dynamiskt arv Fältet vitmarkeras och kan nu redigeras. Klicka på Spara, innan du växlar till annan flik!

51 Dynamiskt arv - enhet Regionservice Adm. centrum VGR-IT Ekonomi-
Personal- Human Resource Infrastruktur Service Center System- integration system utveckling

52 Dynamiskt arv - enhet Region-service Adm. centrum VGR-IT Ekonomi-
Personal- Human Resource Infrastruktur Service Center System- integration system utveckling

53 Dynamiskt arv - funktion
Region- service Adm. centrum VGR-IT Ekonomi- Personal- Human Resource Infrastruktur Service Center System- integration system utveckling Kristelefon Rådgivning

54 Dynamiskt arv - anställning

55 Dynamiskt arv - anställning
Region- service Adm. centrum VGR-IT Ekonomi- Personal- Human Resource Infrastruktur Service Center System- integration system utveckling

56 Namnuppgifter - person
Namnuppgifter säkras mot Västfolket – regionens folkbokföringsregister Hämtar uppgifter från Skatteverket Stavning Tilltalsnamn Efternamn Ändringar av namnuppgifter kan och får inte göras i KIV Anmäl ändringar direkt till Skatteverket

57 VGR-id Alla personer i KIV har ett unikt id: VGR-id
Skapas av bokstäver ur tilltalsnamn och efternamn, samt löpnummer Använder uppgifterna från Västfolket Exempel: hanjo26 Hanna (han) Jonsson (jo) Löpnummer (26) Kan aldrig återanvändas. Om en person varit anställd av VGR – återfår samma VGR-id.

58 Skapa ny person

59 Skapa ny person ÅÅÅÅMMDDSSSS

60 Skapa ny person Vad händer sen: Nästa steg är att skapa anställning.
Uppgifter hämtas från Västfolket Vgr-id skapas med automatik av katalogen. Om personen varit anställd av regionen tidigare – får meddelande om att personen redan finns. Nästa steg är att skapa anställning. Börja med att söka rätt på personen!

61 Sökning

62 Sök på Person

63 Sök på Person Fyll i person-id Klicka på Sök.
Personen skall nu visas i den högra vyn.

64 Skapa anställning I högra vyn - högerklicka på personen, välj Skapa > Ny anställning Privata vårdgivare

65 Skapa anställning Ange titel Klicka på Välj placering

66 Skapa anställning Bläddra dig nedåt i organisationen.
Klicka på den enhet som anställningen skall tillhöra. Klicka på OK.

67 Skapa anställning Klicka på Skapa.

68 Skapa anställning Personen har nu dykt upp under enheten.

69 Redigera person och anställning
Öppna personen för att redigera.

70 Redigera person och anställning
Gå till fliken Anställningar Klicka på Öppna anställning.

71 Redigera person och anställning
Fliken Anställning visas. Klicka på Tillbaka för att återgå till de flikar som tillhör Person.

72 Ta bort anställning Sök upp personen.
Öppna och gå till fliken Anställningar Klicka på Ta bort anställning.

73 Ta bort anställning Dialogruta visas
Slutdatum sätts, tillsammans med ett rensningsdatum. Rensningsdatum = slutdatum + 30 dagar. Katalogen tar automatiskt bort anställningar som passerat slutdatum.

74 Vanliga sökningar Sök på personid Sök på vgr-id (CN)

75 Dina egna uppgifter Öppna ditt eget objekt via länk högst upp till höger. Som administratör får du aldrig redigera dina egna uppgifter. Vänd dig till din kontaktperson på HSK.

76 Mitt lösenord

77 Mina rättigheter

78 Summering Klicka på + för att bläddra i organisationen
Högerklick på ikonen öppnar menyn Grått fält = går inte att redigera (är arvet förkryssat?) Vitt fält = uppgiften går att redigera Gör det till en vana att trycka Spara!!

79 LYCKA TILL!


Ladda ner ppt "KIV Gränssnitt och funktioner"

Liknande presentationer


Google-annonser